عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تا قبل از صفویه علمای شیعه همیشه تحت فشار حکومت ها بودند و مجال دخالت در امور سیاسی را پیدا نکردند. در دوره صفویه این فرصت به‌دست آمد و سه گروه فکری (فقهی) با هم به رقابت پرداختند ، صوفیه ، اخباریون و متشرعه (اصولی) ، گروه اخیر موفق شد در حکومت صفوی نفوذ زیادی پیدا نماید. سقوط این حکومت برای مدتی علمای اصولی را منزوی کرد. لیکن با روی کار آمدن آقامحمدخان تا حدی از انزوا خارج شدند. جانشین آقامحمدخان یعنی فتح‌علی شاه طی دو مرحله مجبور شد با تجاوزات مرزی همسایه شمالی مقابله کند. ...

این پژوهش به نقش علما در قیامهای ضد استعماری و ضد استبدادی جنوب در منطقه بوشهر از سال 1254 هـ ق تا پایان جنگ جهانی اول می پردازد. علماي مورد پژوهش در این تحقیق شیخ حسن آل عصفور ، سید مرتضی علم الهدی اهرمی ، شیخ محمد حسین برازجانی و سید عبداله بلادی می باشند. هدف این پژوهش شناساندن بیشتر نقش علما به عنوان قشر تأثیر گذار در مبارزات مردم بوشهر و اطراف آن می باشد. شیخ حسن آل عصفور به عنوان پیشگام مبارزه با استعمار و بقیه از روحانیون تأثیر گذار در جنبش مشروطیت و مبارزات ضد استع ...

تاریخ اجتماعی از حوزه‌هایی است که محققان برای مطالعه و قلم زدن در آن، با مشکلات بسیاری به ویژه کمبود داده‌های اطلاعاتی مواجه بوده‌اند. مشکلاتی در تدوین تاریخ اجتماعی وجود دارد بخشی به دلیل سیطره‌ی تاریخ سیاسی و نخبه‌گرایی در تاریخ است. با توجه به این مطالب، یکی از دغدغه-های مورخان جستجوی داده‌های مفید برای نگارش تاریخ اجتماعی است در میان منابع غیر تاریخ-نگارانه یکی از منابعی که از قابلیت و ظرفیت بالایی برای نگارش تاریخ اجتماعی برخوردار است اجوبه-های علما است. در پایان‌نامه ح ...

رشد علوم اسلامی در دوره صفویه براساس توجه و گرایش شاهان صفوی به علوم اسلامی بوده است. شاهان صفوی در پی استقرار و استمرار دولت شیعی، مناسب دیدند که توجه به علما و علوم اسلامی را در اولویت قرار دهند و دریافتند که با توجه به این موضوع بهتر می توان به اهداف خود در راستای تثبیت حکومت گام برداشت. دولت صفوی از طریق توجه به علما و نهادهای آموزشی به این هدف خود رسیدند. این مطلب را می‌توان از توجه به علما در غالب برگزاری جلسات با آنان، همراهی در سفرها، پرسیدن سوال های علمی از آنان، د ...
نمایه ها:
تشیع | 
علما | 

با رسمی‌شدن مذهب تشیع دوازده امامی‌توسط صفویان می‌بایستی این مذهب در سراسر قلمرو پهناور دولت صفوی گسترش یافته و اصول عقاید و آموزه‌های این آیین نیز در میان مردمان این سامان نشر و توسعه یابد. فرمانروایان صفوی ابتدا برای نیل به این هدف وسیله زور و استفاده از قدرت نظامی‌را بکار گرفتند، که اگرچه در تغییر آیین مردم تأثیر گذار بود اما این اهرم نمی‌توانست به صورت پایدار اعتقادات مردم را تحت کنترل بگیرد، از اینروی فرمانروایان صفوی برای رفع این مشکل با توجه به مقتضیات تاریخی و سیاسی آ ...

انقلاب مشروطه به عنوان یکی از بزرگترین و مهم‌ترین وقایع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران به شمار می‌آید. در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه، اقشار مختلف جامعه نقش ایفا کردند که در این میان، علما به عنوان یکی از اقشار مهم جامعه نقش اساسی داشتند. علمای مقیم مشهد نیز به موازات علمای سایر نقاط کشور در این رویداد مهم نقش به سزایی داشتند. نقش و مواضع علمای مشهد در انقلاب مشروطه چگونه بوده است؟ در انقلاب مشروطه علمای مشهد مواضع متفاوتی‌اتخاذ کردند. گروهی از آنها به حمایت از مشروطه و ع ...

بررسی و تبیین ریشه های تضاد بین علمای مکتب اصولی و صوفیان در سده های 12و13 و 14 هجری قمری و چگونگی برخوردهای این دو نحله و جریان اعتقادی و تاثیر آن بر تحولات مهم عصر حاکمیت دودمان قاجار . بیان علل ناشناخته و پیچیده این تضاد و چالش ، با هدف پیگیری و ریشه یابی اختلافات فکری و اجتماعی و...... جریان فعلی روحانیت با تصوف .با توجه به اهمیت موضوعی این پدیده تاریخی و لزوم ریشه یابی بر خوردهای فعلی ما بین روحانیت رسمی شیعه و گروههای طرفدار تصوف ، موضوع این پایان نامه از اهمیت خاصی برخ ...

سرزمین ایران در تمامی اعصار و قرون اقوام و نژادهای گوناگونی را در خود جای داده است . این گوناگونی و تفاوت همواره موجبات اختلافات و مشاجرات فرهنگی و مذهبی را در این سرزمین مهیّا ساخته است ؛ اما در ادواری از تاریخ ایران بنا به دلایل گوناگون سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، . . . زمینه های بیشتری برای این رویارویی ها فراهم گشته است . یکی از این دوره های حساس و ویژه ، عصر صفویه می باشد . اندکی قبل از شکل گیری رسمی این سلسلۀ شیعی در ایران ، با کشف دماغۀ امید نیک کاروان استعمار غرب به ...

صور خیال، ابزاری است که ادیب برای انتقال مفاهیم و تصورات خود به دیگران از آن بهره می‌گیرد. کاربرد این صور در کلام، زیبایی شایان توجهی داشته و کلام ساده و معمول را به درجه‌ی ظرافت و ماندگاری می‌رساند. استعاره یکی از مهم‌ترین صور خیال است که پیوندی نا‌گسستنی با دیگر فنون بیانی دارد؛ این فن از یک سو با تشبیه و از سوی دیگر با مجاز و کنایه مرتبط است. دید‌گاه‌های متفاوت ارباب فن در این زمینه، نشان می‌دهد که در حوزه‌ی معنایی استعاره متزلزل بوده‌اند. این عدم یکسانی آراء بیش از آن که ...