عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ساختار این پژوهش که به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات پذیرفته شده است به بررسی "جایگاه اخلاقی عفت از منظر قران و روایات و تاثیر آن در زندگی اجتماعی" پرداخته است که با تکیه بر روش "توصیفی- تحلیلی" با هدف اصلی "نقش عفت در اخلاق اجتماعی و ساخت جامعه اخلاقی" به انجام رسید. در زیر سعی می کنیم چهارچوب مراحل انجام کار این پژوهش را به طور خلاصه و مبتنی بر مراحل علمی مرور نماییم. الف : روش و اهداف :این پژوهش به « روش توصیفی- تحلیلی » و بر اساس «چهار هدف » زیر انجام پذیرفت ...
نمایه ها:
اخلاق | 
عفت | 
قرآن | 
حجاب | 
فضیلت | 
حدیث | 

در این تحقیق سعی شده تا عفت به عنوان یک فضیلت اخلاقی و آثار آن در اجتماع بررسی شود بنابراین با استفاده از متون اخلاقی به تبیین آن ها پرداخته شده است. عفت حالتی برای نفس انسان به وجود می آورد که او را از شهوت حفظ می کند و عفیف کسی است که این حالت را بر اثر تمرین و ممارست و تلاش به دست می آورد. بدین معنا، اگر این فضیلت در نفس ما به وجود آید می توانیم بر شهوت خود غلبه کنیم و انسان عفیفی شویم. در علم اخلاق عفت مقابل قوه شهویه است.از دیدگاه اسلام عفت در نظام تربیتی انسان از جای ...
نمایه ها:
عفت | 
حیا | 
تقوی | 
عفت | 
شهوت | 
برّ | 
تعزیه | 
حیا | 

قانونگذار به منظور حفظ عفت و اخلاق عمومی اقدام به جرم انگاری در زمینه عفت عمومی کرده است بدون آنکه تعریفی از عناوین مذکور ارائه نماید. و از آنجائی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از طریق تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این وسیله قسمتی از آزادی های فردی از طریق اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای مفهوم عفت عمومی و جرم انگاری اعمال منافی با عفت عمومی موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجراهای کیفری از سو ...

«بررسی نظریات آیت الله خویی در باب حدود(جرائم منافی عفت) و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی» عنوان رساله ای است که در آن نگارنده با تکیه بر آراء و نظریات آیت الله خویی ، کوشیده است تا بخشی از جرائم منافی عفتی را که در ذیل جرایم مستوجب حد نیز قرار دارند، مورد دقت و تامل قرار دهد . در این راستا ضمن مقارنه و تطبیق فتاوی محقق خویی با قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین راجعه ، سعی شده است با نگاهی موسع به آراء و فتاوی فقها - به عنوان مبانی فقهی حاکم بر نظام تقنین- نقاط اشتراک و اختل ...

فلسفه تشریع نظام کیفری در اسلام، ایمن‌سازی جامعه از انحرافات و ناامنی و دفاع از جان، مال و ناموس افراد می‌باشد، تا در پرتو این مهم سعادت فرد و جامعه تضمین شده و جامعه‌ی اسلامی به سوی هدایت رهنمون شود. مباحث حدود از جمله مواردی هستند که برای پیشگیری از انحرافات و جلوگیری از حاکم شدن ناامنی و فساد در جامعه توسط شارع مقدس تشریع گردیده‌اند و مجازات‌های متفاوتی بسته به نوع جرایم برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، تا با برپایی آن‌ها از مصالح بنيادين جامعه پاسداري شود. از جمله کتاب‌ه ...

عفاف یکی از فضائل مهم اخلاقی است که موجب کرامت انسان می‌شود و اسلام آن را مانند تقوا، بسیار مورد توجه قرار داده است. این موضوع چنان دارای اهمیت است که رعایت نکردن عفت زیربنای روابط فردی و اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند. بنابر این شناخت این ارزش و پایبندی به آن می‌تواند آسیب‌هایی که دامن‌گیر روابط می‌شود را برطرف نماید. لذا شناخت جایگاه عفت در زندگی انسان اهمیت زیادی دارد. هدف از این پژوهش تبیین جایگاه و نقش عفاف در تنظیم روابط افراد و نشان دادن سبک زندگی عفیفانه از نظر اسلام اس ...

پژوهش حاضر با عنوان " تحلیل جرم جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی از منظر قانون و عرف " بوده که به منظور روشن شدن گوشه ای از ابهامات و سئوالات در زمینه‌ی تعارض میان عرف و قانون در باب تعیین مصادیق جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی است که از یک سو با تأثیرگذاری دو عنصر زمان و مکان مبتنی بر باورها و اعتقادات متفاوت در جوامع گوناگون و از سوی دیگر دوگانگی بین معیار های قانونی و عرفی مصادیق رفتارهای مخالف عفت و اخلاق عمومی در جامعه، در تعیین و تشخیص مصادیق این جرم قابل مشاهده است. ...

دنیا زمانی در جاهلیت اولی به سر می‌برد و امروز در جاهلیت اخری. امروزه با وجود پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک غرب هرچند نگاه آنها به ظاهر به زن عوض شده اما به واقع همان نگاه تحقیرآمیز و دست چندمی بودن را به زنان دارند. اینکه امروز به اسم آزادی و به پا داشتن حقوق زن او را برهنه و نیمه عریان وارد اجتماع می‌کنند و به او آزادی جنسی و مقید نبودن به چارچوب خانواده و زندگی زناشویی با یک مرد را می‌دهند این جانبداری از حقوق زن نتیجه‌ای جز بالا رفتن آمار تجاوزهای جنسی آنهم با اعمال خشونت و ...

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط عفاف در اخلاق و روابط اجتماعی صورت گرفته است تا میزان نقش عفاف در روابط اجتماعی در شکل گیری ارزشهای اخلاقی در جامعه و بازداری از مشکلات و ناهنجاریها ی اجتماعی تعیین شود . این تحقیق در پی آن است که با بررسی وتحلیل واژه عفاف و حیادر روابط اجتماعی در باب اخلاق درابعاد نتیجه گرایی،تکلیف گرایی،فضیلت گرایی تاكيد نمايد.چرا که بخش مهمی از آلودگی های اجتماعی درابعاد اخلاقی، ناشی از خروج انسان ازحریم پاکی ؛عفاف؛حياواعتدال روحي بوده ونادیده گرفتن حدوداله ...