عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 745

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مصرف بی رویه آنتی بیوتیک‌های درمانی باعث ایجاد مقاومت دارویی شده است. استفاده گسترده از آنتی بیوتیک‌ها عامل ایجاد جهش (موتاسیون) در میکروارگانیسم بوده و باعث ظهور میکروارگانیسم‌های جدید و مقاوم به آنتی بیوتیک‌های رایج می‌شود. باتوجهبهمحدودیت‌هاوعوارضشناختهشدهیافتن ترکیبات ضد میکروبی لازم و ضروری به نظر می‌رسد. در این بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌های آبی و اتانولی هویج فرنگی و کلم برگ قرمزبه دو روش پخش عصاره در سطح محیط کشت و انتشار در آگار (دیسک) در هشت سطح 5، 10، 15، 20، 25، ...

قارچ های خوراکی از مهم ترین منابع پروتئین غیرحیوانی می باشند. قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus از ارزش اقتصادی بالا و توزیع جهانی برخوردار است که در مراحل مختلف رشدی خود در معرض بسیاری از عوامل بیماریزا و آفات قرار می گیرد. یکی از پاتوژن های قارچی مهم گونه های تریکودرما بوده که بیماری های حاصل از آن، به عنوان مخرب ترین و خطرناک ترین بیماری های قارچ های خوراکی شناخته شده اند. با توجه به وجود گونه غالب Trichoderma harzianum در بسترهای کشت و پرورش قارچ خوراکی دکمه‌ای و ب ...

امروزه مواد بیولوژیک از جمله متابولیت های گیاهی جهت کنترل بیماری ها و آفات گیاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در این تحقیق به بررسی میزان بازدارندگی از رشد عصاره هفت گونه گیاهی بر روی دو بیمارگر گیاهی مهم، Rhizoctonia solani و Fusarium solani جدا شده از لوبیا های آلوده در مزارع استان زنجان پرداخته شد. عصاره گیری به منظور تعیین بهترین حلال جهت استخراج مواد موثر گیاهی با چهار حلال ان-هگزان، دی اتیل اتر، کلرفرم و اتانول به ترتیب قطبیت ازغیر قطبی به قطبی به روش پرکولاسیون ...

آنفلوانزا یک بیماری بسیار واگیر ویروسی است که در پرندگان، انسان و سایر پستانداران مشاهده می شود؛ بنابراین کنترل این بیماری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. واکسیناسیون علیه ویروس آنفلوانزا تحت تیپ H9N2 یکی از این راهکارهای کنترلی می باشد؛ که برای این منظور واکسن‌های متعددی ساخته شده است. واکسیناسیون طیور با واکسن‌های روغنی غیر فعال برای کنترل ویروس‌های آنفلوانزای پرندگان بخصوص ویروس‌های با بیماریزایی ملایم در سال‌های اخیر در حال افزایش است. امروزه روغن‌هایی که در واکسن های تجا ...

این مطالعه به منظور ارزیابی مقایسه‌ای اثرات جیره‌های حاوی عصاره‌های سیر، لیمو ترش و سین بیوتیک بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون، تعداد سلول‌های خونی و برخی صفات لاشه جوجه های گوشتی انجام شد. این آزمایش در 7 تیمار با 5 تکرار و هر تکرار شامل 10 قطعه جوجه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در این آزمایش 350 جوجه خروس گوشتی سویه راس 308 با 7 جیره آزمایشی شامل عصاره لیمو (300 میلی گرم)، عصاره لیمو (600 میلی گرم)، سیر (50 میلی گرم)، سیر (75 میلی‌گرم)، مخلوط (300 میلی گ ...

با تــوجه به خسارت بالاي آفات گلخانه اي و اثر سوء سـموم شيميايي، استفاده از تركيبات گياهي، اسانس و عصاره هاي گياهي بهترين وسيله براي كنترل آفـــــات گلخـانه اي محسوب مي شوند. در اين تحقيق خواص كنه كشي اســــانس و عصاره دو گونه اكــاليپتوس Eucalyptus salmonophloia F. Muell و Eucalyptus kingsmillii (Mauden) Maiden & Blakely روي كنه تارتن دولكه اي Tetranychus urticae Koch در شرايط دمايي5/0±27 درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي5±50 درصد و طول دوره نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريكي م ...

گندم و جو از جمله محصولات انباری راهبردی محسوب شده که مورد حمله آفات انباری مختلف از جمله لمبه گندم قرار می گیرند. پیدایش مقاومت به بعضی از سموم، به ویژه مالاتیون و فسفوتوکسین، در اکثر آفات انباری، استفاده از روشهای مبارزه غیر شیمیائی مانند روشهای کنترل طبیعی، فیزیولوژیکی، بیولوژیکی و میکروبی علیه آفات انباری، توجه بیشتر محققان را جلب کرده است. این تحقیق به بررسی میزان اثر سمیت تنفسی عصاره گیاهان اکالیپتوس (globules Eucalyptus) و خرزهره ( Nerium oleander) روی لمبه گندم ( Trog ...

نماتود‌های ریشه‌گرهی (Meloidogyne spp.) از جمله عوامل مهم بیماریزای گوجه‌فرنگی در سراسر دنیا محسوب می شوند. این نماتود‌ها به بیش از 2000 گونه گیاهی حمله می کنند. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر عصاره پنج گیاه دارویی روی نماتود Meloidogyne javanica بود. در این تحقیق از بذرآنغوزه، گل بابونه، برگ چای‌ترش، سرشاخه برگدار مرزه و ترکیب ساقه و برگ رزماری جهت تهیه عصاره استفاده شد. در‌صد مرگ و میر لارو‌های سن 2 نماتود تحت تأثیر غلظت های 125، 250، 500، 1000 و ppm 2000 عصاره متانولی در دا ...

سفید‌بالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.) (Hem.: Aleyrodidae) از آفات مهم محصولات کشاورزی در ایران است. در این پژوهش اثر زیرکشنده‌ی عصاره‌های گیاهی کلپوره، استبرق، آویشن و شاتره و آفت‌کش‌های پی‌متروزین، نیمارین بر پارامترهای جدول زندگی سفیدبالک پنبه B. tabaci (biotype A) (Genn.) روی مرحله حشره کامل و تخم‌های در معرض گیاه آلوده به روش غوطه‌وری برگ مورد بررسی قرار گرفت. آفت‌کش پی‌متروزین به‌عنوان شاهد مثبت و آب و اتانول به‌عنوان شاهد منفی در نظر گرفته شد. عصاره شاتره مرگ و میر مراح ...