عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 190

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در رساله حاضر سعی شد به تأثیر عرفان اسلامی بر گرافیک معاصر ایران پرداخته شود، چراکه مسأله‌ی عرفان در سال‌های اخیر و به‌خصوص بعد از انقلاب اسلامی بیشتر مطرح شد. از آن‌جایی که عرفان ما ریشه‌ی عمیقی در اسلام دارد، تلاش در جهت یافتن میزان تأثیرات عرفان اسلامی را در هنر معاصر و بالاخص گرافیک شد. به جهت زندگی در یک جامعه اسلامی و سعی در برقراری ارتباط میان زندگی و دینمان و ارتباط عمیق هنر اسلامی با عرفان اسلامی؛ می‌بایست از تأثیرات آن بر هنر خود آگاهی داشته باشیم. در این راستا با ...
نمایه ها:
عرفان | 
نماد | 

چکیده: در تعاریف مختلفی که از سوی اندیشمندان از عرفان و سیاست شده، معمولا عرفان از مقوله عالم معنا و مربوط به بعد فطرت درونی انسان هاست و سیاست از مقوله عالم ماده و مربوط به زندگی مادی و دنیوی انسانها می باشد. ولی در مکاتب الهی این دو در پیوندی جدانشدنی باهم ارتباط می یابند و هریک بدون دیگری ارزش و اعتبار ندارد. زیرا در اسلام و آموزه‌های عرفان اسلامی شخص عارف باید در مسیر سیر و سلوکش سیر الی الخالق داشته باشد تا عرفان حقیقی و مثبت شکل بگیرد و باید این عرفان در جامعه معنا پید ...
نمایه ها:
عرفان | 
سیاست | 

موضوع این تحقیق بررسی اخلاق و عرفان سهروردی می باشد. سوالات مهمی که در این پژوهش با آنها مواجه بودیم، این بود که فلسفه سهروردی چگونه فلسفه ای است و ارتباطش با مسائل عرفانی چیست؟ که بعد از اتمام تحقیق مشخص شد فلسفه سهروردی به شدت رنگ و بوی عرفانی دارد. و از طرفی سهروردی جدای از مباحث فلسفی، به تفصیل به مسائل عرفانی هم پرداخته که این مسائل، هم شامل مسائل عرفان نظری و هم شامل مسائل عرفان عملی می باشد. و ما هم بر این اساس فصل اول کار را به کلیاتِ پایان نامه اختصاص دادیم و در آن ب ...

در این مقاله رسالهی مونسالعشاق یا فیحقیقهالعشق سهروردی، بر اساس تئوری هفت مرحلهای عطار نیشابوری درخصوص سیر و سلوک عرفانی و رسیدن به قرب پروردگار و اتصال با معشوق حقیقی تطبیقدادهشدهاست. مراحل و منازلهفتگانه به ترتیب عبارتند از: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا. در این داستان عارفانه-عاشقانه، سفرسالک از جهانکوچک یعنی انسان شروعشده و موانع سالک در این سفر، نفسحیوانی و نفسنباتی و قوای آنهاست. اینقوا، نفس انسانی را به این دنیا و تدبیر تن مشغولکرده و از پرداختن به عا ...

نام خانوادگی دانشجو: رفیعی راد نام: سوسن عنوان پایان‌نامه: بررسی مفهوم عبودیت در قرآن ومقایسه آن با عرفان اسلامی استاد راهنما: دکتر اشرف میکائیلی استاد مشاور: دکتر علی غفاری مقطع‌تحصیلی:کارشناسی ارشد رشته: الهیات گرایش: عرفان اسلامی دانشگاه:محقق اردبیلی دانشکده: علوم انسانی تاریخ دفاع: 29/6/1393 تعدادصفحات:135 چکیده: یکی از مسائ ...
نمایه ها:
عرفان | 
شریعت | 
طریقت | 

ملا محسن فیض کاشانی (1007- 1091ه.ق) محدّث، مفسر، فقیه، اصولی و عارف امامیه در سده یازدهم هجری است که آثار ارزشمندی در هر یک از این علوم به جای نهاده است. نوشته ی حاضر به بررسی زندگی، آراء و آثار این عارف بزرگ پرداخته و مشتمل بر چهار بخش است. در بخش اول به شرح حال و معرفی آثار عرفانی و صوفیانه فیض؛ بخش دوم: جایگاه ملا محسن در تاریخ تصوف؛ بخش سوم: آراء و عقاید او در عرفان نظری و در بخش چهارم آداب و اخلاق صوفیانه از منظر فیض و غزالی اشاره شده است. در این رساله به نگرش ملا محسن ب ...

پژوهش حاضر در صدد است تا با بررسي ويژگي هاي اساسي مفهوم ايمان در عرفان مكتب خراسان به وجه متمايز كننده ي آن كه اين مكتب را در سده ي سوم و چهارم شاخص ساخته است بپردازد و تأثیر آن را بر بينش فردي و اجتماعي عرفا آشكار نمايد و از اين طريق جايگاه آن را در تأثير پذيري و يا تأثيرگذاري بر ديگر رويكردهاي همزمان يا بعدي مشخص نمايد . در این خصوص نخست به مفهوم ايمان در آرای کسانی چون بايزيد بسطامي ، ابوالحسن خرقاني و ابوسعيد ابوالخير به عنوان شاخص ترين عرفاي قرن سوم و چهارم در عرفان مكت ...

«ذکر» و یاد خداوند به عنوان یکی از مهمّترین عبادات اسلامی، نقش مهمّی در تکامل معنوی انسان به عهده دارد. به همین دلیل است که خداوند در قرآن، آیات متعددّی را درباره آن نازل فرموده است. جایگاه رفیع ذکر در عرفان اسلامی نیز، تا حدّ بسیاری تحت تأثیر آیات و احادیثی است که عظمت و ارزش این عمل عبادی را بیان می‌کند. «ذکر» نقش اساسی و بنیادی در سیر و سلوک بر عهده دارد، آن چنان که بدون ذکر و یاد خداوند هیچ گونه تغییر و تحوّلی در درون سالک بوجود نمی‌آید و پدید آمدن حالات و مقامات عرفانی ...

این اثر یکی از سه اثری است که کتز در حوز? ساخت‌گرایی در عرفان سرویراستاری کرده است. به باور کتز، تجربه‌های عرفانی، حالت‌های آگاهی محض نیستند. بلکه آنچه به تجربه درمی‌آید، داده‌هایی است که عارف از پیش به آگاهی خود وارد کرده است. این داده‌ها برآمده از بستر تاریخی و فرهنگی هر سنت دینی‌اند. بستر و زمینه‌ای که در این اثر مورد مطالعه قرار گرفته، متون مقدس سنت‌های عرفانی است. مجموعه مقالات این کتاب گردآوری شده‌اند تا نشان دهند که عرفان و تجرب? عرفانی رابطه‌ای ضروری و ناگسستنی دارند. ...
نمایه ها:
عرفان | 
تفسیر | 
تعبیر |