عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بازدهی سهام عرضه‌های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه‌های اولیه با ورود شرکت‌های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند‌مدت سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه‌های عمومی اولیه و بازار پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه‌مدت(20 روز ...

در این تحقیق تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی کوتاه مدت عرضه‌ های عمومی سهام با توجه به ویژگیهای خاص شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور داده‌های 63 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران که دارای عرضه عمومی سهام در سالهای بعد از عرضه اولیه سهام طی دوره زمانی 1380 تا 1390 بوده‌اند، با بهره‌گیری از داده‌های تابلویی و روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره بررسی شده است. در این راستا، به موقع بودن سود به عنوان شاخص عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گ ...

پژوهشگران متعددی از جمله ایبسون،بتی ،ریتر،آگاروال و ریورلی در زمینه عرضه های عمومی اولیه وجود بازده عادی وغیر عادی مثبت در کوتاه مدت و بازده منفی در بلند مدت به ثبت رسانده اند.همچنین در زمینه قیمت گذاری و تخصیص قیمت سهام کمتر از واقع از جمله موارد دیگر می باشد که به ثبت رسیده است.در ایران آقای باقر زاده ،دموری و خانم علیپور بازده مثبت در کوتاه مدت با تحقیق در شرکتهای عضو بورسی به ثبت رسانده اند.هدف تحقیق حاضر مقایسه بازده کوتاه مدت عرضه های عمومی اولیه سهام با بازدهی بازار د ...

روزانه صدها شرکت در دنیا با انتشار سهام، برای اولین بار وارد بورس می شوند و با این کار قصد دارند که سرمایه مورد نیاز برای ادامه فعالیت و گسترش عملیات خود را تأمین نمایند. به همین خاطر برای این شرکت ها مهم است که قیمت تعیین شده برای سهام آن ها، نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های توسعه و رشد آن ها در آینده باشد. این موضوع در حالی است که مطالعات انجام شده توسط محققان سراسر دنیا، در زمینه عرضه اولیه عمومی اوراق بهادار به بورس نشان می دهد که قیمت تعیین شده برای سهام و اور ...

چکیده: یکی از عواملی که در بحث سرمایه گذاری خلل ایجاد کرده و باعث اتخاذ تصمیمات نادرست می گردد، مدیریت سود می‌باشد. مدیریت سود یکی از پیامدهای منفی جدایی مالکیت از مدیریت می‌باشد که بدلیل تضاد منافع مدیران و سرمایه-گذاران موجب تحریف صورتهای مالی شده و گمراهی سرمایه‌گذاران را به دنبال دارد. در مورد عرضه‌های عمومی اولیه، این امر نمود بیشتری پیدا می‌کند. از آنجا که ویژگی تحریفات ناشی از مدیریت سود، برگشت دادن آنها در سنوات بعد و خنثی شدن اثر تجمعی آن در مجموع چند سال می‌باش ...

نقش بازارهای مالی و سرمایه‌ای جذب نقدینگی بخش خصوصی در قالب پس‌اندازهای اندک و یا عمده و هدایت آنها به درون بخش های تولیدی است. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازارهای مالی، انتقال وجوه از عرضه کنندگان (وام دهندگان-پس اندازکنندگان) به متقاضیان (موسسه های تولیدی) است .با توجه به تحقیقات پیشین و فرضیات کاملاً منطقی که پیرامون بازدهی غیر عادی مثبت سهام عرضه اولیه در کوتاه مدت بوجودآمده است ممکن است بیشتر سرمایه گذاران تحت تاثیر این پیش فرضها بدون توجه به توانایی های درونی ش ...

بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما در طی دو دهه گذشته دریافته اند که ایجاد موسسات مالی و بازارهای سرمایه برای تامین نیاز مالی شرکتها و رشد اقتصادی ضرورت دارد. به علاوه در این کشورها در دهه های گذشته موج خصوصی سازی گسترش یافته است. اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی سازی در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می شود. لزوم تغییر نقش دولت، توانمند سازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصادی و تعامل با قواعد جهانی سازی، سیاست گذاری های مبت ...

هدف از انجام این تحقیق، بررسی نگرش کارکنان در مورد تأثیر خصوصی سازی بر نگهداری و بهسازی کارکنان حوزه ستادی شرکت ملی گاز ایران می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و در زمره مطالعه موردی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T، آزمون کای اسکور و همچنین آزمون فریدمن استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، کارشناسان و کارکنان حوزه ستادی شرکت ملی گاز ایران می باشد که تعداد آن ها 1000 ...