عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 185

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به سیر و پیش آگهی کاملا" متفاوت بیماران مبتلا به تنگی، آترواسکلروتیک تنهء اصلی شریان کرونر چپ (LM) در مطالعهء حاضر به بررسی آنژیوگرافیک این بیماران در مقایسه با سایر بیماران مبتلا به تنگی آترواسکروتیک عروق کرونر پرداخته شده است . کلیه بیماران آنژیوگرافی شده از بهمن 1373 تا آذر 1375 در بیمارستان گلستان اهواز (377 نفر، 76/4 درصد و 23/6 درصد زن) با میانگین سنی 51--+8/94 سال که تنگی بیش از 50 درصد قطر داخل شریان در حداقل یکی از عروق کرونر خود داشتند مورد بررسی قرار گرفتند ...

تا سال 1970 فراوانی مرگ بعلت بیماریهای عروق کرونر سیر افزایش یابنده داشته است ولی بعلت شناسایی اهمیت موضوع و شناخت اتیولوژی و عوامل موثر در تشدید این بیماریها و نیز بکار بردن این تجربیات در پیشگیری از بیماریهای ایسکمیک قلب طی سی‌سال اخیر، مرگ و میر ناشی از آنها رو به کاهش گذاشته است . عامل اصلی ایجاد بیماری ایسکمیک میوکارد آتروسکلروز عروق کرونر میباشد، با وجود آشنایی ما نسبت به آترو اسکلروز هنوز بعضی از مشخصه‌های اساسی آن کشف نشده و ناشناخته مانده‌اند. در این مطالعه مقایسه یا ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی می‌باشد که به منظور بررسی و مقایسه مشکلات روانی بیماران قبل و بعد از عمل پیوند عروق کرونر در مراکز درمانی سطح شهر تهران صورت گرفته است . واحدهای مورد پژوهش در این مطالعه را 55 نفر از بیماران تشکیل می‌دهند که در زمان اجرای پژوهش داوطلب عمل پیوند عروق کرونر بوده که قبل از عمل جراحی و سپس یک ماه بعد از عمل جراحی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نحوه انتخاب نمونه از جامعه آماری بصورت مبتنی برهدف بوده است و ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه ...

بیماریهای ایسکمیک قلبی از علل مهم مرگ و میر در بیماران قلبی می باشند. این بیماری از سیوع بالایی در تمام کشورها به ویژه، کشورهای صنعتی برخودار است و مرگ و میر و مشکلات اقتصادی حاصل از آن در این جوامع بیش از سایر گروههاست. عواقب وخیمی که این بیماری می آفریند ممکن است بدون هیچگونه علائم قبلی باشد. نظر به لزوم و اهمیت این بیماری ما بر آن شدیم که در مورد عروق کلترال، عروق کوچکی که به عنوان کمکی کرونر محسوب می شوند، مطالعه کنیم و نقش انها را در این بیماری بیشتر بدانیم. در این تحقیق ...

یکی از عوامل عدم کنترل درد بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر ریشه در درک پرستار و اختلاف درک درد از دید پرستار و بیمار دارد با توجه به اینکه این بیماران شرایط ویژه‌ای دارند احتمال می‌رود درک پرستار و بیمار با توجه به عقاید فرهنگی و مذهبی آنها با نتایج پژوهشهای مشابه در غرب متفاوت باشد و نظر به اینکه درک پرستار از درد برروند بهبودی بیمار تاثیر مستقیم دارد بنابراین پژوهشگر بر آن است که مطالعه‌ای تحت عنوان یا شده انجام دهد. اهداف طرح: مقایسه درک پرستار و بیمار از درد و شدت ...

در این پژوهش، میزان بروزمیرایی بیماریهای عروق کرونر در شهر اصفهان بررسی شد. مطالعه کهرت تاریخی با روش نمونه گیری خوشه ای روی 5297 افراد واجد شرایط (شرکت کننده در طرح شیوع بیماری قلبی در سال 75-1374) انجام شد. شاخصهای شیوع و بروز بیماریهای عروق کرونر و نیز میرایی ناشی از، آن محاسبه و برای 200 نفر سونوگرافی کاروتید انجام گردید. که از، این آزمون جهت تعیین اعتبار پرسشنامه Rose و کدگذاری مینوسیتا استفاده شد. داده های مورد نظر پس از گردآوری تجزیه و تحلیل شد. ...

با توجه به روند رویه افزایش آنژیوپلاستی عروق کرونر با استنت و تفاوتهای که در مورد تآثیر رژیم های درمانی قرص تیکلوپیدین در جلوگیری از بروز ترومبوز استنت وجود دارد و به منظور مقایسه اثر دو رژیم درمانی تیکلوپیدین پس از Stent PTCA این تحقیق بر روی مراجعین بیمارستان شهید مدرس طی سالهای 79 – 1377 انجام شد. دوز کمتر قرص تیکلوپیدین (250 میلی گرم روزانه) در پیشگیری از بروز ترومبوز استنت مشابه دوز 500 میلی گرم عمل می کند و میتوان پس از Stent PTCA رژیم فوق را به بیمار تجویز نمود. پیشنه ...

با توجه به اینکه حداکثر توان انجام تست ورزش یکی از بهترین شاخص های پیش بینی وقایع قلبی- عروقی است، و به منظور تعیین تأثیر آنژیوپلاستی عروق کرونر بر توان انجام تست ورزش، این تحقیق بر روی بیمارانی که کاندید PTCA بودند در زیر گروه های خاص در بیمارستان شهید مدرس طی سال 1379 انجام گرفت. PTCA باعث افزایش توان انجام تست ورزش می شود و نوع ری واسکولاریزاسیون و آنژیو پلاستی روی LAD تفاوتی در این اثر ایجاد نمی کنند. ...