عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 73

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش تعیین رابطه میان برگزاری مراسم جشن تکلیف با ایجاد انگیزه در انجام فرائض مذهبی و تعیین رابطه میان برگزاری مراسم جشن تکلیف با اقامه نماز است روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز را پرسشنامه‌ای چندگزینه‌ای تشکیل می‌دهد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر کلاس سوم ابتدائی استان مرکزی است که در هنگام برگزاری جشن عبادت نه سال قمری آنان کامل شده و در جشن عبادت نیز شرکت کرده‌اند. همچنین مادران این دانش‌آموزان و مربیان پرورشی و یا مدیر مدرسه بخش دیگر جامعه ...

با بررسی هایی که در کتاب ارزشمند صحیفه سجادیه که به حق اخت القران نامیده شده است؛ صورت گرفت، مشخص شد عبادت و بندگی در این ادعیه مبارکه دارای جایگاه ویژه ای می باشد و امام (ع) به جنبه های گوناگون این موضوع پرداخته است. امام سجاد (ع) شأن کبریایی حق تعالی را عظیم تر از آن می دانند که کسی بتواند حق عبادت او را به جای آورد؛ از این رو می فرمایند: احدی از افراد هرچند در عبادت خداوند کوشا باشد نمی تواند حق عبادت خداوند را به جای آورد و شاکر ترین افراد از شکر حقیقی خداوند عاجز می ...

مسئله ی عبادت و توحید عبادی یکی از مسائل مهم وزیربنایی اسلام است که به علت برداشت های مختلف ازآن اختلافاتی بین بعضی ازفرق و مذاهب اسلامی پدیدآمده است. برخی ازگروه های افراطی و تندرو ازجمله وهابیان معتقدند هرنوع خضوع و فروتنی و اطاعت در برابر هرکس و هرچیزی خواه خدا باشد یا غیرخداو با هرنیتی که انجام شود عبادت آن کس یا آن چیزاست. بنابراین توحید درعبادت را با توسل به اسباب معنوی ناسازگارمی دانند و هرگونه عملی راکه نشانگر روی آوردن به اسباب معنوی باشد مانند زیارت، توسل، شفاعت جست ...

چکیده مسجد جای سجده و قرابت است، قرابت به ذاتی که خود از اوییم و بازگشتمان هم به سوی اوست. این مکان، مکانی است که تجلی‌گاه این قرابت است که این نزدیکی در طول تاریخ با توجه به تکامل بشر شکل های متفاوتی به خود می گیرد. در خود قرآن هیچ اشاره ای به گونه ویژه ای از ساختمان برای مسجده نشده است و این واژه به معنی هر محل یا ساختمانی است که پروردگار در آن پرستش شود و دین ساختمانی با ویژگی های خاص را بیان نکرده است. اسلام تصمیم ندارد الگوی شکل مستقیمی را درباره مسجد تحمیل کند. این ا ...
نمایه ها:
اسلام | 
اهواز | 
دین | 
عبادت | 
مسجد | 

عبادت و راز و نیاز با خالق یکتا در قرآن و روایات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به طوری که آیات فراوانی از قرآن کریم به بحث عبادت اشاره کرده است و بر اهمیت آن تأکید فرموده است. عبادت و پرستش خداوند یکتا و ترک پرستش هر موجود دیگر، یکی از اصول تعلیمات پیامبران الهی است، تعلیمات هیچ پیامبری از عبادت خالی نبوده است. چنانچه می‌دانیم در دین مقدس اسلام نیز عبادت سرلوحه همه تعلیمات است، چیزی که هست در اسلام عبادت به صورت یک سلسله تعلیمات جدا از زندگی که صرفاً به دنیای دیگر تعلق دا ...
نمایه ها:
عبادت | 
روایی | 
قرآن | 
برکت | 
گذشت | 

آدمی به عنوان درهم‌تنیده‌ترین موجود، دارای نیازهای متعددی است .او سراپا نیازمند آفریده شده است و همه زندگی او دور و بر نیاز می‌چرخد و "دین" هم به تعبیر آلپورت (1967)، گل سرسبد نیازهای اوست .ریشه این "احساس دینی" ژرف و عمیق است و این احساس یک احساس وابستگی مطلق است .به دیگر سخن، انسان کششهای دائمی به سوی آفریدگار خویش دارد و کوشش‌ها و زمزمه‌ها و طلب‌ها و راز و نیازهایش نیز برخاسته از آن کششهاست ."عبادت " تجلی خواست روحی بشر است و "منظومه عبادات " نیز شکل دادن و قالب ساختن برای ...
نمایه ها:
دین | 
عبادت | 

انسان موجودی کمال‌گراست و همواره راه های رسیدن به کمال مهم‌ترین دغدغه‌ی فکری او بوده است. اما از آن جا که انسان گاهی در تشخیص راه و مصداق کمال دچار اشتباه می‌شود، لازم است نخست مقصود از تکامل و کمال حقیقی روشن گردد. از این رو، در این رساله به روش تحلیلی ابتدا به تبیین حقیقت تکامل پرداخته و سپس از بین عوامل موثر و راه های کسب کمال، نقش عبادت مورد بررسی قرار گرفته است. تکامل انسان به واسطه‌ی فصل ممیز او از سایر موجودات یعنی نفس ناطقه که مجرد و منسوب به عالم روحانی است، صورت می ...

نماز با اسرار نهان و آشکار خود و با در نظر گرفتن تأثیر معنویش در کردار فردی و اجتماعی بشریت نقش به سزایی را ایفا مینماید. نماز ضمن زیبا ساختن شخصیت انسان، خانواده وی را در مسیر صراط مستقیم قرار می دهد. در آخرت با مقبولیتنماز دیگر اعمال انسان پذیرفته می گردند. عبادت، هم فرد و هم جامعه را از بردگی هوسها، گناهان، شیطان و از دستطاغوت ها، ستمگران و ابرقدرتها نجات می دهد. پرستش و عبادت ظاهری، اگر بدون تسلیم و پذیرش قلبی باشد بی ارزشاست چرا که عبادت یعنی قرار دادن همه ابعاد زندگی در ...
نمایه ها:
نماز | 
عبادت | 
بندگی | 

چکیده: توحید در عبادت از موضوعاتی است که همه مسلمانان به آن اعتقاد دارند؛ آنان در این اصل کلی که عبادت و پرستش ، ویژه ی خداوند است، با هم اشتراک دارند. امّا مشکل اصلی، در تعیین مرز بین توحید و شرک است؛ در این میان بر خلاف تمام مذاهب اسلامی فرقه ای به نام سلفی گری (وهّابیت) به بهانه های مختلفی (همچون توسّل، درخواست شفاعت، زیارت قبور، نذر، ساختن آرامگاه، تبرّک و غیره) عدّه ای از مسلمانان را مشرک و ریختن خون آنها را حلال اعلام می کنند. در این تحقیق معنی توحید در عبادت، شرک عب ...
نمایه ها:
توحید | 
شرک | 
عبادت |