عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 923

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عوام گرایی کیفری رویکردی است که براساس آن سیاست گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به منظور جلب آرای عمومی، بدون توجه به یافته های علمی سیاست های کیفری نمایشی و عامه پسند را تدوین و اجرا می کنند. مهم ترین ویژگی های سیاست های مبتنی بر عوام گرایی کیفری، سیاست گذاری از رهگذر حرکت های توده گرا و در فضای احساسی، توجیه سیاست های غیر علمی با استناد به خواست و مطالبه عمومی و انتساب ناکامی در کنترل جرم به دشمنان فرضی است. شاخص ترین پیامدهای عوام گرایی کیفری، تورم قوانین کیفری، تح ...

عدالت کیفری به معنای تحقق عدالت با اجرای کیفر بوده و مهمترین تاثیرِ وضع و اجرای دقیقِ قوانینِ جزائی، تحقق عدالت می‌باشد. جرم‌انگاری، کیفرگذاری و به‌کارگیریِ یافته‌های جرم‌شناسی، ابزارهایی است که هر نظام عدالت کیفری برای دست‌یابی به اهدافش، از آن استفاده می‌کند. در این پژوهش، عدالت کیفری در قانون‌گذاری با نگاهی به پیش‌نویسِ قانون مجازات اسلامی (جدید) مورد مداقه قرار گرفته است. ضمنِ بررسی منابع متعدد (بیش از یکصد و ده منبع)، موضوع از زوایای مختلف مورد کنکاش قرار گرفته. با بررس ...

میانجی گری کیفری به عنوان مفهومی ناب از مفاهیم و نهادهای عدالت ترمیمی ، حاصل تحول نگرشها و دیدگاههای عمومی حقوقدانان و جرم شناسان و مقامات دستگاه عدالت کیفری از عدالت کیفری سرکوبگر و سزاده و عدالت اصلاح و تربیت به سوی عدالت پویای ترمیمی و ترمیم می باشد که در مقایسه با دیدگاههای سنتی و مرسوم عدالت کیفری دیدگاهی کارآمدتر و انسانی تر را از عدالت کیفری را دنبال می کند. میانجیگری کیفری فرآیندی است که بزه دیده و بزهکار و درصورت لزوم اشخاص دیگر جامعه را که از جرم متاثر شده اند و یا ...
نمایه ها:
نهاد | 

همه جوامع بشری با بزهکاری به عنوان پدیده اجتماعی- انسانی، مواجه هستند. این امر ، به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده های سنتی و ظهور مولفه های جدید در زیست انسانی، روند رو به رشد را دنبال کرده است؛ با گسترش علم و فناوری و انجام بسیاری از امور زندگی به طریق الکترونیکی، جرم های جدیدی در جامعه نمایان شده که مبتنی بر حیله و نیرنگ و توسل به شگردهای متقلبانه هستند؛ وجود نبوغ فکری، قدرت بالای تخیل و تیزبینی در فرد کلاهبردار، از یک سو، ارتکاب جرم را تسهیل می کند و از سوی دیگر، ...

به کار گیری اندیشه عدالت ترمیمی از الگوهای پیش روی «سیاست جنایی» امروز است. ناکامی های «سیاست کیفری» برای حل معضل جرم، خلأ فکری ایجاد کرد که طرفداران عدالت ترمیمی با بهره گیری از این فرصت سعی در جایگزینی و یا دست کم ترویج اندیشه ها و برنامه های عدالت ترمیمی در مقابل اندیشه عدالت کیفری نمودند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند که «تحقق عدالت» برای بشر امروز ، بیش از آن که وابسته به «کیفر بزه کار» باشد، به التیام درد و رنج بزه دیدگان مستقیم و غیرمستقیم جرم وابسته است و لازمه التیام ...

چکیده عدالت کیفری همواره با رویکردی یک‌سویه، درصدد پاسخگویی به بزهکاری بوده است. با توجه به این رویکرد، دست‌اندرکاران عدالت کیفری مطابق قوانین و مقررات کیفری، به تعقیب و مجازات بزهکاران مبادرت ورزیده‌اند؛ بی آن‌که به نقش‌آفرینان دعوای کیفری توجه داشته و امکان مداخله در فرآیند تصمیم‌گیری،در مورد جرم ارتکابی را به آنان بدهند. این رویکرد سنتی، امروزه به دلایل گوناگون حقوقی و جرم شناختی از جمله عدالت ترمیمی و توافقی شدن حقوق کیفری با تغییرات و چالش‌های فراوان روبه‌رو شده که بر ...

این رساله در دو بخش به بررسی رابطه وتعامل حقوق و عدالت می پردازد. بخش اول به کلیات وتحلیل مفاهیم کلی مربوط به حقوق و عدالت اختصاص دارد . در این بخش با همه دشواری که بر سر راه تعریف مفاهیم انتزاعی ونظری وجود دارد ، تعاریف مورد قبول و مهم از حقوق و عدالت ارائه شده است . بررسی ماهیت ومبنای حقوق از نظر مکاتب حقوق فطری یا طبیعی ، مکتب تحققی وامری ، مکاتب اجتماعی وتاریخی ، مکاتب تجربی و سایر مکاتب شاخص در این زمینه بخش دیگر این تحقیق را تشکیل می دهد. همچنین مفاهیم کلی در ارتباط با ...

بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مولفه‌‌های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب‌ترین تعریف آن است.‌ تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشت‌های مختلف از یک مفهوم نمی‌باشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاه‌های طرح ویژه‌ای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند. موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویت‌های جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار می‌رو ...

تحقق رویای رسیدگی عادلانه به ویژه در رسیدگی‌های کیفری به گونه‌ای که تامین کننده حقوق اصحاب دعوی باشد آرزوی هر دوستدار عدالت می‌باشد بر همین اساس در طول تاریخ تلاش‌های زیادی جهت تحقق دادرسی عادلانه صورت گرفته است. رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شان و کرامت انسانی است و رعایت این اصول در رسیدگی‌ها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادی شهروندان است که علاوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بیگناهان و یا مجازات مضاعف مجرمین می‌گ ...