عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این رساله به تبیین پیوند میان تحول ساختار مالکیت و عدالت اقتصادی از یک سو و نیز ارتباط تحول ساختار مالکیت با رشد اقتصادی از سوی دیگر در تحول نظریه ها و نظام های اقتصادی می پردازد. توجه به این واقعيت که ساختار مالکیت زیربنای همه نظام های اقتصادی را تشکیل می دهد و نيز در نظرگرفتن این حقيقت که تحقق عدالت اقتصادی و تامین رشد اقتصادی هدف اصلی کلیه نظام های اقتصادی و متاثر از ساختار مالكيت آن ها می باشد، اهمیت این رساله و ضرورت انجام آن روشن می نمايد. نزديك شدن به مفهومي از مالكيت ...

یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه پدیده ی دوگانگی توسعه شهر و روستا و وجود نابرابری های بارز منطقه ای است. وجود این پدیده یکی از موانع اصلی توسعه ی متوازن در این کشورهاست که از نتایج مشخص آن باز تولید نابرابری ها و تثبیت و گسترش محرومیت ها است. وجود نابرابری های در کنار فقر گسترده می تواند زمینه های نارضایتی عمومی مردم را فراهم آورد و از اینرو تبدیل به یکی از دغدغه های سیاستگذاران اقتصادی-اجتماعی می شود. این مطالعه می کوشد تا روند تحقق عدالت اقتصادی در ایران را در قالب ن ...

با توجه به آیات و روایاتی که در حوزه اقتصاد وجود دارد، می توان فهمید که در اسلام پدیده فقر و بی عدالتی مذموم شناخته شده و یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام از بین بردن فقر و گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی بین مردم است. در واقع باید تمام روابط اقتصادی مالی به نحوی تنظیم شود که نظام اقتصادی بتواند در جهت تأمین اهداف خود گام بردارد. از طرف دیگر، نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان یکی از اجزای کل نظام اقتصادی اسلام، نسبت به تأمین اهداف اسلام در حوزه اقتصاد دارای وظیفه بوده و نمی تواند ...

موضوع اصلی رساله بررسی وضعیّت عدالت اجتماعی در ایران است. جامعه آماری آن برنامه های دوّم و سوّم وچهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس چارچوب مفهومی-تحلیلی تحقیق، زندگی اجتماعی متشکّل از چهار حوزه زندگی اقتصادی، سیاسی، جامعوی و فرهنگی است.لایه زیرین زندگی اجتماعی که به تمام اجزای آن معنا می بخشد،ارزشهای اجتماعی است. ارزشهای محوری حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی به ترتیب: پول، قدرت، تعهد و دانش است. حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی درعین استقلال در ساختار و سازوکار با دی ...

پژوهش پیش رو به دنبال هدف شناخت امام، در پی تبیین روایاتی است که ویژگی‌های شخصی و شخصیتی امام عصر ـ‌أرواحنا فداه‌ـ را ترسیم نموده است.در رابطه با مقام برتر حضرت مهدی علیه‌السلام همین بس که نص روایت آن حضرت را سرور بهشتیان معرفی کرده است و در منزلت نوری ایشان این نکته آشکار می‌شود که آن حضرت در ادامه‌ی منصب امامت، نمایی از نور خلقت و ولایت است که خداوند این نور را در شب معراج به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌واله نمایاند.در این تحقیق به گستره‌ی علمی امام اشاره شده است و اینکه پس ...

اسلام برای بعد اقتصادی حیات بشر برنامه‌ای ویژه دارد و عدالت یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است. با توجه به مشکلات اقتصادی که امروز جامعه ایران را در شرایط بحران و فشار قرار داده، اقتصاد مقاومتی می‌تواند راهکار مناسب در برابر این مشکلات باشد و عدالت محوری مهم‌ترین مولفه اقتصاد مقاومتی است. این پژوهش بر آن است تا با الهام گیری از آموزه‌های قرآن به بیان مبانی، بسترها و عوامل تحقق عدالت اقتصادی و موانع تحقق آن بپردازد. بر اساس یافته‌های این پژوهش مبانی تحقق عدالت، تعالی اخلاقی و ...

در این پژوهش به مفهوم عدالت و اقسام آن از دیدگاه متفکرین غرب و اسلام پرداخته شده است که در آن جایگاه عدالت در کلام متفکرین جهان و اسلام را مورد بررسی قرار داده به جهت تبیین جایگاه عدالت در قلمرو تفکر بشر .عدالت و معانی مختلف آن از دیدگاه اسلام و برخی اندیشمندان غیر اسلامی در این فصل به بررسی معانی لغوی و برداشت های معانی از عدالت پرداخته شده است. عدالت اقتصادی در سیره خلفای سه گانه و ویژگی های عدالت اقتصادی در کلام امام علی(ع) در این فصل با بررسی شیوه های عدالتی خلفای راشدین ...

عدالت اجتماعی از پایه های مهم نظام اسلام در ابعاد گوناگون آن و به خصوص در حوزه اقتصاد است. هدف اندیشمندان از بررسی های ژرف پیرامون مفهوم عدالت تنها شناخت این مفهوم جریان آن در سطح جامعه و در حقیقت اجرای آن است. یک مرحله خطیر و سرنوشت ساز برای اجرای عدالت چگونگی شناخت و معرفی اصولی است که از طریق آن، مفهوم عدالت را در روابط میان مردم و برخورداری آنان از مواهب و رفاه موجود در جامعه را تعین می بخشد. توازن اجتماعی ، بنابر تبیینی که شهید محمد باقر صدر از آن ارائه کرده اند، از ...

مسئله عدالت اقتصادی در هر نظام فکری مسئله‌‌ای جدّی و اساسی است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. اقتصاد و عدالت اقتصادی نزد امیرمومنان  اگر نگوییم اولویت اوّل، باید اذعان داشت که جزء اولین اولویت‌‌های مورد نظر ایشان در آیین زمامداری می‌‌باشد. امام علی  حکومت را برای تحقّق عدالت پذیرفته‌‌اند و آموزه‌‌های فراوانی را در این مورد ارائه نمودند. حضرت در مدت کوتاه حکومت خود قصد داشتند تا با برپایی عدالت اقتصادی همه‌‌ی مردم در یک سطح زندگی کنند و در رفاه عمومی به سر ببرند. تحقّق عدالت ...
نمایه ها: