عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

این بررسی براساس تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاههای تهران طی سالهای 1366-1375 انجام گرفته است . با استفاده از روش توصیفی و با هدف تعیین روند موضوعی پایان‌نامه، تعیین رشد کمی روشهای تحقیق به کار رفته در آنها و همچنین همخوانی گروه‌های موضوعی با دروس کارشناسی و کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی مصوب شورای عالی فرهنگی محتوای پایان‌نامه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاههای مستقر در سطح تهران تحلیل شده است . نتایج حاصل از بررسی عبار ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات پیوسته واحدهای اطلاع رسانی کتابخانه های مرکزی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران می باشد. برای تعیین میزان رضایتمندی و عوامل موثر بر آن از عواملی همچون سرعت دریافت اطلاعات روزآمد بودن اطلاعات تعداد پیشینه های بازیابی شده تعداد دفعات استفاده از پایگاههای اطلاعاتی، مرتبط بودن اطلاعات دریافتی، آشنایی با نحوه جستجو در پایگاههای اطلاعاتی و راهنمایی و جستجو توسط کتابدار استفاده شده است. پژوهش حاضر با ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ایران | 

مقاله ابتدا به بررسی نقش محمل های الکترونیکی در زندگی بشر اشاره می کند و اینکه افراد در آینده از طریق پایگاه های وب در فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی شرکت خواهند کرد . با تاکید بر مسئله آموزش متذکر می شود که کتابخانه ها در آینده دانشگاه های الکترونیکی را پشتیبانی می کنند ، وجود شبکه ها و پایگاه های بزرگ اطلاعاتی ، افراد را از مراجعه به کتابخانه ها بی نیاز نخواهد کرد ، چرا که اطلاعات موجود در این شبکه ها چنان وسیع متنوع است که افراد کار آزموده نیز در استفاده از ...