عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عوامل مختلفی در ایجاد اختلال یادگیری در دانش آموزان دخالت دارند از مهمترین عواملی که می توان نام برد عوامل فردی و خانوادگی می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در اختلالات یادگیری دانش آموزان ابتدایی شهر رفسنجان بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع علّی– مقایسه ای بوده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر و پسر عادی و اختلال یادگیری مقطع ابتدایی شهر رفسنجان بوده است. حجم نمونه در این پژوهش شامل 60 دانش آموز ( 33 نفر دختر و 27 نفر پسر ) دارای اختلال یادگ ...

این ‌پژوهش با هدف بررسی نقش عوامل مدیریتی، آموزشگاهی، فردی و خانوادگی در ترک تحصیل دانش آموزان عشایری استان فارس از نظرمدیران و معلمان انجام شد. با توجه به اینکه ترک تحصیل یکی از معضلات مهم خانواده ها و دست اندرکاران‌ تعلیم و تربیت عشایری است، این پژوهش بر آن بود تا به تبیین و تشریح این موضوع بپردازد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی بود. جامعه ‌‌‌ی آماری این پژوهش شا مل‌کلیه‌ی مدیران و معلمان مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی در آموزش و پرورش عشایرسیار استان ...

حضور فعال زنان و مشارکت آنان در صحنه‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با توسعه کشورها در همه جوانب ارتباط مستقیم‏ دارد. وضعیت پیشرفت زنان در هر جامعه‏ای نشان‌دهنده میزان پیشرفت آن‏ جامعه می‏باشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عوامل فردی و موفقیت کارآفرینان زن می‌پردازد. از آنجا که با حضور زنان در تعاونیهای زنان، بسیاری از مشکلات و موانع مشارکت‏ آنها در روند توسعه حل خواهد شد و مزایا و فواید زیادی عاید آنان خواهد گشت، لذا در این پژوهش تعاونی‌های زنان شهر شیراز به عنوان جامعه آمار ...

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل روانی و فردی آموزگاران بر اثربخشی ارتباطات آنان در مدارس ابتدائی دخترانه ناحیه یک شهر کرمان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش 1328 نفر از معلمین زن می باشد که با توجه به روش نمونه گیری از جدول مورگان 300 نفر مورد سنجش قرار گرفته اند ، به منظور جمع آوری اطلاعات ، سه پرسشنامه استاندارد ، اثربخشی ارتباطات ، افسردگی و عزت نفس مورد استفاده قرار گرفت . داده های به دست آمده با استفاده از روش های مختلف آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دس ...

این پژوهش با هدف بررسی انگیزش کارکنان آموزش و پرورش نسبت به قانون بازنشستگی پیش از موعد و رابطه آن با عوامل سازمانی و فردی در شهرستان های اهواز و آبادان انجام گردیده است. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، روش تصادفی می باشد. جامعه‌ آماری این پژوهش، شامل کلیه‌ معلمان و کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان های آبادان و اهواز در سال تحصیلی 1390-1389 بود. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، روش تصادفی می باشد. نمونه جامعه آماری بدست آمده 374 نفر از کارکنان آموزش و پرورش بدست آمد. جهت بررس ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین میزان فشارهای عصبی با عملکرد مربیان تربیت بدنی آموزش و پرورش تهران می باشد. ضمن آنکه تاثیر هر یک از عوامل موثر بر فشارهای عصبی ، از جمله عوامل فردی ، عوامل سازمانی و عوامل اجتماعی بر عملکرد نیز منظور نظر قرار دارد. به همین منظور کلیه مربیانی که درسال تحصیلی 87 -88 در آموزش و پرورش مشغول خدمت بوده و دارای پرونده کارگزینی در امور اداری آموزش و پرورش می باشند و بصورت استخدام رسمی ( رسمی قطعی – رسمی آزمایشی ) و یا پیمانی با آموزش و پرورش همکاری ...

یکی از مهمترین مشکلاتی که شرکت‌های برق به‌طور مداوم با آن سروکار دارند، مسأله وصول مطالبات می‌باشد. چراکه این شرکت‌ها جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش عملیات جاری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود به منابع حاصل از فروش انرژی تکیه دارند. به طوری که شواهد نشان می‌دهد، طی سال‌های گذشته، بخش عمده وصول مطالبات شرکت، به دلیل عدم پرداخت به موقع آن از سوی مشترکین، دچار وقفه چندین ساله شده و تکرار مداوم پیگیری وصول مطالبات باعث کاهش کارایی و اثربخشی این اقدام شده و در روحیه پرسنل و انگیز ...

چکیده حاضر در نیمسال 88-87 بر روی نمونه ای متشکل از 378 نفر از دانشجویان پسر مجرد شاغل به تحصیل در دانشگاه شیراز با رویکرد کمی و تکنیک پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه و با هدف بررسی فرضیه های 11 گانه در مورد عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر معیارهای همسرگزینی اعضای جامعه آماری انجام شد. در چارچوب نظری ترکیبی این پژوهش از نظریه های همسان همسری،تاثیر تصور از والدین، تصور از همسر آرمانی، مجاورت مکاني و نظریه نیازهای شخصیتی مکمل استفاده گردید و علاوه بر بررسی تاثیر زمینه های ...

امروزه دانش یکی از مهمترین سرمایه های سازمانی می باشد، بنابراین مدیریت و به کارگیری موثر این سرمایه، نقش حیاتی در موفقیت سازمان دارد. یکی از مهمترین ارکان مدیریت دانش، تبادل و تسهیم دانش می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه هر سازمان از ساختار، فرهنگ و شرایط خاصی برخوردار است که آن را از سایر سازمان ها متمایز می نماید، بررسی دقیق عوامل تاثیر گذار بر فرایند تسهیم دانش در هر سازمانی ضروری است. پژوهش حاضر در پی شناسایی موانع تسهیم دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان و تجزیه و تحلی ...