عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مواد رسوبی که همراه جریان آب در حرکت هستند به صورت بار بستر و یا بار معلق و یا اینکه هم زمان به دو صورت فوق انتقال می‌یابند‌. ردیابی تک‌ذره به عنوان یک روش پایه‌ برای شناخت حرکت رسوبات همواره مورد توجه بوده است. بدین ترتیب در صورت بررسی ذرات رسوب منفرد در کانال مرکب می‌توان از نوع حرکت و عملکرد رسوبات در جریان سیلابی بخوبی مطلع شد. این مطلب به همراه آگاهی از ساختارهای پیچیده آشفتگی در کانال مرکب موجب آشنایی ارتباط جریان آشفته و رفتار رسوبات خواهد شد که می‌تواند در تشخیص میزان ...