عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر عقب‌ماندگی ذهنی در کودکان استنثایی خوزستان، با توجه افزایش آمار کودکان استثنایی و ضرورت شناخت علل ارثی، فرهنگی، محیطی و ... فراوانی هر کدام از عوامل را مورد بحث قرار داده است . جامعه آماری کودکان و نوجوانان عقب‌مانده ذهنی است که زیر پوشش آموزش و پرورش استثنایی و سازمان بهزیستی خوزستان است . طرح توصیفی و پس رویدادی است . ابزار تحقیق عبارت است از مصاحبه با والدین و استفاده از پرسشنامه و تست‌های هوشی است . نتایج حاکی از درصد بالای فراوانی ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

بررسی بعمل آمده نشان می‌دهد که برخلاف نتایج بررسیهای به عمل آمده از سوی مراجع مختلف قبلی ناهنجاری کروموزومی در کودکان معلول ذهنی ایزوله در شیراز شایعتر است . همچنین ضایعات تروماتیک مانند خراش و گازگرفتگی انسانی بسیار شایع است . خوشبختانه عفونتهای مختلف پوستی فقط در جمعیتی قریب به 1ˆ3 کودکان مورد مطالعه مشاهده گردیده است . این امر مرهون آگاهی مربیان مربوطه است . اکثریت عفونت پوستی موجود مربوط به قارچ کچلی است . ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
 
در طی فاصله زمانی بین بهمن 1371 لغایت آذر 1372 در 54122 نفر از اهالی شهرستان ماهشهر، با همکاری دبستان‌ها و مدارس راهنمائی آن شهر، شیوع صرع و عقب‌ماندگی ذهنی بررسی شد. در کل جمعیت مورد مطالعه، 1/99 درصد مبتلا به صرع بوده‌اند، که فرم تشنج فقط بصورت حرکتی (تونیک - کلونیک ، تونیک - و یاکلونیک) بوده است و فرم‌های دیگر صرع در نظر گرفته نشده است . از 20622 نفر دانش‌آموز دختر و پسر دبستان و راهنمائی این شهرستان مجموعا 574 نفر 2/7` درصد) مبتلا به صرع بوده است و از 9819 دانش‌آموز مقطع ...