عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این نوشتار به بررسی جایگاه عفو در روابط اجتماعی در قرآن و عهد جدید می پردازد و سپس با مقایسه دیدگاه قرآن و عهد جدید ، زمینه ای برای احیای این فضیلت در جامعه فراهم می آورد . واژه عفو ، به معنای گذشت از اشتباه خاطی و چشم پوشی از گرفتن انتقام با وجود داشتن قدرت آن می باشد. واژه های قریب المعنای آن در قرآن ، صفح و غفران می باشد. گر چه واژه های عفو و غفران در قرآن برای بخشش الهی نیز استفاده شده است ، در این نوشتار بخشش انسانها در روابط اجتماعی مورد نظر است . در عهد جدید بیشتر ...

این پایان‌نامه در شش فصل تدوین گردیده است . در فصل اول در بیان کلیات‌به رسالت حقوق جزا و مفهوم عفو از دیدگاههای مختلف و سپس به جایگاه‌عفو و تاریخچه آن در حقوق جزای ایران پرداخته‌ایم. در فصل‌های دوم و سوم‌عفو عمومی و خصوصی در قانون جزای ایران در طول زمان بنحو مقایسه‌ای موردبررسی و تحقیق قرار گرفته و معایب و محاسن قوانین عفو و مصادیق آنهامورد اظهار نظر حقوقی قرار گرفته است در فصل چهارم دکتر ین و مکاتب‌مهم حقوقی مربوط به عفو و اثرات آنان در قوانین موضوعه بررسی شده است .در فصل پن ...
نمایه ها:
عفو | 
ایران | 

معناشناسی بخشی از دانش زبان‌شناسی یا شاخه‌ای مستقل از آن است که از رهگذر آن می‌توان به تحلیل معنای واژه‌ها و جمله‌های یک متن پرداخت و جایگاه دقیق کلمه‌ها و ترکیب‌های آن را با توجه به نظام معنایی که در آن قرار دارد، به دست آورد. این نوشتار به معناشناسی واژه عفو در قرآن کریم می‌پردازد. عفو در لغت حامل معانی مختلف و حتی متضاد است. همچنین در قرآن نیز چندین معنا از سوی مفسران برای آن ارائه شده است که این معانی با توجه به واژگان هم‌نشین به دست می‌آید و سیاق به عنوان یکی از مهم‌ترین ...
نمایه ها:
عفو | 
قرآن | 
گذشت | 

موضوع این رساله مقایسه آموزه‌های اخلاقی قرآن و عهدین در حوزه‌ معاشرت اجتماعی با تأکید بر عفو و عدالت است که در جهت تبیین جایگاه واقعی تعالیم قرآنی در بهبود روابط ‌جمعی و تأثیر بیشتر آن در این خصوص نسبت به کتاب‌ مقدس به بیان دو آموزه‌ی مهم اخلاقی در این دو کتاب با دید تحلیلی و تطبیقی می‌پردازد چون کمتر اثری را در این زمینه می‌توان یافت که به صورت تطبیقی و به طرز جامع به مقایسه موضوعات اخلاق اجتماعی پرداخته باشد. از طرفی هم چون همه خواهان نیک‌بختی و سعادتند و برای رسیدن به این ...

روش‌های تربیتی مستفاد از قرآن،گسترده و فراوان است. ازجمله ی این روش هاکه درزندگی فردی واجتماعی سهم عمده ای را تشکیل داده ، عفووگذشت است. از بررسی و مفهوم ارزشی عفو در آموزه های قرآن می توان گفت که عفو یکی از صفات جمالیه خداوند و به معنای صرف نظر کردن از خطای دیگری و خودداری از مجازات و سرزنش خطاکار می باشد؛ از آنجا که اخلاقیات و صفات نیک انسانی، بازتابی از صفات پروردگار است، ‌و انسان به دلیل دارا بودن مقام خلیفه اللهی بر روی زمین،قابلیت آن را داردکه جامع جمیع اسماء الهی قرار ...

پایان نامه حاضر مشتمل بر دیباچه ، یک فصل مقدماتی و سه فصل و نهایتا نتیجه گیری تشکیل شده است. در دیباچه ، طرح موضوع ، انگیزه انتخاب موضوع و هدف پایان نامه ، روش تحقیق ، محدودیتهای تحقیق و واژه ها و اصطلاحات و عناوین کلی ذکر شده است.فصل مقدماتی در دو قسمت الف و ب تقسیم شده است. قسمت الف به مفهوم و جایگاه عفو پرداخته و آن را در سه مفهوم و جایگاه ، لغوی ، اخلاقی-دینی و انواع حقوقی تقسیم و تعریف می نماید. قسمت ب سابقه تاریخی نهاد مزبور را ذکر کرده و به مقوله مزبور در قبل از انقلاب ...
نمایه ها:
جرم | 
حقوق | 
عفو | 
مجرم | 

اگرچه در همه اعصار و جوامع مختلف متداولترین واکنش در برابر مجرم و قانون شکن تنبیه و مجازات بوده است اما نهاد عفو نیز از دورانهای بسیار کهن در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می گرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهایی چون آزادی مشروط و انواع تعلیق و ... عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی، اقسام عفو و شرایط اعمال هریک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود، در قوانین مصوب بعد از انقلاب اس ...
نمایه ها:
محکوم | 
شخص | 
عفو | 
حقوق | 

انسان موجودی کمال‌طلب است و استعداد رسیدن به کمالات الهی و مقام خلیفه الهی را دارد و این امر با تجلی و ظهور اسماء و صفات خداوندی امکان پذیر است؛ بخشودگی و عفو به عنوان صفات جمالیه خداوند، دارای جایگاه ویژه‌ای است. خداوند نیز، در آیات بسیاری بر ارزش‌مندی عفو و بخشش تأکید کرده و از صاحبان حق خواسته بر‌خلاف حق و حقوق خویش، از باب انسانیت از خطا و اشتباه دیگری درگذرند. در روان‌شناسی، بخشودگی به عنوان یک حالت هیجانی درونی که در رفتار نمایان است، در نظر گرفته می‌شود که نقشی با ارز ...
نمایه ها:
اسلام | 
عفو | 
صفح | 
رحمت | 

گرچه سرشت دین، خدایی است اما از آن رو که مخاطبش انسان است،در تفهیم ادراک ها و آرمان های خود ناگزیر از استخدام همان ابزار بشری یعنی واژه هاست.تغییر معنی واژگان بخشی از جوانب تحول زبانی است.به دنبال انقلاب عظیمی که قرآن کریم در صدر اسلام به وجود آورد،تحولی وسیع در معانی واژگان پدیدار شد که این تحول در پی دگرگون شدن مجموعه‌ی ارزش ها و جایگزینی ارزش های نو است،با تحول ارزش‌ها در صدر اسلام،در واژه‌ی«عفو»نیز تحول معنایی رخ می دهد که تحول معنایی این واژه و واژه های متقارب المعنی با ...