عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدم تحقق تصور متعارف مبنی بر تلازم قطعی رشد اقتصادی و حصول رفاه عمومی و عدالت اجتماعی باعث شده است که تحقق عدالت به‌صورت هدفی مستقل در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد. در این میان اهمیت یافتن بیش از پیش نوآوری در تعیین جایگاه رقابت پذیری اقتصادها و رشد آن‌ها باعث شده که بررسی میزان سازگاری مدل‌ها و سیاست‌های نوآوری با اهداف عدالت اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. این پژوهش به دنبال تعیین مشخصات مدل نوآوری عادلانه مبتنی بر دیدگاه اسلام به عدالت اجتماعی است؛ که بر اساس ه ...

مفهوم عدالت در کانون هر اندیشه فلسفی است که به مقوله ی سیاست می پردازد. اما عدالت دارای یک معنای عرفی محض که همگان آن را قبول داشته باشند نیست و معانی مختلفی مبتنی بر دو نوع معرفت شناسی پیشینی و پسینی دارد. نمود این دو نوع معرفت شناسی را می توان در بحث عدالت به صورت جدال میان اندیشه ورزی تاریخی و فراتاریخمندگرایی در باب این مفهوم، در اندیشه سیاسی غرب و به تبع آن، در قلمرو اندیشه اسلامی در ذیل جدال های ازلی بودن و مخلوق بودن مفهوم عدالت مشاهده کرد. این پژوهش قصد دارد با بررسی ...

عدالت و دادرسی از مهمترین موضوعات و مفاهیم همه ادوار است ، لذا پرداختن به این دو مفهوم و موضوع بسیار ضروری می باشد ،خصوصاً ابعاد آن در متون ادبی ادبیات کلاسیک ایران؛ بر اساس این اصل سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی و تاریخ بیهقیِ ابوالفضل بیهقی دو اثر گرانمایه قرنهای چهارم و پنجم بسیار حائز اهمیتند و این دو نویسنده به خاطر اهداف خود که تریبت نسلها و آموزش اصول و مبانی فکری فرهنگ عظیم ایرانی در نظر داشته به این موضوعات به وفور به طور مستقیم و غیر مستقیم اشاره کرده و پرداخته ...
نمایه ها:
عدالت | 

عدالت یکی از اهداف مهم حکومت اسلامی است که در قرآن، نهج‌البلاغه و احادیث تأکید بسیاری بر اجرا و رعایت آن شده است. و از آنجا که دوام هر سازمان بستگی به استحکام عناصر شکل‌دهنده آن دارد و مهمترین منبع هر سازمان نیز منابع انسانی آن می‌باشد، لذا جهت دوام سازمانها، به این منبع باید توجه ویژه‌ای داشت تا سازمانها به اهداف خود نائل شده و به نهایت کارایی و اثربخشی دست یابند، و نیروی انسانی تنها در صورتی نسبت به سازمان و محل کار کمال وفاداری را نشان می‌دهد و با نهایت تلاش انگیزه و صداقت ...
نمایه ها:
عدالت | 

پایان نامه حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که : آیا قانون دیوان عدالت اداری مبنای فقهی دارد ؟ در ابتداء برای توضیح بیشتر موضوع پایان نامه اهداف دیوان با مبانی فقهی تطبیق داده شده است و از آنجا که شاه بیت غزل اهداف دیوان تامین امنیت و در نهایت استقرار عدالت است و این هدف قابل تحقق نیست مگر با مراعات و اعمال قوانین و مقررات موجود توسط نهادها و سازمانهای نظارتی جامعه ، که در نتیجه آن شهروند ایرانی آشنا به قوانین و قواعد و مقررات موجد حق ، که ریشه درمبانی فقه شیعه دارند در صو ...

بی شک ارسطو یکی از مهمترین فیلسوفان کلاسیک است که آرا و نظریات وی تأثیر بسیار مهمی بر آرای فلاسفه بعد ازخود به خصوص فیلسوفان اسلامی داشته است . مسئله عدالت از مباحث اصلی اخلاق و فلسفه اخلاق است که از قدیم تا امروز مورد توجه فیلسوفان و عالمان بوده است. ما در این پایان نامه به بررسی تطبیقی دو نظریه مهم مربوط به عدالت ‌پرداخته‌ایم. اوّل نظریه ارسطو که ‏در مباحث خود بدنبال تبیین سعادت و ویژگی‌های انسان کامل است، تعادل، میانه روی، برابری و بیش خواهی، مفهوم های اصلی تئوری عدالت ا ...

لزوم توجه به عدالت و عدالت اقتصادی موضوعی است که بیش از هر چیز در ادیان الهی و به خصوص دین اسلام بدان پرداخته شده است که وجود آیات و روایات متعدد در این زمینه دلیل بر این مدعاست. فلسفه وجود چنینمفهومی، عدم تعادل توازن اجتماعی به خاطر نفع طلبی بیش از حد، تعداد محدودی از انسان ها بوده است که مصلحان را بر آن داشته تا جهت رفع این عدم تعادل، به دنبال راه حل هایی باشند، که آرزوی تحقق عدالت، یکی از اینراهکارهاست. مکاتب مختلف با توجه به جهان بینی هایی متفاوتی که دارند، هر یک به گونه ...
نمایه ها:
عدالت | 

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با سایش اجتماعی کارکنان آنها در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرسجنوبی می باشد. مطالعه حاضر با استفاده از مطالعات مقطعی و روش همبستگی در یک نمونه آماری 4680 نفری از کارمندان رسمی شاغل در در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی شد. جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه صورت گرفت.جهت توصیف داده های جمع آوری شده از آزمون های آماری اسپیرمن و کندال استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل ...

هدف مقاله تحقیقی در بابت علت عدالت در شهرهای اسلامی و نمودهای آن می باشد. سوال اصلی این است که آیا شریعت اسلام بر ساخت شهر ضوابطی ارائه کرده است؟ و اینکه آیا عدالت در شکل گیری و طراحی شهرهای اسلامی موثر بوده است؟ روش کار استناد به قرآن و روایات و آرای اندیشمندانی چون فارابی و سیدقطب و مطهری و شریعتی و بررسی مستندانی است که از شهرهای اسلامی به جای مانده است. نتایج بیانگر آن است که شریعت اسلام هر چند به طور مستقیم برای معماری و شهرسازی اصولی ارائه نکرده است اما از ویژگی هایی که ...
نمایه ها:
شهر | 
اسلام | 
عدالت |