عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رساله‌ حاضر به منظور تبیین دیدگاه دو فیلسوف ایمان گرا یعنی غزّالی ، متفکر قرن پنجم ه.ق و ویتگنشتاین ، متفکر قرن بیستم میلادی درباره ایمان وعقیده است . غزالی حقیقت ایمان را تصدیق و تسلیم قلبی نسبت به خدا می‌داند و با عقیده برخی فرقه ها که ایمان را تصدیق منطقی می‌دانند ، مخالف است . او عقیده را اکتسابی و تقلیدی می‌داند که به آنچه از طرف خدا به پیامبر نازل شده ، تعلّق می گیرد و باید به آنها ایمان آورد . با این حال ایمان قلبی فراتر از عقیده است . ویتگنشتاین هم ایمان را اعتماد به ...

یک بررسی اجمالی نشان خواهد داد که رسانه‌های همگانی نقش بسیار مهمی در ارائه و شکل‌گیری عقاید و همچنین آشنا ساختن ما با دنیایی که امکان دیدن آنرا به نوع دیگری نداریم، ایفاء می‌کنند. بسیاری دریافته‌اند که رسانه‌ها اثراتی مهم و فراگیرنده دارند. این اثرات نه تنها مستقیما و فوری قابل مشاهده هستند بلکه عمیقا بر روی تاریخ بشریت نیز اثر گذاشته‌اند. اطلاعات در مورد اثرات رسانه‌های همگانی در جامعه از سه نوع پژوهش بنیادی سرچشمه گرفته است . بررسی تاریخی، که به مقایسه حوادث رسانه‌ه ...

شعر و ادبیات یکی از مظاهر بارز فرهنگ ایرانی و اسلامی ما است . البته شهر نه تنها در ادبیات ایران و غرب بلکه از یونان و هند نیز داراری اهمیت بوده است . "محتشم کاشانی" یکی از شعرای محمد صفوی است که اشعارش درباره واقعه جانسوز کربلا، او را به عنوان بزرگترین شاعر مرثیه‌سرا در فرهنگ مذهبی، جاودان ساخته است . وی فرزند خواجه میراحمد از شعرای بنام اهل بیت ، در قرن دهم تولد محتشم در نیمه اول قرن دهم بوده است . وی از ثروت زیادی برخوردار بوده که همین موضوع سبب فراغت بشتر، برا س ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
شعار | 
عقیده | 
جهاد | 
حیات | 
پژوهش | 

چکیده ندارد.

با توجه به اهمیت مسئله جمعیت و تنظیم خانواده در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تاثیر ان در حفظ و ارتقا سلامت جامعه بخصوص مادران و کودکان و لزوم برنامه ریزیهای دقیق در این مورد این مطالعه با هدف کلی بررسی اعتقادات و عملکرد زنان 45-15 ساله همسردار منطقه اسلام آباد کرج در مورد انتخاب تعداد فرزند انجام شده است. این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی مقطعی و بر مبنای تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه حضوری صورت گرفته است. در این مطالعه 400 نمونه از زنان واجد شرایط بطریق نمونه گیری سیستماتیک ...

در بخش اول: در باره جذور تاریخی خوارج، نقد و بررسی احادیث منسوب به پیامبر اسلام در مورد پیدایش این فرقه، دور از انصاف بودن عقیده همسانی شیعه و خوارج و نیز تحلیل خوارج به عنوان جریانی در حوزه تفکر دینی اشاره نموده ایم. دربخش دوم: ضمن بیان تأثیر زندگی قبیله‌ای،فتوحات خارجی و پیوستن نسلی نااشنا با محتوای اسلام به جمع مسلمانان،‌‌‌تاریخ پیدایش کوفه و‌ترکیب جمعیت این شهر ونقش رهبران قبیله‌ای ونیز نقد‌و بررسی ارتباط قراء با خوارج خواسته‌ایم عوامل اجتماعی،‌ فرهنگی و ذهنی که باعث ایجا ...

رساله حاضر در صدد پاسخ گویی به این سوال است که آیا عقیده شیعه در فلسفه فارابی موثر بوده یا خیر؟ در صورت پاسخ مثبت این تاثیر چگونه بوده و در آثار وی عقاید خاص شیعه چگونه تجلی کرده و فارابی با تاثر از آنها چگونه آنها را در قالب و صورت های فلسفه نمودار کرده است؟ البته عام شیعه نیز در این رساله مذکور شده است. مباحث این رساله در چهار فصل گنجانده شده است: در فصل اول کلیات تحقیق شامل مسأله و فرضیه تحقیق و شرح حال و آثار فارابی و تأثیر فضای اجتماعی و فرهنگی بر افکار و اندیشه های وی ا ...

ضرورت پژوهش حاضر با عنوان: «بررسی انکار ضروری دین و مجازات آن در فقه امامیه و اهل سنّت » با هدف مشخص کردن زوایای تاریک و مبهم انکار دین و ضروریات آن و عواقب سوء آن مسلّم است. این تحقیق شامل بررسی مسائلی پیرامون این قضیه می پردازد که اسلام در مورد «انکار ضروری دین» و«ارتداد» و «کفر» سخت گیری کرده است تا از وقوع و پیامد آن جلوگیری کند و حکم و مجازات منکر ضروری دین هرگز در تضاد با حقوق بشر و یا به معنای عدم اختیار انسان در انتخاب دین و عقیده نیست، بلکه شخصی که اقدام به پذیرش ا ...
نمایه ها:
فقه | 
کفر | 
apostasy | 
دین | 
religions | 
punishment | 
عقیده |