عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

میزان پتاسیم قابل جذب خاک و همبستگی آن با گیاه در 6 مزرعه از اراضی شالیکاری استان مازندران که از نظر بافت خاک با یکدیگر متفاوت بوده‌اند ، به وسیله سه روش عصاره‌گیری ، استات آمونیم ، E.U.F و PAR مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . بین فاز اول E.U.F با مقدار پتاسیم جذب شده توسط گیاه در تمام خاکها همبستگی در سطح 1 درصد نشان داده شده است . همبستگی بین میزان درصد رس با فاز اول و مجموع فاز اول و دوم EUF معنی‌دار بوده در صورتی که همبستگی بین میزان درصد رس با فاز دوم EUF به ...

بطور کلی موجودات زنده اعم از گیاه و یا حیوان و حتی میکروارگانیسم‌ها را می‌توان به عنوان یک آزمایشگاه بیوسنتز در نظر گرفت که موجب سنتز یک سری ترکیبات شیمیائی می‌شوند. در این میان «ریشه، ساقه و گل» توکلیجه دارای ترکیباتی است که بعنوان دارو و بطور گسترده‌ای مورد استفاده داروئی قرار می‌گیرد. این گیاه را مردم عادی بعنوان بازکننده اسپالسم های عصبی و برطرف کننده برخی از اختلالات هورمونی و دفع کننده سنگهای مجاری ادراری و صفراوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این طرح بعد از انجام مطالع ...

گیاه علف مبارک کوهستان با نام علمی Geum kokanicum از خانواده Rosaceae گیاهی علفی پایا چند ساله دارای گلهای زرد یا سفید مایل به زرد می باشد که عموما در نیمکره شمالی می روید. این گیاه با نام محلی میخک کوهی در طب سنتی منطقه بجنورد به منظور رفع ناراحتیهای گوارشی مثل اسهال به کار می رود. به منظور بررسی اثرات ضد میکروبی ریزوم این گیاه و دنبال کردن ماده موثر تحقیق زیر انجام گرفت. ریزوم های گیاه پس از پودر شدن به دو قسمت تقسیم می شود از یک قسمت با اتانل عصاره تام و از قسمت دیگر به تر ...

روش نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسیدآهن می تواند به صورت ممتد فسفر را از محلول خاک جذب کند . در این روش مکانیزم فسفر عصاره گیری شده شبیه مکانیزم جذب فسفر به وسیله گیاه می باشد . هدف این تحقیق مقایسه روش نوارهای کاغذی پوشیده شده با اکسیدآهن با عصاره گیرهای شیمیایی دیگر در برآورد فسفر قابل دسترس خاک در گیاه ذرت رشد کرده در گلخانه در تعدادی از خاکهای همدان بود . مقدار فسفر در 16 نمونه از خاکهای استان همدان با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی متفاوت توسط عصاره گیرهای اولسن ، کالول ، م ...
نمایه ها:
فسفر | 
خاک | 

مطالعه دقیق طرح و آشنایی با روش تحقیق و مشاوره با همکاران متخصص تغذیه گیاه و رده بندی خاک برای انتخاب نمونه های خاک. ...

پس از تهیه 59 نمونه مرکب خاک از عمق صفر تا 30 سانتیمتری که از نظر مشخصت شیمیایی و فیزیکی نظیر ‏‎OC, EC, PH‎‏ و ‏‎TNV‎‏ و بافت در محدوده نسبتا وسیعی بودند . عناصر ‏‎Cu, Zn, Mn, Fe, P, K‎‏ با روشهای متداول اندازه گیری شد . پتاسیم با روش استات آمونیم یک نرمال ل ،‌فسفر با روش بی کربنات سدیم نیم نرمال و عناصر میکرو با روش ‏‎DTPA‎‏ اندازه گیری گردید. همچنین این خاکها با محلول سدیم بی کربنات - دی تی پی آ نیز عصاره گیری و عناصر ‏‎Cu, Zn, Mn, Fe, P, K‎‏ اندازه گیری شد . همبستگی بین دو ...
نمایه ها:
خاک | 
مس | 
روی | 
فلز | 
فسفر | 

پس از تهیه 59 نمونه مرکب خاک از عمق صفر تا 30 سانتیمتری که از نظر مشخصت شیمیایی و فیزیکی نظیر ‏‎OC, EC, PH‎‏ و ‏‎TNV‎‏ و بافت در محدوده نسبتا وسیعی بودند . عناصر ‏‎Cu, Zn, Mn, Fe, P, K‎‏ با روشهای متداول اندازه گیری شد . پتاسیم با روش استات آمونیم یک نرمال ل ،‌فسفر با روش بی کربنات سدیم نیم نرمال و عناصر میکرو با روش ‏‎DTPA‎‏ اندازه گیری گردید. همچنین این خاکها با محلول سدیم بی کربنات - دی تی پی آ نیز عصاره گیری و عناصر ‏‎Cu, Zn, Mn, Fe, P, K‎‏ اندازه گیری شد . همبستگی بین دو ...
نمایه ها:
خاک | 
مس | 
روی | 
فلز | 
فسفر | 

به منظور انتخاب بهترین روش اندازه‌گیری بر در خاک تعدادی نمونه خاک از ایستگاههای تحقیقاتی تهیه گردید بعد از آماده‌سازی ، اندازه‌گیری بر در این نمونه خاکها در عصاره با آب داغ و عصاره اشباع با دو روش رنگ‌سنجی آزومتین و کورکامین مورد سنجش قرار گرفت ، در تمام آزمایشات بین دو روش رنگ‌سنجی ، آزومتین و کورکامین اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد ، در نتیجه روش آزومتین که ساده‌تر و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است به عنوان روش اندازه‌گیری بر در خاک توصیه می‌شود. همچنین دو روش عصاره‌گیری ب ...

به منظور بررسی جذب آهن و روی درختان پرتقال (رقم والنسیا) با غلظت آهن و روی عصاره‌گیری شده با دو محلول عصاره‌گیری DTPA, A.A.A.A.C.E.D.T.A آزمایشی در چهار قطعه از باغات منطقه جیرفت و در هر منطقه بر روی 7 درخت پرتقال والنسیا صورت گرفته و بر هر درخت طبق توصیه‌های انجام شده مقدار معین کود آهن و روی داده شده و نمونه‌برداری از خاک و برگ در موعد مقرر انجام گرفته است نمونه‌ها که به دو روش فوق عصاره‌گیری شده‌اند با روش جذب اتمی میزان آهن روی آنها اندازه‌گیری و در نهایت ضریب همبستگی تع ...
نمایه ها:
آهن | 
خاک | 
برگ | 
جیرفت | 
روی |