عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 77

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

«عشق و محبّت الهی در اخلاق اسلامی با تأکيد بر آرای ابن سينا و احمد غزالی» عنوان پژوهشی است که شامل مقدّمه و 13 فصل به شرح ذيل تدوين شده است: در فصل اوّل، درباره ی ماهيّت عشق و محبّت سخن به ميان آورده ايم و سپس از منظر بزرگان حکمت و فلسفه و عرفان، معنای لغوی و اصطلاحی آن را مورد بررسی قرار داده ايم. در فصل دوّم، به پيشينه و سير تاريخی موضوع «عشق و محبّت» توجه نشان داده ايم و جايگاه عشق و محبّت را در مکاتب و اديان مغرب زمين و مشرق زمين و سرزمين ايران مشخص کرده ايم. در فصل س ...

عشق حقیقتی ازلی و ابدی است و از صفات خدا، خلق و انسان است و به همین جهت عامل پیوند جهان هستی با خداست. فلاسفه اسلامی هر کدام بر طبق مبانی فلسفی خود از عشق سخن گفته‌اند و معتقدند که همه موجودات به حکم عشق فطری در جریان و حرکتند و اساس جهان آفرینش بر عشق نهاده شده است. آنچه در تعاریف فلاسفه و حکما از عشق آمده است تعریف به آثار و عوارض است و نه به حقیقت و ماهیت عشق زیرا که عشق به دلیل بداهتش و اینکه امری عینی و چشیدنی است، غیر قابل تعریف است. از آنجا که خداوند کاملترین موجود بلک ...

در باب ماهيّت عشق سخن بسيار گفته شده و پژوهش‌هاي فراوان انجام شده است، اما هرگز نمي‌توان ادعا كرد كه سخن گفتن در اين خصوص به پايان رسيده است و از آنجا كه عشق نقش كليدي و مهمي در تكامل وجودي انسان دارد و در حقيقت تمام كاينات را در سير به سوي كمال به پويه و جنبش در مي‌آورد، در نتيجه جاي بحث بسيار دارد كه چگونه بزرگاني چون مولوي ، امام خميني و ... از اين گوهر در تكامل وجودي خويش بهره بردند. عالم هستي بر اساس عشق حق به خويشتن پديد آمده، و اين عشق غايت هستي است و در تمام كاينات س ...

چکیده: عشق یکی از مهم‌ترین مباحث و مسائل عرفانی به شمار می‌رود عشق در اندیشه مولانا و مکتب بهکتی به‌عنوان متن واقعی را وصول به‌حق است هر دو مکتب عشق را بنیاد همه‌چیز می‌دانند. عشق از دیدگاه آن دو همه‌چیز را به هم ربط و وصل می‌دهد. و روح آدمی تشنه عشق و محبت است یگانه راه نجات آدمی از ناامیدها و ناملایمات زندگی است در تفکر مولانا عشق به ‌مانند خداست؛ مولانا بر این اعتقاد است که عشق انسان را از خود دور می‌کند و حتی تمام بدی‌ها با عشق به‌خوبی تبدیل می‌شود. ازنظر وی همه کائنات ب ...
نمایه ها:
عشق | 

یکی از شگفتی ها و زیبایی های عالم آفرینش پدیده ناشناخته عشق است که همچون وجود مفهومش در غایتظهور و کنهش در غایت خفااست. قابل ذکر است که بحث از عشق در موجودات رویکردی فلسفی نیز دارد که بابراهین عقلی و فلسفی قابل تبیین میباشد. در آثار فلاسفه نیز سخن از سریان عمومی عشق در کلیه موجودات بهمیان آمده است. فیلسوف گرانمایه، بوعلی سینا در رساله العشق به تبیین سریان عمومی عشق درهمه موجودات بهترتیب درجات وجودی آنها بر اساس مبانی فلسفی، پرداخته است. همچنین در کتاب ارزشمند اشارات و تنبیهات ...

موضوع و مقوله ي «عشق و محبّت» از جمله اشتغالات ذهني و مطمح نظر دانشمندان و دانشوران و حتي مورد توجه و امعان نظر انبياء ، اوصيا، اولياء، حکيمان، فيلسوفان و عارفان بوده و هست. در اين ميان نظرات دو تن از انديشمندان جهان اسلام، ابن سينا و عين القضات همداني _که هر کدام صاحب مشربي خاص بوده اند_ از جايگاه و پايگاه ويژه اي برخورداراست. ابن سينا، فيلسوف نامور جهان اسلام در اين خصوص رساله مستقلي به نام «رساله العشق» نگاشته است وي در اين رساله همانند برخي عرفا به سريان عشق در تمام موجود ...

انسان یگانه موجودی است که می تواند باکمک نیروی عشق خود را به بی نهایت پیوند بزند. او موجودی عاشقپیشه است و قلبش بسان بتکده ای است که انواع معشوق ها و صنم ها در آن صف کشیده اند. آن کیفیت ویژهی روانی که از مختصات روحی انسان است و یکی از شگفت انگیزترین حالات روانی بشر است، پدیده ی عشقتعبیر می شود، چرا که عشق و محبت همانند اکسیر واقعی قدرت « کیمیا » یا « اکسیر » است که از آن بهدگرگونی و انقلاب دارد و می تواند مس وجود انسان را تبدیل به طلا کند. نیرویی که می تواند همه ی قوایدرونی و ...
نمایه ها:
عشق | 
کمال | 

مفهوم عشق بی شک از جذاب ترین و درعین حال بحث برانگیزترین مفاهیمی است که درادبیات به اشکال گوناگون ظاهرشده و ماهیت وطبیعت آن همواره موضوع بحث محافل ادبی بوده است چرا که باظهور هرنویسنده وحتی هراثر,این احساس به شیوه های نو وبا تفاوتهایی آشکار شده است. پروست, نویسنده, منتقد و نظریه پرداز قرن بیستم در اثر سترگ خود " در جستجوی زمان از دست رفته " به شکل وسیعی به مسئله ی عشق پرداخته و با درون نگری خود به درونی ترین و نهفته ترین روحیات دلداده پرداخته است. وی در تحلیل مفهوم عشق تفاوت ...

از شگفتیها و زیباییهای عالم آفرینش پدیده ناشناخته ی عشق است که همچون وجود مفهومش در غایت ظهور و کنهش در غایت خفاست.عشق در فلسفه و بخصوص در عرفان آنقدر از اهمیت ویژه ای برخوردار است که تقریبا تمام عرفا و فلاسفه ی بزرگ بابی را تحت همین نام برای آن قرار داده اند.در عرفان، عشق از مهمترین مباحث عرفان نظری و عملی است.در واقع تجلّی عشق است که تمام مراتب خلقت را ایجاد می کند و به ظهور می رساند ؛در مسیر کمالیه موجودات به سوی حق نیز همین عشق است که ایجاد حرکت وکمال می کند.در فلسفه نیز ...