عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه اخلاق و عبادت در نگرش اسلامی می پردازد. از آنجایی که اخلاق و عبادت از لوازم تکامل انسان هستند ما باید هم اخلاق و هم عبادت و رابطه بین آنها را بدانیم تا بتوانیم به کمال برسیم. همچنین با شناخت اخلاقیات متناسب با هر یک از عبادات روح ما در عبادت لطیف تر شود و در اخلاق ما تاثیر بگذارد و ما را به اخلاق الهی مهذب کند. کمال نهایی انسان قرب به خدای متعال است و راه تقرب به خداوند عبادت می باشد. تحقق این هدف نیز جز در پرتو اعتقادتوحیدی ،تهذیب نفس و فضائل والا ...
نمایه ها:
اخلاق | 
نیایش | 
عبادت | 
کمال | 
اسلام | 

چکیده: مفهوم عبادت، از زیربنایی ترین مبادی توحیدی اسلام است و ارتباط مستقیمی با مسئله توحید دارد؛ بنابراین، شناخت معیارهای صحیحی در این حوزه ، بسیار حائز اهمیت است ؛ زیرا اندک انحرافی از آن معیارها، انسان را به ورطه شرک می کشاند.امروزه در جوامع اسلامی فرقه های مختلفی تشکیل شده است که یکدیگر را به شرک و کفر متهم می سارند. از جمله این فرق، فرقه وهابیت است که شیعیان را مشرک می پندارند. صرف نظر از تمامی این اتهامات، باید بررسی علمی و جامعی در این مسئله صورت بگیرد تا از این رهگ ...
نمایه ها:
عبادت | 
شرک | 

مسئله ی عبادت و توحید عبادی یکی از مسائل مهم وزیربنایی اسلام است که به علت برداشت های مختلف ازآن اختلافاتی بین بعضی ازفرق و مذاهب اسلامی پدیدآمده است. برخی ازگروه های افراطی و تندرو ازجمله وهابیان معتقدند هرنوع خضوع و فروتنی و اطاعت در برابر هرکس و هرچیزی خواه خدا باشد یا غیرخداو با هرنیتی که انجام شود عبادت آن کس یا آن چیزاست. بنابراین توحید درعبادت را با توسل به اسباب معنوی ناسازگارمی دانند و هرگونه عملی راکه نشانگر روی آوردن به اسباب معنوی باشد مانند زیارت، توسل، شفاعت جست ...

مراد از عبادت‌ها در این پایان‌نامه نماز‌، روزه‌، حج‌، اعتکاف و زکات است. روند کار‌، این‌گونه است که این عبادت‌ها به ترتیب زمانی از آخر تا اول پیش رفته تا روشن شود که همان عبادت‌هایی که در اسلام - آخرین و کامل‌ترین دین - از طرف خداوند قرار داده شده‌، به ترتیب در دو دین مسیحیت و یهودیت نیز موجود بوده و به عنوان تکلیف‌های بسیار مهم مورد توجه پیامبران بزرگوار این دو دین بوده است. با وجود تغییرات و تحریفات بسیاری که در کتاب مقدس مورد قبول مسیحیان و یهودیان وجود دارد‌، می‌توان گفت ...
نمایه ها:
دین | 
اسلام | 
قرآن | 
عبادت | 

چکیده مسجد جای سجده و قرابت است، قرابت به ذاتی که خود از اوییم و بازگشتمان هم به سوی اوست. این مکان، مکانی است که تجلی‌گاه این قرابت است که این نزدیکی در طول تاریخ با توجه به تکامل بشر شکل های متفاوتی به خود می گیرد. در خود قرآن هیچ اشاره ای به گونه ویژه ای از ساختمان برای مسجده نشده است و این واژه به معنی هر محل یا ساختمانی است که پروردگار در آن پرستش شود و دین ساختمانی با ویژگی های خاص را بیان نکرده است. اسلام تصمیم ندارد الگوی شکل مستقیمی را درباره مسجد تحمیل کند. این ا ...
نمایه ها:
اسلام | 
اهواز | 
دین | 
عبادت | 
مسجد | 

عبادت و راز و نیاز با خالق یکتا در قرآن و روایات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به طوری که آیات فراوانی از قرآن کریم به بحث عبادت اشاره کرده است و بر اهمیت آن تأکید فرموده است. عبادت و پرستش خداوند یکتا و ترک پرستش هر موجود دیگر، یکی از اصول تعلیمات پیامبران الهی است، تعلیمات هیچ پیامبری از عبادت خالی نبوده است. چنانچه می‌دانیم در دین مقدس اسلام نیز عبادت سرلوحه همه تعلیمات است، چیزی که هست در اسلام عبادت به صورت یک سلسله تعلیمات جدا از زندگی که صرفاً به دنیای دیگر تعلق دا ...
نمایه ها:
عبادت | 
روایی | 
قرآن | 
برکت | 
گذشت | 

عبادت،نهایت خشوع و اظهار ذلت در پیشگاه خداوند است. عبادت در قرآن کریم از جایگاه بالایی برخوردار است و به عنوان هدف خلقت بیان شده است. مطالعه ی آثار زندگی بشر نشان داده هر زمان که بشر وجود داشته ،پرستش هم بوده است.هر چند ممکن است ،در این مورد خطای در مصداق ،پیش آید، پرستش، جزئی از وجود و کشش فطری انسان است .آفرینش هستی و بعثت همه پیامبران برای عبادت و اجرای درست آن بوده است .و درعین وجود آن در همه ادیان الهی،یوده ودراسلام به بهترین شکل آن تجلی نموده است .عبادت(نماز) به عنوان ...

هدف این پژوهش تعیین چگونگی رابطه‌ی التزام به عبادت( نماز و روزه)، التزام به اخلاق و آگاهی برای خودتنظیمی با عزت نفس دانشجویان بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه‌ی آماری دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر تهران شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 92-91 هستند. حجم جامعه بنابر آخرین آمار اطلس ملی آموزش کشور 450 هزار نفر است. نمونه‌گیری از دانشجویان چهار مرکز به‌صورت در دسترس انجام شد. حجم نمونه با استفاده از پیشنهاد دلاور(1387) معادل 300 نف ...

پژوهش پش رو تحلیل قرآنی از سیره عبادی- اخلاقی امام حسن (ع ) می باشد. که سعی شده از آیات قرآن کریم تائیداتی بر عبادات و اخلاق الهی آن امام که در کتابهای سیره و دیگر کتب حدیثی نقل شده آورده شود. و در واقع پیوند ناگسستنی بین افعال و گفتار آن حضرت را با کتاب آسمانی قرآن، نشان داده شود. این رساله از سه فصل تشکیل شده است. که قبل از ورود به فصل ها به کلیات بحث که شامل؛ تبیین موضوع ، ضرورت موضوع ، پیشینه تحقیق در موضوع، منابع تحقیق و...پرداختیم. فصل اول شامل مبانی بحث است. که از ...