عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدل الهی از جمله مسائلی است که ذهن هر انسان موحّدی را به خود معطوف می‌کند و نه تنها دینداران بلکه منتقدان افکار دینی را به تکاپو و جنبش وا می‌دارد. عدل الهی از اصول اعتقادی امامیه به شمار می‌آید و در اهمیّت این مسأله همین بس که در کنار توحید قرار گرفته است. اگر عدل الهی به درستی تبیین شود می‌تواند ریشه بسیاری از مشکلاتی که باعث پیدایش علل مادیگری و الحاد شده است را بخشکاند و زمینه بسیاری از انحرافات عقیدتی و عملی را از بین ببرد. عدل الهی با توجه به ارتباط تنگاتنگ آن با حوزه ر ...

مساله شر یکی از مباحث مهمی است که همواره افکار متفکران و ارباب ادیان و حتی مردم عادی را به خود مشغول داشته است.این مساله در عصر حاضر بیشتر در حوزه فلسفه دین از منظر صفات کمالی الهی چون عدل،قدرت و علم و خیرخواهی مطلق خداوند مطرح گردیده و حتی برخی از فیلسوفان معاصر غرب همچون جی.ال.مکی،وجود شرور را دلیل عمده بر نفی وجود خداوند دانسته اند.و هر یک به نحوی سعی در پاسخگویی به این مساله و تبیین و توجیه وجود شناختی شرور برآمده اند. ما در این رساله در نظر داریم تا این مساله را از من ...
نمایه ها:
عدل | 
شر | 

«میزان» به عنوان یکی از آموزه‌های قرآنی و دینی، از مراحل سنجش اعمال در قیامت است. «میزان» در لغت به معنای «وسیلۀ سنجش و اعتدال» است. «میزان» تنها به سنجش اجرام خلاصه نمی‌گردد و کاربردهای فراتری از ترازوی ظاهری دارد چه حقیقی باشد مثل «میزان الحرارة» و چه مجازی مثل وزن شعر وترازوی عدل. «میزان» در قرآن به دو گونۀ کلی به کار گرفته شده است: ترازوی داد و ستد در دنیا، ترازوی اعمال در روز جزا. «میزان» مورد اتفاق تمام مسلمین است ولی در مورد آن، سخنان مختلفی بیان می‌شود. برخی می‌گویند ...
نمایه ها:
میزان | 
عدل | 
معاد | 
قرآن | 
سنت | 
شبهات | 
میزان | 
عدل | 

وجود کاستی‌ها در عالم همواره خاطر بشر را مکدر نموده و او را با این سوال مواجه می‌سازد که این رنجها چگونه با برخی از صفات الهی همچون عدل، حکمت و خیر خواهی خداوند سازگاری دارد. بررسی و تحلیل این مسئله در فلسفه دین، تحت عنوان" شرور" یا " رنج" مطرح می‌گردد. متکلمین اسلامی با الهام گرفتن از آیات و روایات این مسئله را با عنوان"آلام" بیان نموده‌اند. پاسخهای متفاوتی به شبهه شرور، یا شبهه آلام، ارائه شده است، که "نظریه اعواض" برترین پاسخ به این شبهه می-باشد. اعواض در گستره آلام ابتدا ...

در این پایان نامه حتی المقدور سعی شده است تا درباره ی موضوع مهم و اساسی شفاعت بحث و بررسی صورت گیرد، اینکه شفاعت وجود دارد اگر هست چگونه می‌باشد. پیرامون این مساله مباحثی در پنج فصل ارائه شده است. - در فصل اول ضرورت شفاعت مساله‌ی امیدواری، معانی شفاعت از سه نظر اصطلاحی، عرفی و لغوی،‌انگیزه‌ی انتخاب موضوع، تاریخچه‌ی انکار شفاعت و بررسی دلایل وهابی‌ها درباره‌ی منع درخواست شفاعت بیان گردیده است. در فصل دوم با اقسام شفاعت در قرآن که چهار قسم می‌باشد و توضیح داده شده همچنین رابطه ...
نمایه ها:
شفاعت | 
شیعه | 
سنی | 
مغفرت | 
قرآن | 
امید | 
یاس | 
عدل | 
justice | 
اسلام | 
Islam | 
سنت | 
traditions | 
گناه | 

این نوشتار به بررسی روش‌شناسی شهید سیدمحمدباقر صدر در مباحث کلامی و ابداعات ایشان در این زمینه می‌پردازد و شیوه مباحث کلامی وی را با استفاده از قیاس و دلیل استقرایی در مسایلی همچون: الهیات، نبوت، امامت و معاد، بیان می‌کند. نویسنده می‌کوشد نوآوری های شهید صدر در طرح مباحثی مانندِ ارتباط مسایل کلامی با مسایل اجتماعی و علمی را به تصویر کشیده و رویکردی جدید از مباحث کلامی از منظر شهید صدر ارائه دهد. پژوهش حاضر در چهار فصل تنظیم شده است. نگارنده در مقدمه تحقیق تعریفی از علم کلام و ...

استفاده ازخصلت بنیادین اسلام و الهام ازارزشهای متعالی آن به شهر وشهرسازی اصالت بخشیده و آن را هرچه بهتر درمسیرشکوفایی خود قرار خواهد داد تحویل سیستم ارزشی به فرم شهری و طراحی پاره های پراکنده ی شخصیت انسانی را به همدیگر پیوند می زند این مقاله به دنبال بازسازی نظری این ارزشها و تقابل آنها با عناصر شهرسازی غیرارزشگرا و مادی است تا جایگاه اساسی و مغفول مفاهیم اساسی دین مبین اسلام را درشهرسازی نمایان سازد نتیجه نشان میدهد که برپاساختن نظم شهری اسلامی ازرهگذر برخورداری شهرسازی ازع ...