عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 159

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت CSF برای صنایع مختلف دردنیای امروز امری بسیار مههم و انکارناپذیر می باشد دراین میان صنعت بیمه ای که به دلیل تغییرات شدید در عرصه اقتصاد به یکی از مهمترین مزایای رقابتی کشورها بدل شده نیاز بیشتری به شنساایی این عوامل دارند حال درکشور عزیزمان که توسعه یافتگی یکی از اهداف اصلی درسند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران است بنابراین صنعت بیهم پشتوانه راسخی است که سهم قابل توجهی درتحقق این مهم خواهد داشت لذا این صنعت پایه ای با توجه به تحولات اخیر نیا ...

بررسی و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت یکی از رهیافتهای اصلی مدیریت استراتژیک و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار می باشد. این تحقیق به بررسی این عوامل در صنعت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران می پردازد. شناخت این گلوگاهها به مدیران صنعت کمک خواهد نمود تا ضمن تمرکز بیشتر بر نقاط حیاتی، استراتژی و راهکارهایی را گزینش و پیاده سازی نمایند تا موفقیت بیشتر و پایدار تری را نصیب سازمان خود سازند. این مقاله، بر اساس مرور ادبیات و پیشینه تحقیق، 20 عامل حیاتی موفقیت را شناخته و با تدوین یک پرسشنا ...

تعیین عوامل موفقیت و پیش برنده از گا مهاي راهبردي دولت الکترونیک در سطوح کلان و محلی(شهرداري ها) است و پیاده سازي دولت الکترونیک در سطوح کشوري و محلی یک از نگرانی هاي این حوزه می باشد. شهرداري ها براي اجراي پروژه شهرداري الکترونیکی باید حوزه هاي کلیدي و حیاتی را به درستی مشخص نمایند. حوزه هایی که براي ماموریت آنها و صنعتی که در آن فعالیت می کنند منحصر به فرد است. در حقیقت قصور در تعیین این حوزه ها می تواند مانعی براي دستیابی به اهداف باشند. حوز ههاي کلیدي می تواند به عنو ...

با توجه به گسترش روزافزون شبکه های اینترنتی و فراهم شدن بستری برای استفاده سازمان ها از این دستاورد در جهت ارائه خدمات به مشتریان، بررسی عوامل کلیدی موثر که باعث عرضه خدمات اینترنتی مطلوب تر می شود، اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا موسسات مالی– اعتباری بخصوص بانک ها نیز در پی ایجاد بسترهای الکترونیکی مناسب جهت افزایش کیفیت خدمات به مشتریان می باشند. فاکتور های حیاتی موفقیت، عواملی هستند برای یک فرد یا یک سازمان برای اطمینان از موفقیت در انجام کسب وکار می باشد، لذا هدف پژوه ...

مطالعه عوامل کلیدی موفقیت در کاربرد و توسعه سیستم های اطلاعاتی برای استادان و متخصصینی که با سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر محور سرو کار دارند یک مسئله مهم است. با اینکه تحقیقاتی در زمینه CSF انجام پذیرفته است (در قسمت پیشینه تحقیق ذکر گردیده است) ‌اما اکثر آنها سابقه فنی ندارند. در این تحقیق استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای رتبه بندی CSF های مربوط به سیستم های اطلاعات مدیریت ارشد در شرکت رایورز پیشنهاد و از مدل ساختار سلسله مراتبی مطرح شده توسط دکتر سالمرون برای ای ...

یکی از مفاهیمی که در دهه‌های اخیر به گونه‌ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم پروژه‌های فناوری اطلاعات است. استفاده از امکانات پروژه‌های فناوری اطلاعات در بنگاه‌ها تجاری، دولتی، آموزشی و غیره بسیار حائز اهمیت است و می تواند به این بنگاه‌ها تمایزات زیادی ارایه دهد. همه‌ی بنگاه‌های امروز با بانک ارتباط دارند لذا بانک اهمیت ویژه‌ای بین این بنگاه‌ها به خود اختصاص داده است. ولی انجام پروژه‌های فناوری اطلاعات خا ...

يكي از ابزارهاي مهم فناوري اطلاعات كه نقش مهمي در يكپارچگي اطلاعات در سازمان ها/ شركتها دارد و از شروط اصلي پيوستن به بازارهاي جهاني است ، سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني(ERP) است . اگرچه در عمل ERP به عنوان یک ابزار مفید شناخته شده است ، لیکن مشکلات زیادی در پیاده سازی موثر آن توسط کارکنان سازمانها/شرکتها وجود دارد. تحقیق حاضر بر شناسائی عوامل حیاتی موفقیت (CSF) در پیاده سازی ERP تمرکز دارد . در ادامه این تحقیق و با همکاری و حمایت شرکت تراکتورسازی ایران عوامل حیاتی موف ...

مطابق گزارش سازمان توسعه ی صنعتی سازمان ملل متحد کسب وکارهای کوچک نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ها ، ایجاد اشتغال و کاهش فقر در سراسر جهان دارند.تخمین زده می شود که کسب و کارهای کوچک حدود 75 درصد رشد اقتصادی جهان را شامل می شوند. همچنین آنها تاثیر مهمی بر روی جذب نیروهای مازاد یا تعدیل شده به عنوان بکی از نتایج خصوصی سازی فعالیت های مربوط به دولت دارند. کسب کارهای کوچک باعث تشویق کارآفرینان برای مشارکت در اقتصاد ، سیاست و سیستم های اجتماعی کشور می شود . به همین جهت ...

بداده کاوی استخراج یا کاوش دانش از حجم وسیعی از داده می باشد.در سالهای اخیر داده کاوی به یکی از جنجالی ترین موضوعات برای تصمیم گیران تبدیل شده است.امروزه داده کاوی دارای کاربردهای وسیعی در زمینه صنعتی،پزشکی،بازاریابی ،بانکداری و ...است.این مقاله به شناسایی و رتبه بندی معیارها موفقیت داده کاوی در صنعت بانکداری پرداخته است.بدین منظورپس از مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان و شاغل در بانک ، 21 معیار موفقیت 27، عامل موفقیت شناسایی شده.پس از طراحی و توزیع پرسشنامه م ...