عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه شش سيگما به عنوان يک رويکرد استراتژيک در دستيابي به مزيت رقابتي درتوليد و خدمات از طريق بکارگيري موثر تکنيک ها و ابزارهاي آماري و غير آماري مورد توجه قرار گرفته است. با وجود همه مزايايي كه براي شش سيگما برشمرده شده است، بسياري از سازمان ها در بكارگيري آن نا موفق بوده اند. يکي از راه هاي جلوگيري از شکست توجه به آمادگي سازمان براي اجراي شش سيگما است. تحقيق حاضر با هدف ارزيابي آمادگي شركت ذوب آهن اصفهان براي اجراي شش سيگما با استفاده از چارچوب جامعي از عوامل كليدي موفقيت ...

این تحقیق با هدف بررسی و طبقه بندي، اولویت بندی عوامل نرم افزاري و سخت افزاری كليدي موفقيت در اجراي سیستم مديريت دانش در شركت پخش سراسری قاسم ایران با استفاده از مدل هفت اس مشاوران مک کینزی اجرایی شده است. از نظر ماهيت و روش تحقيق، توصيفي از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوري داده هاي ميداني و عملیاتی، از طريق پرسشنامه محقق و مصاحبه آزاد است. براي تعيين روايي، از روايي صاحب‌نظران و خبرگان و براي تعيين پايايي پرسشنامه، از روش دو نیمه سازی و آلفاي كرونباخ استفاده شده است. سؤالات ...

پژوهشگران متعددی تا کنون به بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف پرداخته اند، اما در این تحقیق تلاش شده است، تا عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش موثر بر رشد کارآفرینی سازمانی در شرکت های دانش بنیان ، شناسایی گردد. در این تحقیق به علت تعدد عوامل موفقیت مدیریت دانش، پس از مطالعه و تحقیق بسیار، برای جلوگیری از طولانی شدن تحقیق، تنها هفت عامل از میان عوامل مختلف موفقیت مدیریت دانش شناسایی و برای بررسی انتخاب گردید. این عوامل به عنوان متغییرهای مستقل تحقیق انتخاب ...

تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی یادگیری الکترونیکی در حوزه آموزش علوم بانکی در بانک اقتصاد نوین در شهر تهران، انجام شده است. در متون ، عوامل کلیدی موفقیت مورد مطالعه قرار گرفت.پس از دسته بندی، عوامل ، در هفت گروه اصلی از جمله: عامل سازمانی ، تکنولوژی ، ذینفعان ، سواد اطلاعاتی ، متد ها و روش ها ، منابع آموزشی و عوامل محیطی، قرار گرفتند. هر کدام از این عوامل دارای عوامل فرعی(شاخص) می باشند. سپس پرسشنامه تحقیق بین مدیران و معاونین و روسای دوایرستاد ...

امروزه دانش مشتری برای سازمانهایی که می خواهند بطورموثر و کارایی محصولات و خدمات به مشتریان خود ارائه دهندو به دنبال مزیت رقابتی پایداری در عرصه بازارهای کسب وکاری هستند نقش کلیدی را ایفا می کند. مدیریت دانش مشتری به خلق ارزشهای اقتصادی برای شرکتها کمک شایانی می کند ولی متاسفانه هنوز در بسیاری از سازمانها ناشناخته مانده است. اگرچه دربرخی مقالات به تعدادی از عوامل کلیدی درحوزه مدیریت دانش مشتری پرداخته شده است اما طبقه بندی جامعی دراین زمینه وجود ندارد. هدف غایی این پژوهش تعیی ...

سیستم‌های اطلاعات کتابخانه نقش مهمی در برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی محققان دارد و پیاده‌سازی موثر آنها ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کاربرد عوامل کلیدی موثر در برپایی موفق این سیستم‌ها در شش دانشگاه‌ استان اصفهان بپردازد. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات دو نوع پرسشنامه محقق ساخته است. پنج عامل کلیدی موفقیت عبارتند از: حمایت مدیران عالی سازمان، عمکرد تیم پروژه، بازمهندسی امور و فرایندهای کاری، مدیریت صحیح پروژه، و مشارکت کاربران د ...

پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از اجزا نظام ملی نوآوری و یکی از زیر ساخت های اقتصاد دانایی محور ، وظیفه دارند به ایجاد و رشد شرکت های دانش محور متکی بر نوآوری کمک کنند . در اقتصاد دانایی محور که تولید و مبادله دانش عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده است ، پارک های علم و فناوری با ارائه خدمات با کیفیت بالا و امکانات مناسب به شرکت ها ، فرهنگ رقابت و نوآوری را در میان این شرکت ها ارتقا داده و به انتقال دانش بین موسسات تولید کننده و مصرف کننده دانش می پردازند. از طرف دیگر هر سازمان ...

بانک پارسیان به عنوان یک بانک خصوصی پس از گذشت فقط 8 سال از شروع فعالیت خود در رتبه بندی سال 1388 صد شرکت برتر کشور، موفق به کسب رتبه هفتمین شرکت بزرگ کشور گردید. مبنای اصلی این رتبه بندی میزان کسب درآمد و فروش بوده و الگویی از رتبه بندی 500 شرکت برتر جهان می باشدکه هر ساله توسط سازمان مدیریت صنعتی صورت می گیرد. نکته قابل توجه در این موفقیت آن است که: این مقام بالاترین مقامی است که یک شرکت خصوصی در رتبه بندی صد شرکت برتر کشور داشته است. این مقام بالاترین مقام در بین شبکه با ...

تعیین عوامل موفقیت و پیش برنده از گا مهاي راهبردي دولت الکترونیک در سطوح کلان و محلی(شهرداري ها) است و پیاده سازي دولت الکترونیک در سطوح کشوري و محلی یک از نگرانی هاي این حوزه می باشد. شهرداري ها براي اجراي پروژه شهرداري الکترونیکی باید حوزه هاي کلیدي و حیاتی را به درستی مشخص نمایند. حوزه هایی که براي ماموریت آنها و صنعتی که در آن فعالیت می کنند منحصر به فرد است. در حقیقت قصور در تعیین این حوزه ها می تواند مانعی براي دستیابی به اهداف باشند. حوز ههاي کلیدي می تواند به عنو ...