عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 197

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در کشور ما طی چند دوره شهرها رشد ناموزون خویش را آغاز و دنبال نموده‌اند. این دوران‌ها را می‌توان -1 به قدرت رسیدن رضاشاه و آغاز روند مدرنیزاسیون -2 تحولات اجتماعی ایران در سالهای 1320 تا 1332. -3 اصلاحات اراضی و اصل چهارترومن -4 اصلاحات ارضی آمریکایی شاه و رشد مهاجرت به شهرها -5 انقلاب اسلامی -6 جنگ تحمیلی، مورد توجه قرارداد. تمرکزگرایی به عنوان عامل مهم در راستای آسیب‌پذیرذ ساختن بافت‌های اجتماعی و منجمله شهرها مطرح می‌شود، لذا پیشنهاد و پیش‌بینی طرح ارائه علمی این اندیشه خو ...

اعتیاد یکی از مشکلات عظیم کشورهای جهان می‌باشد که آسیبهای اقتصادی، اجتماعی و روانی غیرقابل جبران ببار می‌آورد. کشور ما نیز بعلت داشتن گروههای سنی جوان و موقعیت مخصوص بیشتر در معرض خطر اعتیاد قرار گرفته، آمار زندانهای کشورمان نشان می‌دهد حدود 60 درصد زندانیان معتاد به مواد مخدر بودند. بمنظور بازشناسی ریشه‌های روانی، اجتماعی اعتیاد پرسشنامه فردی که حاوی خصوصیات فیزیکی، خانوادگی، اجتماعی، شخصیتی (M.M.P.I) و هوشی (Rymondkattel) است برای هریک از معتادان تنظیم و سپس بصورت کلی جمع‌ب ...

"بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان در اصفهان" و ارائه راه‌حلهایی جهت کاهش نرخ بزهکاری، هدف اصلی پژوهش را تشکیل می‌دهد. نخست برای یافتن پاسخ مناسب مصاحبه‌های اکتشافی با اساتید و جمعیت مورد بررسی صورت گرفت . همچنین با مطالعه آراء صاحب‌نظران و مکاتب جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی و مرور تحقیقات تجربی پیشینیان، نظریه کنش به عنوان رهیافت نظری مناسب جهت تبیین موضوع تشخیص داده شد. با استفاده از رهیافت مذکور فرضیات مورد نظر تدوین گردید. به منظور آزمون فرضیات ، 12 ...

پژوهش حاضر به عنوان یک رساله جامعه‌شناختی به پیروی از اصول متقن ذکر شده این علم تلاش می‌کند، میزان ارتباط پدیده‌های اجتماعی جنگ و قشربندی اجتماعی را مطالعه نماید به حکم ضرورت و به بهانهء آزمون فرضیه‌ها، مطالعه مذکور، بر روی داوطلبان جنگی - بسیجیان جبهه رفته - که با انگیزه قوی برای دفاع از ارزشهای ملی و دینی و قطع دست تجاوزگر - به عنوان ریشه و مبناء نابرابری - به صف جنگجویان 8 سال دفاع مقدس ملی و دینی درآمده بودند، انجام می‌گیرد. در راستای این پژوهش عوامل اقتصادی و اجتماعی موث ...

در تحقیقات جرایم جوانان باین نتیجه میرسیم که میزان جرایم در شهرها با ده فرق دارد در شهر بیشتر است و نیز بیسوادی با جرم رابطه مستقیم دارد زیرا اکثر جرایم در گروههای سنی 15 - 18 سال صورت گرفته و نیز نوع محله - پائین شهر و بالای شهر در تعداد جرائم دخالت دارند. این نوع جرایم عبارتند از سرقت ، عمل منافی عفت ، قتل، نزاع، دزدی ماشین و وسایل نقلیه، قاچاق مواد مخدره. نیمی از جرایم انگیزه اقتصادی داشته‌اند و بیش از نیمی کارگر (غیر صنعتی بوده‌اند) بقیه کاسبکار و پیشه‌ور. در مورد جرایم ز ...

شخصیت انسان بسرشت ذاتی حاصل از وراثت یا عوارض ایام حمل و زمان تولد و ساختمان جنسی و نژادی که اشاره شد بیان شد نیست ولی امور عارضی نیز در تشکیل و تکمیل آن سهیمند. علل شخصی عارضی بر دو نوع است : علل عارضی غیر ارادی و علل عارضی ارادی -1 علل عارضی غیر ارادی - مقصود از علل عارضی غیر ارادی اموری است که بیدخالت اراده در شخصیت انسان موثر می‌افتد. امور مزبور عبارتست از سن و بعضی از بیماری‌های عضوی و بیماریهای روانی و دماغی. ارتکاب جرم در سنین کودکی تا 18 سالگی زیاد نیست منحنی مجرمیت ا ...

بحران هویت از جمله مفاهیمی است که از دیرباز مورد توجه روانشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته و تحقیقات گوناگونی پیرامون شناخت ابعاد گوناگون آن و عوامل موثر بر روی آن صورت گرفته است . روانشناسان بیشتر بحران هویت را در دوره نوجوانی واثرات گذر او از نوجوانی به جوانی توجه کرده اند و جامعه شناسان بحران هویت را در حالت گذر از جامعه سنتی به صنعتی ، این بحران را ریشه یابی می کنند. در این مطالعه که در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تبریز صورت گرفته است . توجه اصلی به متغیرهای اجتم ...

مطالعه حاضر چنین می‌نماید که زندگی تاثیر در هر عصر و دوره‌ای از شرایط خاص ، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حکومتی، دینی و دیگر عوامل حاکم بر آن تاثیر می‌پذیرد و در این راستا فرهنگ به عنوان تنظیم‌کننده این عوامل در عینیت‌بخشیدن به رفتارهای فردی و اجتماعی ایفای نقش نموده و در حکم هماهنگ‌کننده زندگی انسانی در شرایط مختلف ، ذهنیتها را عینیت می‌بخشد. بطوریکه، عناصر مختلفی همچون، مسکن، پوشاک ، مشاغل، اعتقادات و باورها، آداب و رسوم، نظامهای خویشاوندی، ازدواج و همسرگزینی و غیره همگی در چه ...

بررسی مرگ‌ومیر و علل و عوامل موثر بر آن در نقاط شهری و روستایی استان فارس هدف این گزارش را تشکیل می‌دهد با توجه به لزوم کاهش مرگ‌ومیر بخصوص در سطح کودکان بایستی عوامل موثر اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، محیطی و غیره را شناسائی نمود تا با کمک آن برنامه‌ریزی‌های بهداشتی دقیق‌تری داشته و در جهت کاهش مرگ‌ومیر فعالیت داشته باشند. این تحقیق می‌تواند در این زمینه کاملا راهگشا باشد. ...