عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1107

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

واسطه‌گری یا قاچاق کالا، فعالیتی است غیرقانونی که از طریق آن افراد مبادرت به ورود یا خروج کالاهای غیرمجاز یا کالاهایی که در انحصار دولت می‌باشد، می‌کنند. در سالهای اخیر گروه‌هایی از زنان نیز در کنار مردان به امر واسطه‌گری و قاچاق کالا اقدام می‌کنند. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در گرایش زنان به کار واسطه‌گری قاچاق کالا، شناسایی مسائل و مشکلات زنانی که به این کار مشغولند و شناسایی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ناشی از اشتغال زنان به این کار است . نوع تحقیق توصیفی کاربردی است ...

در این مطالعه کاربرد و اهمیت مدلهای اقتصاد سنجی توبیت و روش دو مرحله ای همکن در تعیین عوامل موثر بر کشت چغندرقند و تفکیک این عوامل به دو گروه عوامل تاثیر گذار بر تصمیم زراعین به کشت این محصول و عوامل تعیین کننده میزان سطح زیر کشت در استان خراسان نشان داده شده است. به علاوه نتایج حاصل از این مدلها با نتایج مدل رگرسیون مبتنی بر حداقل مربعات معمولی و متکی بر نمونه چغندر کاران مقایسه گردیده است تا اریب بودن پارامتر های برآورد شده مدل اخیر به دلیل حذف تولید کنندگان بالقوه از نمونه ...

در شماره های قبل در خصوص تولید اسیدگلوتامیک به روش بیولوژیکی، با استفاده از محیط کشت ملاس نیشکر اشاره شد و طی آن مشخصات فیزیکی، شیمیایی، خواص و روشهای تولید این ماده مورد مطالعه قرار گرفت. از آنجایی که این اسید آمینه به عنوان یکی از مهمترین اسیدها در رژیم غذایی انسان مورد استفاده قرار می گیرند و در فرآیندهای غذایی، دارویی و بهداشتی نیز کاربری فراوانی دارد، از جهات مختلف مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است و در شماره های آتی مجله مطالبی در این خصوص به نظر خوانندگان خواهد رسید. ...

هدف تحقیق، شناخت عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر در گرایش به اعتیاد و به دست آوردن اطلاعات در جهت پیشگیری و درمان آن است . این بررسی به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه از افراد معتاد مراجعه‌کننده به بیمارستان معتادین ونک انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که بیش از 3به4 افراد جامعه معتاد به هرویین بوده‌اند. افراد 31-19 ساله بیشترین معتادان را تشکیل داده‌اند. نسبت معتادین باسواد به مراتب بیش از بیسوادان است . افراد معتاد بیشتر به خاطر بی‌علاقگی به درس و گرایش به گردش و ت ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر در رعایت حجاب دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر یزد است تا به بدحجابی برخی از آنان پی ببریم و نهایتا مشکلی گشوده شود. روش پژوهش پیمایشی، با استفاده از ابزار پرسشنامه است . جامعه آماری 300 تن از دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه یزد است . یافته‌ها نشان می‌دهد که فرزندان مادران خانه‌دار یا بازنشسته در رعایت حجاب کوشاتر هستند و اشتغال مادران به مشاغل کارمندی و آزاد از این جهت تاثیر منفی را نشان می‌دهد. وضع مطلوب اقتصادی خانواده، روابط گرم و ...

سطح مرگ و میر اطفال و کودکان نه تنها به مثابه یک سنجد جمعیت‌شناختی بلکه به عنوان یک شاخص بهداشتی و یکی از شاخصهای سطح استاندارد زندگی کاربرد گسترده‌ای دارد. همچنین شناخت علمی عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان اولین و اساسی‌ترین گام جهت تصمیم‌گیری بهینه و اجرای کارآمد برنامه‌های بهداشتی به منظور تقلیل مرگ و میر بویژه مرگ و میر کودکان است که بیش از نیمی از کل مرگ و میرها را در کشورهای جهان سوم شامل می‌شود. از طرفی راجع به میزان و علل مرگ و میر کودکان تاکنون تحقیق جامع و معتبری در ...

در کشور ما نیز، یکی از اساسی‌ترین مسائل در طرح‌ریزی کالبدی ملی، مطالعات مربوط به چگونگی تغییر و تحول مرگ و میر می‌باشد. ولی "متاسفانه هنوز نه پوشش ثبتی مرگ و میر در کشور ما به سطح قابل قبولی رسیده و نه مطالعات مقطعی جامعی صورت گرفته است تا به کمک آنها بتوان حدود تغییر و تحول این پدیده را در فواصل زمانی معین به دست آورد" بنابراین اگر چه انجام این تحقیق به شناخت سطح مرگ و میر در تهران و برآوردهای خاص جمعیت‌شناختی کمک می‌کند، اما با تاکید بر ارزیابی آمارها و تحلیل و تصحیح آنها ر ...

این تحقیق "بررسی و مطالعه عوامل موثر در سازماندهی محتوای کتاب روان‌شناسی چهارم متوسطه" می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش ، روش توصیفی است که با استفاده از پرسشنامه دبیران و مطالعات کتابخانه‌ای در خصوص عوامل موثر در سازماندهی محتوا، انجام گرفته است . جامعه آماری در این پژوهش ، دبیران روانشناسی دوره متوسطه، شهر اهواز می‌باشند که از میان حدود 100 نفر جامعه آماری، 30 نفر برای نمونه، به شیوه تصادفی انتخاب شده‌اند. پس از اجرای پرسشنامه بر روی نمونه‌ها، نمونه‌ها براساس جنسیت ...

با استفاده از روش تحلیل عوامل در این پژوهش ، چهار عامل به عنوان عوامل موثر بر کیفیت آموزشی مشخص گردید و نام‌گذاری شد که عبارتند از: عامل (1) امکانات رفاهی، عامل (2) امکانات و تجهیزات آموزشی، عامل (3) عوامل کیفی آموزشی، عامل (4) عوامل کمی آموزشی. همچنین بین نظریات دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی و دانشجویان دختر و پسر در مورد عوامل 1 و 2 و 3 تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد، در حالی که در مورد عامل (4) و کل عاملها تفاوت معنی‌داری وجود دارد. یعنی دانشجویان گروه علوم تربیتی و دانشجویا ...