عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش ، یک مطالعه نیمه‌تجربی می‌باشد که با هدف تعیین و مقایسه تاثیر پوزیشنهای مختلف بر نتایج گازهای خون شریانی و علائم حیاتی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بستری درای سی یو جراحی قلب بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است . نمونه پژوهش متشکل از 40 بیمار (26 مرد و 14 زن) بود که از آ سی یو جراحی قلب به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری اطلاعات ، شامل : 1 - پرسشنامه که در سه بخش تنظیم گردیده بود، بخش اول مربوط به مشخصات دموگرافیک ، ...