عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل جامعه شناختی، واریانس موفقیت آموزشی افراد، در آزمون ورودی دانشگاه و درون دانشگاه، موضوع و هدف این تحقیق را تشکیل می‌دهد که طی فرآیند واکاوی ادبیات نظری تحقیق، بر اساس رویکردهای 1)ستیزگرائی 2)کارکردگرایی 3)تعامل‌گرایی، چارچوب نظری طرح، بنیاد نهاده شده است . حجم نمونه آماری: 300 نفر است که این افراد در سال 1371 دیپلم گرفته و در همان سال در مقطع کارشناسی وارد دانشگاههای تهران شده‌اند. روش تحقیق: پیمایشی و تحلیل ثانوی است . داده‌های لازم با استفاده از پرسشنامه و طی مصاحبه ح ...