عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با یادگیری مجدد جرم در زندان بوکان می‌باشد که بر این اساس اهداف تحقیق عبارتند از: تعیین میزان بازآموزی جرم در بین زندانیان مستقر در زندان بوکان و تعیین عوامل اجتماعی مرتبط با یادگیری مجدد جرم در بین زندانیان مستقر در زندان بوکان برای رسیدن به اهداف تحقیق پیشینه نظری و تئوری های موجود بررسی شد و تحقیقات داخلی و خارجی مد نظر قرار گرفت و مدل مناسب تحقیق ارائه شد و بر این اساس فرضیه های تحقیق تدوین شد. از آنجا که داده‌های تحقیق از طریق پ ...

بررسی اجمالی تاریخ تشیع ، ما راذبه مقطع خاصی ازتاریخ شیعه یعنی دور ه باقرین علیهما السلام راهنمائی می کند که می توان آن را به حق دوران طلائی علوم اسلامی نامید ودرمیان بقیه ادوارتاریخی برجستگی ونمود خاصی دارد .درواقع،فعالیتهای علمی -آموزشی این دو بزرگواربه صورت نهضتی اصیل ومبتنی برقرآن وسنت نبوی پرچم جهادفرهنگی آن دوران پرحادثه رابه دوش کشید .مطمئناًتلاش بی وقفه این دو امام (ع)درعرصه مقدس علمی وفرهنگی،دربستری ازعوامل صورت گرفته است وازبین همه ی این عوامل تأثیر دو عامل سیاسی وا ...