عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 637

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چكيده: خرابی بیش از حد انتظار سازه های طراحی شده براساس مقاومت در زلزله های اخیر کشورهای پیشرفته از جمله ایالات متحده آمریکا و ژاپن، ضعف این آیین نامه ها را در برآورد نمودن اهداف طراحی در برابر زلزله روشن نموده است. بمنظور بر طرف ساختن کاستی های موجود در آیین نامه های طراحی براساس مقاومت، روش طراحی براساس سطح عملکرد توسط محققین معرفی و توصیه شده است که با این روش ها می توان برداشت دقیق و مناسبی از عملکرد سازه تحت بار زلزله بدست آورد. در استاندارهای مربوط به روش طراحی بر اساس ...

چکیده پیش بینی رفتار دقیق لرزه‌ای سازه‌ها به دلیل عدم قطعیت‌های ذاتی رخداد زلزله (Aleatory Uncertainty) و عدم قطعیت‌های مرتبط با ظرفیت سازه‌ها ( EpistemicUncertainty) امکان پذیر نمی-باشد. این در حالی است که با افزایش دانش بشر در زمینه رخدادهای لرزه‌ای از طریق مشاهدات، آزمایشات و یا تجربیات، امکان دستیابی به مدل‌هایی با عدم قطعیت‌های کمتر امکان پذیر شده است. در مهندسی زلزله تاکنون مطالعات زیادی روی عدم قطعیت‌های ذاتی صورت گرفته و اخیرا مطالعه روی عدم قطعیت‌ دانش(طراحی و ساخت) ...

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین هموارسازی سود و بازده سهام در محیط عدم اطمینان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور در این تحقیق سه فرضیه فرعی مطرح گردید. در فرضیه ها ارتباط و معناداری بین هموارسازی سود و بازده سهام در سه صنعت مختلف شامل خودرو، صنعت شیمیایی و صنعت سیمان در محیط عدم اطمینان مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق در شرکت‌های پذیرفته شده در صنایع خودرو، شیمیایی و سیمان در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. بر اساس ش ...

مطالعات اخیر نشان می دهد که ورود عدم قطعیت های شناختی به فرآیند برآورد احتمالاتی خرابی برخی از سازه های بتن آرمه می تواند در حد همان اهمیت عدم قطعیت های مربوط به بارگذاری (رکورد تا رکورد) باشد. اعمال عدم قطعیت های شناختی در کاربرد به لحاظ حجم تحلیل های بسیار زیاد تا حد زیادی طاقت فرسا می باشد؛ بطوریکه بسیاری از طراحان اثر، آن را در بر آورد احتمال خرابی وارد نمی نمایند. اگرچه مطالعات مبین آن است که ورود این عدم قطعیت ها اثر کمی در بر آورد احتمال عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه ...

طی فرمول‌بندی پدیده‌های فیزیکی، فرض قطعیت معمولاً مفروض است. در مهندسی مکانیک با کمک این ساده سازی معادلات دیفرانسیل پاره‌ای استخراج می‌شود که در بسیاری از موارد این معادلات به کمک روش‌های عددی حل می‌شوند. در سال‌های اخیر تلاش-های بسیاری برای در نظر گرفتن عدم قطعیت در پدیده‌های فیزیکی انجام گرفته است. این تلاش‌ها محدود به فرض عدم قطعیت در شرایط مرزی و برخی ضرایب ثابت معادلات دیفرانسیل پاره‌ای است. بنابراین معادلات و روند کلی حل مانند روند کلاسیک بوده و تنها با دادن ورودی‌های ...

مدیریت جریان نقدینگی با وجود عدم قطعیت های موجود در پروژه های معدنی، بخش مهمی از پروسه معدنکاری است که در شکست و یا موفقیت یک پروژه، تاثیر بسیار زیادی دارد. با توجه به این امر که تاثیر گذارترین نوع عدم قطعیت در پروژه های معدنی، عدم قطعیت های عیاری است، لحاظ این پارامتر در برنامه ریزی بلند مدت معادن، باعث مدیریت بهتر منابع و کاهش ریسک ناشی از این نوع عدم قطعیت می گردد. در طراحی و برنامه ریزی معادن بر اساس روش های برنامه ریزی سنتی، عدم قطعیت های موجود در پروژه لحاظ نمی گردند. پ ...

قرن بیست و یکم با سازمان های پیچیده، پویا و متحول همراه خواهد بود که عدم اطمینان محیطی از ویژگی های برجسته آن است. این قرن سازمان هایی را به دنیا معرفی خواهد کرد که جهت موفقیت، اثر بخشی و برتری و حفظ بقا به رقابت جهانی می پردازند. پیچیدگی و پویایی محیطی و در یک کلام عدم اطمینان محیطی، سازمان ها را مجبور خواهد کرد تا به جای الگوریتم های ریاضی و خطی و قضاوت های ماشینی از نظریه های عدم قطعیت و عدم اطمینان نظیر نظریه های فازی و آشوب بهره گیرند. محیط شامل همه عواملی است که نیاز ب ...

طبیعت غیر ثابت اکثر پارامترهای دخیل در مسائل مهندسی، همواره تصمیم‌گیری برای انتخاب مقادیر خروجی مدل‌سازی‌ها را با مشکل روبرو می‌سازد. از یک سو رعایت غیرمنطقی جانب احتیاط باعث صرف هزینه‌های گزاف می‌گردد و از سوی دیگر نادیده گرفتن عدم قطعیت‌ها ممکن است نتایج ناگواری را به دنبال داشته باشد. این مسئله در مهندسی عمران نمود بیشتری پیدا می‌کند و حتی می‌تواند خسارات قابل توجه جانی و مالی را باعث شود. یکی از روش‌هایی که امروزه برای تحلیل و طراحی سازه‌ها مقبولیت بسیاری پیدا کرده است، ...

با کاهش سوخت‌های فسیلی و افزایش نگرانی‌ها در مورد آلودگی هوا، استفاده از منابع تجدیدپذیر به منظور تولید توان در صنعت برق روز به روز در حال افزایش است. از این رو، نگرانی‌هایی در مورد اتصال و تاثیر آن‌ها بر بهره‌برداری و پایداری سیستم قدرت به وجود آمده است. از میان این منابع، مزارع بادی به طور گسترده در سیستم قدرت مورد استفاده گرفته است. هر چند مطالعات متعددی در زمنیه پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت در حضور مزارع بادی انجام شده است، اما در هیچ کدام از آن‌ها عدم‌قطعیت تولید مزارع ...