عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بحث اهل ذمه به عنوان یکی از گروههای ساکن در جامعه، همواره در میان مسلمانان مطرح بوده است. پس از نزول آیه ی جزیه در دوران پیامبر (ص)، موضوع اهل ذمه به عنوان یک مسأله در تاریخ اسلام نمود پیدا کرد. با فتح سرزمینهایی چون ایران، مصر و شامات در زمان عمر، خلیفه ی دوم، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت. رفتار عمر با اتباع اهل ذمه، بعدها در تبیین نظرات فقهی اهل سنت که حاکم بر جامعه ی اسلامی بود، نقش اساسی داشت. در دوران اول خلافت عباسیان این افراد به خصوص طبیبان، نفوذشان بیشتر شد. ب ...

وصیت از ریشه وَصَیَ و جمع آن وصایا به معنای عهد است و در اصطلاح خواستن انجام کاری از وصیّ، بعد از غیبت وصیت‌کننده و یا پس از مرگ او می‌باشد.وصیت‌نامه‌نویسی به عنوان فنی از فنون خطابه از پیش از اسلام در میان اعراب وجود داشته و پس از آن نیز با توجه به تأکید آیات و احادیث در این زمینه همچنان در میان مسلمانان رواج پیدا کرد و در دوره‌های اسلامی با توجه به شرایط مختلف سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی از تنوع گوناگونی برخوردار گشت.در وصیت‌‌نامه‌های خلفای عصر اول عباسی بسیاری از مسایل ...