عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقاومت به شیمی درمانی و عوارض جانبی جدی آن، اثر بخشی بالینی بسیاری از عوامل شیمی درمانی که در حال حاضر مورد استفاده اند را کاهش می دهد. بنابراین کشف و توسعه داروهای جدید ضد سرطان ضروری بنظر می رسد اوکالیپتوس گیاهی است که به طور سنتی برای بسیاری از اهداف دارویی استفاده می ود. خواص ضد باکتری، ضد قارچ و ضد التهاب اوکالیپتوس در برخی از مطالعات گزارش شده است. علاوه بر این عصاره ها و اجزای جدا شده از برخی از گونه های اوکالیپتوس نشان داده اند که دارای فعالیت سیتوتوکسیک هستند. در این ...