عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 913

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این اثر به تعریف عرفان اسلامی و دین اسلام پرداخته ، سپس مائل و اصول اساسی این دو را با هم مقایسه نموده و نتیجه گرفته است که در مبانی و اصول اساسی ، میان این دو فاصله زیادی هست که نمی توان بر وحدت و تساوی آن دو حکم کرد . این مبانی و مسائل و اصول عبارتند از : منشا معرفتی ، هستی شناسی ، انسان شناسی ، بعثت ، اخلاق ، خلافت ، زبان . ...
نمایه ها:
کتاب | 
عرفان | 
اسلام | 

عرفان در ادب پارسي گستردگي فراواني دارد . سنايي آن را رسماً وارد شعر فارسي كرد و پس از او يكي از مضمونهاي اصلي شعر ، مضامين عرفاني بود . بسياري از شاعران نامدار ايران عارف بودند و تمام ديوان خود را براي توضيح مسائل عرفاني سرودند . اين مضمون كم كم رو به كاستي مي رفت تا اينكه در دوره معاصر و بويژه پس از انقلاب شاعران متعهدي بدان روي آوردند. موضوع اين پژوهش مضامين عرفاني در شعر معاصر است كه به بررسي اشعار پنج تن از شاعران معاصر مي پردازد . اين شاعران عبارتند از : محمد رضا شفيع ...

رساله ی حاضر مشتمل بر دو بخش است: بخش تحقیق و بخش ترجمه. بخش تحقیق، علاوه بر سیر اجمالی در کتاب و معرفی نویسنده و برخی آثار او، در سه فصل با عناوین «تجربه ی عرفانی از نظر عرفان پژوهان معاصر»، «فطرت از نظر حضرت امام خمینی (ره)» و «نسبت تجربه ی عرفانی و فطرت (در آراء حضرت امام خمینی(ره))» فراهم آمده است. در فصل دوم، آراء حضرت امام خمینی(ره) در خصوص فطرت به طور مبسوط ذکر گردیده و در فصل سوم به مقایسه ی این آراء و تجربه ی عرفانی پرداخته شده است. کتاب «عرفان: پژوهش و منتخب آثار» ...

ساختارگرایی با طرح اید? نظام، به خوانشی علمی و روشمند از متون می پردازد که در طی آن همه اجزای درونی متن به یکدیگر مرتبط و کارکرد هر جزء وابسته به نظام تلقی میشود. روایت به سبب بنیان علّی و ظرفیت بالایی که در تحلیل ساختاری دارد توجه بسیاری از روایت‌شناسان را به خود جلب کرده است. عطّار یکی از بزرگترین روایتگران حوز? عرفان - چه در نظم و چه در نثر- محسوب می‌شود و دقت در ساختار روایت‌های او می‌تواند زمینه‌ساز رسیدن به دستور زبان روایت‌هایی با مشخصات عرفانی شود. در این رساله تلاش ش ...

عرفان عرصه ای بسیار گسترده است و عرفان هر دینی شامل عناصر و اجزای متنوع و قابل بحثی است. در میان مباحث عرفانی، موضوع اخلاق دینی- عرفانی امروزه بسیار مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. هم به جهت بحران معنویت در جهان امروزه و هم به جهت بحث گفتگوی تمدنها و گفتگوی ادیان. به تصریح همه متفکران عرفان زمینه نزدیکی و گفتگوی ملتها و ادیان در جهان امروز است. به نظر می رسد اخلاق دینی- عرفانی می تواند پاسخگوی نیاز بشر به یافتن اصولی انسانی و پرکردن خلاء معنوی و نزدیکی و تفاهم ملتها باشد ...
نمایه ها:
نگرش | 
اخلاق | 
عرفان | 

دین ، هنر ، ادب ، عرفان ، در فرهنگ الهی ما پیوندی نا گسستنی دارند که گاه به آن توجه کافی مبذول نمی شود . سر آن وقتی پدیدار می گردد که این احساس و الهام در ما به وجود آید که این معارف انسانی جنبه ذوقی و شهودی دارند . به ویژه عرفان و موسیقی در فرهنگ سنتی ما همواره با وجد و ذوق و سماع وشور و حال عارفانه همراه بوده است و هنر سماع و نعمات روحانی آن در فرهنگ عرفانی و سیر و سلوک انسانی تاثیر داشته است . اصوات و آهنگ های حزن آور در این نوع موسیقی سنتی و معنوی ، با ساختمانی روانی و قد ...
نمایه ها:
عرفان | 

با گذری اجمالی بر تاریخ تصوف و تاریخ فتوت به این نکته برمی‌خوریم که تصوف خاص خواص بوده است و فتوت خاص عوام در تصوف نظرها به سوی حضرت ختمی مرتبت بوده و در فتوت بسوی مولای متقیان است . تصوف ، گام در حیطه عرفان و فتوت گام در اخلاق دارد. عارفان به دوران داد و ستد بازار به عبارت و ایثار مشغولند و جوانمردان در میان بازار به خدمت و حمایت از مردم سرگرم هستند. چنانچه با دیدی مثبت به تصوف و فتوت بنگریم خواهیم دید که این دو در سراسر تاریخ بعد از اسلام ایران منشا اثرها ...

برای شناسایی و حکم کردن در باب حقانیت یا عدم حقانیت اندیشههایی که در سایه جریان پست مدرن رشد یافتهاند، همسخن شدن با آنهالازم است. معنویتهای نوظهور از جمله این اندیشهها هستند که باید با دقت در مبانی، عناصر و شاخصههای آنها، تا مل نموده و در باب آنهاسخن گفت. این نوع جریانهای معنوی که بر مبنای جهانبینی سکولاریستی غرب بنیان نهاده شدهاند در واقع، شیوههایی معنوی در خدمت بهاهدافی مادی هستند. این مقاله بر آن است تا شاخصهای برخی از جریانهای معنوی پستمدرن را مورد تبیین قرار داده، سپس ضم ...

یکی از نیازهای فطری بشر، حق جویی و حقیقت طلبی است. بشر، در این مسیر، برای خدایابی و تأمین این معرفتت، همیشته کوشتیده است ت.عوامل متعددی باعث شده است بر عطش معنوی جامعه بشری امروز افزوده شود. هم اکنون ده ها فرقه و ایین هتای متدعی عرفتان و معنویتتخرد و کلان، در سطح کشور ما در حال فعالیت و عضوگیری هستند .بسیاری از اوقات، حق و باطل به هم درآمیخته اند و اهل باطل، هرگز رفتار یا اندیشه باطل خود را به صورت آشکار ارائته نمتی دهنتد . بتر ایتناساس، بسیاری از این ایین های عرفانی دروغین، ...