عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بقایای پس از برداشت گندم و جو شامل ساقه، برگ‌های خشک و خرده کاه‌های حاصل از پوشش‌های اطراف دانه، در کشور ایران، می‌تواند به عنوان یکی از منابع مهم علوفه نشخوار کننده‌گان، تولید چوب و استفاده در کمپوست سازی و تولید محیط کشت قارچ، مورد استفاده قرار ‌گیرد. بعد از برداشت گندم توسط کمباین بقایای به جای مانده توسط کارگر یا ماشین از روی زمین جمع شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا به دلیل پرهزینه بودن، آن‌ها را در زمین آتش می‌زنند که سوزاندن بقایای گیاهی عوارض نا‌خوشایندی را بر جای ...

حدود 90 درصد علوفه خشک در اکثر کشورهای جهان، بسته بندی می‌شود و در ایران عمدتاً بصورت بسته‌های مکعبی موسوم به بیل بوده که توسط دستگاه بسته‌بندی علوفه تهیه می‌شود. از آنجاکه تراکم‌پذیری بسته‌های یونجه علاوه بربلوغ و چین برداشت به محتوای رطوبتی آن شدیداً وابسته است لازم است تراکم بسته‌ها متناسب با محتوی رطوبتی محصول توسط راننده دائما کنترل گردد. در غیر این‌صورت بسته‌ها یا بیش از حد فشرده می‌شوند که باعث ایجاد کپک‌زدگی می‌گردد و یا کمتر از حد متراکم شده‌اند که هزینه حمل و نقل و ...