عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38222

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روابط انسانی و کیفیت آن دارای اهمیتی اساسی است چنانکه می توان گفت شکل گیری جامعه بر اساس روابط می باشد. مفهوم اعتماد از مهمترین مولفه های نظریه سرمایه اجتماعی، خصوصاً نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام و نشان دهنده توجه به روابط اجتماعی می باشد. در این پژوهش رابطه بین اعتماد اجتماعی و جامعه مدنی با تاکید بر انجمن های داوطلبانه (سرمایه اجتماعی را ماده ی خام جامعه مدنی می دانند) مورد بررسی و آزمون تجربی قرار می گیرد و سعی می شود به این سوال پاسخ داده شود که چه رابطه ای بین عضویت در ان ...

این پژوهش با عنوان بررسی عوامل اجتماعی –فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی زنان در شهر اصفهان انجام شده است. مهم ترین هدف این تحقیق مطالعه و بررسی میزان مشارکت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن می باشد برای بررسی این موضوع از رویکردهای متفاوت کارکردی ساختی ،فمینیستی و نوسازی به خصوص نظریات پارسونز ، اینگلهارت ، هانتیگتون ، راجرز ، آلموند و وربا ، ایزنشتاد ، لرنر ، مایرون وینر ، هابرماس ، اندرسون ،‌برانگارات ، لبپست، هیگن و .... استفاده شده است. روش به کار گرقته شد ...

سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است. توجه به نیازها و مسایل این مرحله از زندگی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. یکی از حوزه های نیازمند توجه بیشتر در زندگی سالمندان، کیفیت زندگی آنان و عوامل موثر بر آن می باشد. کیفیت زندگی در سالمندان به معنای تأکید بیشتر بر سیاست اجتماعی و اصلاح اهداف اجتماعی است. این مطالعه بر آنست تا ضمن تعیین وضعیت کیفیت زندگی سالمندان به بررسی نقش حمایت های اجتماعی در این زمینه بپردازد. این تحقیق از نوع همبستگی می باشد که اطلاعات آن با استفاده از پرسشن ...

تحولات فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی قرن 19 و 20 متاثر از مدنیسم، گسترش سریع شهرها و پیدایش کلان‌شهرها را موجب شده و تغییرات بنیادی را در ساختار و سازمان فضایی – کالبدی آن‌ها به وجود آورده است؛ لذا در اثر رشد فزاینده شهرها، گسترش فیزیکی شهر و عدم توزیع عادلانه و برابر خدمات و امکانات، در مناطق مختلف شهر صورت گرفته است. چنین وضعیتی سنخیتی با رشد زیر ساختهای شهری ندارد و ظهور بحرانهای اجتماعی و مشکلات پیچیده کالبدی – فضایی را در پی دارد. از این رو پرداختن به موضوع عدالت فضایی و به ...

هدف از این پژوهش بررسی میزان توجه به مولفه های تکثرگرایی فرهنگی در کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی ایران بوده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه های تکثرگرایی فرهنگی واز روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بود که کل جامعه، برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، سیاهه های تحلیل محتوای کتب درس ...

«بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی شیوع جرایم در شهرستان پارس آباد در سال 1388» عنوان پایان نامه حاضر می باشد. نوع تحقیقی علی و مقایسه ای و روش تحقیق ، پیمایشی است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و همچنین منابع مطالعاتی دیگر شامل کتب و نشریات انجام گرفته است. مبانی نظری تحقیق بر اساس نظریه های آسیب شناسی اجتماعی و جرم شناسی طراحی شده و در پیشینه مطالعاتی از منابع مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد هریک از عوامل اجتماعی واقتصادی ، به عنوان یک عامل صرف و به ت ...

درک اجتماعی از زمان که این اثر به آن پرداخته است، به چگونگی شناخت و آگاهی از پدیده زمان مربوط می شود. به طور کلی درک اجتماعی، همان آگاهی کنشگران راجع به پدیده هاست که افراد در آن با دیگران از طریق تجربه جهانی یکسان، که اجزای آن دارای معانی مشترکی است، به توافق بین الاذهانی دست می یابند. بنابراین، شکل گیری چنین ساخت معرفتی نسبت به جهان، برای کنشگران دارای ابعاد اجتماعی مهمی است. در این بررسی با استفاده از سنت نظریه مبنایی در تحقیق کیفی، مطالعه بر روی 26 نمونه از شهر تهران و چه ...

مشارکت مردم در تمامی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، امری است که امروزه در تمامی جوامع مورد پذیرش قرار گرفته و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می‌گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی-سیاسی انجام شده است. در این تحقیق رابطه بین رضایتمندی اجتماعی و سیاسی، دینداری، رسانه‌ها و پایگاه اجتماعی-اقتصادی با مشارکت مورد بررسی قرار گرفت. از نظریه‌های مشارکت به عنوان پشتوانه نظری تحقیق استفاده شد. روشی که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت پیمایش است و از ت ...

شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یک راه جذاب ارتباطی، مورد استفاده تعداد زیادی از افراد جامعه و به طور خاص جوانان قرار گرفته است. با توجه به این، مقدار قابل ملاحظه‌ای از اطلاعات در این سایت‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود که به طور بالقوه پیامدهای قابل توجهی را در زمینه حریم خصوصی کاربران به دنبال دارد. گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه کاربران، به خطرات بالقوه ی به اشتراک گذاری اطلاعات در این سایت‌ها توجه نمی‌کنند. در این تحقیق، نگرش‌های کاربران در رابطه با حریم خصوصی در شبکه‌ها ...