عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه گرایش شیمیدان‌های ایرانی به عضویت در شبکه‌های اجتماعی علمی بر پایه جنسیت، وضعیت دانشگاهی (شامل مدرک تحصیلی و مرتبه علمی)، تعداد مقالات و بازشناخت آنان (شامل میانگین استنادی و شاخص اچ ) می‌باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که از دو روش علم سنجی و وب‌سنجی برای گرد آوری اطلاعات استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه این پژوهش شامل نویسندگان نخست مقالاتی است که در مجلات علمی معتبر مرتبط با حوزه شیمی تحت پوشش پایگاه استنادی تامسون رویترز د ...

روابط انسانی و کیفیت آن دارای اهمیتی اساسی است چنانکه می توان گفت شکل گیری جامعه بر اساس روابط می باشد. مفهوم اعتماد از مهمترین مولفه های نظریه سرمایه اجتماعی، خصوصاً نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام و نشان دهنده توجه به روابط اجتماعی می باشد. در این پژوهش رابطه بین اعتماد اجتماعی و جامعه مدنی با تاکید بر انجمن های داوطلبانه (سرمایه اجتماعی را ماده ی خام جامعه مدنی می دانند) مورد بررسی و آزمون تجربی قرار می گیرد و سعی می شود به این سوال پاسخ داده شود که چه رابطه ای بین عضویت در ان ...

برای دستیابی به توسعه در هرکشوری باید مقدماتی فراهم شود تا روند توسعه با آهنگ سریع تری به پیش رود. در صورتیکه شرایط داخلی هر کشور مساعد باشد ( که این شرایط را در کشور ما اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است )، عاملی که می تواند فرآیند توسعه را سرعت بخشد، فراهم بودن شرایط بین المللی است ( که ساز و کار سازمان جهانی تجارت یکی از آن شرایط بین المللی می باشد ). خوشبختانه هر دو شرایط در حال حاضر پیش روی کشور ما می باشد تا توسعه سیاسی و اقتصادی ...

سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سازمان تجارت جهانی دو مورد از مشهورترین سازمانهای اقتصادی بین المللی هستند با این توضیح که این دو سازمان دو نقطه مخالف در اقتصاد جهانی می باشند. سازمان تجارت جهانی با قواعد شدید و سخت خود و اوپک با دستکاری های مداوم خود بر روی قیمت نفت بر جسته می باشند. عضویت تمامی اعضای اوپک در سازمان تجارت جهانی نه تنها یک امر مطلوب و ممکن است، بلکه یک امر ضروری است. نقش سازمان تجارت جهانی به عنوان یک سازمان عملگرا، نه در ایجاد رفاه بلکه در ایجاد صلح و آرامش ...

در این تحقیق ما در پی پاسخ دادن به این سوال هستیم که انگیزه افراد از عضویت در کمپانی کوئست اینترنشنال چیست ؟ عضویت در این کمپانی چه تاثیراتی بر عادتواره افراد قبل و بعد از عضویت دارد ؟ بازار یاب موفق و ناموفق کیست و چرا ؟در پی پاسخ به این سوالات ما از روش نظریه پردازی مبنایی استفاده کردیم به دو دلیل هم برای فهم بهتر معنای عضویت یا ورود به این شبکه و هم به عنوان مقدمه کار پیمایش . در روش کیفی ما از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده کردیم و در روش کمی از تکنیک پیمایش پرسشنامه ایی استفا ...

ترکیه به عنوان یکی از مهمترین و تأثیر گذارترین کشورهای منطقه خاورمیانه و دنیای اسلام شناخته می شود که به ویژه پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی و شکل گیری نظام جمهوری در این کشور، سعی نموده با پذیرش ارزش ها و بهره گیری از دستاوردهای تمدن غربی، در مسیر مدرنیزاسیون گام بردارد. در این راستا جمهوری ترکیه در عین تلاش هایی که برای فاصله گرفتن از ارزش های فرهنگی و هویت تاریخی خود به عمل آورد، برای نزدیکی و پیوند بیشتر با غرب عضویت در پیمان ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای غربی و ا ...

در این تحقیق به بررسی روابط قدرت در میدان اجتماعی یکی از چایخانه های شهر مشهد پرداختیم. پیش فرض هستی شناختی مان بر این امر مبتنی است که چایخانه را می توانیم به مثابه میدان اجتماعی مورد نظر بوردیو در نظر بگیریم که در آن روابط قدرتی بر سر منابع موجود در جریان است و هدف از نوشتار حاضر رمزگشایی و بازشناسی این روابط قدرت در بستر گفتگوهایی است که در آنجا رخ می دهد. به منظور حصول بدین هدف، پس از ضبط صوتی و رونوشت برداری از گفتگوهای میان اعضای اصلی در درون چایخانه، از روش تحلیل گفتگو ...

هدف این پژوهش ، بررسی رابطه بین عضویت در گروه های تجاری و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش داده ها به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1386 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفته اند.این پژوهش ، از نوع مطالعه همبستگی مبتنی بر داده های ترکیبی است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌‌های تحقیق از مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. به منظور اندازه گیری مدیریت سود ازدو معیار مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های ...

تعاونی ها که با انسجام سرمایه ی اقتصادی و انسانی اعضای خود تشکیل می شوند، می توانند موجب تقویت سرمایه ی اجتماعی شوند. به منظور بررسی علمی این موضوع، تحقیق توصیفی همبستگی حاضر با هدف کلی بررسی تاثیر عضویت در تعاونی های تولیدی بر میزان سرمایه ی اجتماعی انجام شد. جامعه ی آماری این تحقیق 216 پرورش دهنده ی طیور در دو گروه فعال به شکل تعاونی و به صورت خصوصی در شهرستان کرمانشاه بودند. با استفاده از جدول بارتلت و همکاران( 2001) حجم نمونه 169 نفر تعیین و برای دستیابی دقیق به افراد مو ...