عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه ضمن معرفی ویروس و عفونت HIV، که شامل راه های سرایت، نحوه تشخیص و درمان آن می باشد، ابتدا یک مدل ریاضی برای نحوه‌ی عملکرد عفونت HIV در بدن، مورد بررسی قرار گرفته است. از آن‌جا که علاوه بر درمان مناسب، همواره جلوگیری از بروز مقاومت دارویی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، با توجه به مدل مذکور و دانش نظریه‌ی کنترل بهینه، راهکارهای درمانی برای نیل به این هدف، بر اساس چگونگی مصرف دارو در طول دوره درمان را جستجو نموده‌ایم. بدین منظور، روش‌های PMP (اصل بیشینه پونتریا ...

معتادان تزریقی در خطر ابتلا به عفونت های بسیاری از جمله ایدز، هپاتیت B و C می باشند و احتمال این عفونت ها در این افراد بسیار بیشتر از جمعیت عمومی است . ابتلا به این بیماری ها علاوه بر آن که در خود افراد معتاد تزریقی باعث مشکل شده و می تواند زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد،به علت احتمال انتقال به سایر افراد و خصوصاٌ افراد خانواده و افراد در تماس خانگی با مبتلایان حایز اهمیت است.هدف این مطالعه تعیین ریسک فاکتورهای هپاتیت B، هپاتیت Cو ایدز در معتادان تزریقی شهرستان اراک می باشد. ...

مقدمه: علیرغم مزایای فراوان رعایت احتیاط های همگانی یا استاندارد و اجرای مداخلات آموزشی گوناگون، همچنان این احتیاطها در بین کارکنان رعایت نشده و به عنوان یکی از مشکلات بهداشتی در بین پرستاران که خطرات زیادی برای خودشان و بیماران به همراه دارد، می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله اموزشی مبتنی بر الگوی پرسید-پروسید با استفاده از سازه های الگوی باور بهداشتی بر ارتقا و تداوم رفتارهای پیشگیری کننده از عفونتهای ناشی از ویروس ایدز، هپاتیت B و C در کارکنان خدمات پرستار ...

دینامیک HIV به طور کامل شناخته شده نیست و انسان‌ها نیز از لحاظ شرایط محیطی، فیزیکی و روحی یکسان نیستند. لذا برای بررسی و کنترل بیماری به‌منظور جلوگیری از بروز مرحله علامت‌دار (ایدز) نیاز به مدل و کنترل‌هایی بر اساس عدم قطعیت و ابهام است. در این پایان نامه، برای پوشش بهتر و کامل‌ عدم قطعیت‌های عفونت HIV، از مجموعه‌های فازی نوع-2 بازه‌ای بهره بردیم. برای این منظور، ابتدا سیستم کنترل فازی نوع-2 بازه‌ای با استنتاج ممدانی برای کنترل عفونت HIV و تعیین دوز داروی مناسب، ارایه شده است ...

بیماری ایدز یک پدیده تکاملی است و می‌توان آن‌را با استفاده از نظریه‌ی تکامل مدل نمود. هدف از این پایان‌نامه ارائه‌ی مدلی برای تکامل و رشد جمعیت سلول‌های آلوده و نیز بررسی راهکارهای درمانی در بیماری ایدز بر‌مبنای نظریه بازی‌های تکاملی است. در این پژوهش برای بررسی راهکارهای درمانی در بیماری ایدز، دو رویکرد مبتنی‌بر ایجاد جهش در رترو ویروس‌ها و کاهش سطح بیان ژنی مورد مطالعه قرارگرفته‌است. با استفاده از مدل پیشنهادی، نحوه و میزان تأثیر این رویکردها بر بیماری بررسی شده‌است. ...

طی دو دهه اخیر روشهای تشخیص HIV نقش مهمی را در حفظ سلامت در جهان ایفا کرده اند. روشهای مولکولی با حساسیت بالا نیز که اخیرا توسعه یافته اند قادرند عفونت را در مراحل بسیار ابتدایی نیز تشخیص دهند ؛ اما بسیاری از این تکنولوژی ها در کشور های در حال توسعه به دلایل اقتصادی قابل اجرا نیستند ؛ ولی چنانچه از هزینه های مربوط به این روشها کاسته شود استفاده از انها میسر می شود . با شروع عفونت HIV-1 اولین مارکر خونی که نشانه ای ازوجود عفونت است RNA ویروسی می باشد. از میان روشهای موجود ...

طیف اختلالات پوستی در عفونت HIV گسترده میباشد.معاینه پوست در این بیماران میتواند شاخص خوبی از وضعیت عملکرد سیستم ایمنی و روانی بیمار باشد. این مطالعه به بررسی تظاهرات پوستی بیماران HIV مثبث مراجعه کننده به مرکز کلینیک رفتاری و عفونی شهر اراک ودرمانگاه پوست و عفونی بیمارستان ولیعصر و ارتباط آن باتعداد سلولهایCD4+ در سال 1391 میپردازد. این مطالعه توصیفی به صورت Cross-sectional انجام شد و روش نمونه گیری سرشماری بود.42 بیمار HIV مثبت تحت بررسی قرار گرفتند.معاینه بیماران ت ...

در این پایان نامه به حل یک مساله کنترل بهینه تاخیری در زمینه پزشکی می پردازیم. با انتخاب یکی از مدلهای تاخیری مربوط به عفونت HIV و اعمال کنترلهای u1(.) وu2(.) در آن و ساخت تابع هدف مناسب برای آن، به یک مساله کنترل بهینه تاخیری دست می یابیم، که به علت غیر خطی بودن و بعد بالا، پیچیده بوده و به روشهای تحلیلی قابل حل نمی باشد. با استفاده از روش اندازه، حل مساله کنترل بهینه تاخیری حاصل از اعمال کنترلهای u1(.) وu2(.) مورد بررسی قرار می گیرد. در این روش حل، ابتدا هر مساله با استف ...

به کار بردن ترکیبی از داروهای ضد رتروویروسی (HAART) ثابت شده که بطور قابل توجهی در کنترل پیشرفت بیماریHIV-1 موثر می باشد و باعث افزایش طول عمر بیمار می شود ، اما این وضعیت می تواند با توسعه ی مقاومت دارویی به خطر بیفتد. گسترش سویه های HIV-1 که حساسیت آنها نسبت به داروهای ضد رتروویروسی کاهش یافته است، دلیل اصلی شکست درمانی می باشد. بنابراین آزمایشات مقاومت دارویی، ابزار مهمی در مدیریت بیماران آلوده با HIV-1 تحت درمان می باشد. بعد از طراحی پرایمرها برای ناحیه ی ژنی پروتئاز، RN ...