عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به طور خلاصه مشکلات رفتاري-عاطفی تمام جنبه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي کودکان و نوجوانان با کم‌توانی‌ذهنی را تحت تأثير قرار مي‌دهد. بنابراين، عدم توجه کافي به مشکلات رفتاري-عاطفی اين کودکان مي‌تواند به شيوع بيشتر و مزمن شدن مشکلات آنها منجر شود. با توجه به اهميت اين مسايل، هرگونه تلاشي که در راستاي شناسايي، تشخيص، پيشگيري، کنترل و درمان مشکلات رفتاري صورت گيرد و بهداشت رواني جامعه را ارتقاء بخشد، ارزشمند مي‌باشد. در اين راستا، بررسی شیوع و مقایسه تحولی مشکلات رفتاري-عاطفی کودکان ...

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین واکنش های شناختی ،عاطفی و رفتاری با شدت تاثیر لکنت بر تجربه زندگی افراد دارای لکنت زبان و هم چنین تعیین تاثیر آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود واکنش های شناختی،عاطفی و رفتاری افراد دارای لکنت زبان صورت گرفت . در قسمت اول این پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی و در قسمت دوم از طرح تک آزمودنی (ABA)استفاده شد . جامعه آماری پژوهش حاضر افراد دارای لکنت زبان مراجعه کننده به کلینیک گفتاردرمانی آیران شهر اصفهان بود . که از ب ...

این پژوهش یک مطالعه تجربی است که به منظور بررسی تأثیر آموزش خانواده در افزایش سازگاری اجتماعی – عاطفی دانش آموزان پسر ناسازگار دبستانی در منطقه لالجین همدان انجام شد. برای به دست آوردن نمونه پژوهش ابتدا چهار مدرسه و 300 نفر دانش آموز به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مدارس پسرانه شهرلالجین در پایه های سوم، چهارم و پنجم دبستان انتخاب شدند. سپس از این تعداد، 64 نفر از طریق ابزارهای تشخیصی به عنوان دانش آموز ناسازگار معرفی شد، که آنها از طریق گمارش تصادفی به دو گروه آ ...

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی با رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری بر شادکامی و خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شیراز به مرحله اجرا در آمده است که روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه آزمایش وکنترل بوده است . به منظور دسترسی به هدف فوق از بین کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه 30 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند که به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه ...

در این پروژه یک کنترل کننده عاطفی برای ردیابی نیرو در سیستم تعلیق فعال نیم خودرو از پهلو طراحی شده است. هدف اصلی در استفاده از سیستم تعلیق فعال کاهش شتاب عمودی و دوران انتقالی خودرو و کاهش جابجایی جرمهای فنربندی شده است . کنترل کننده های عاطفی دسته ای جدید از کنترل کننده های هوشمند می باشند که با کمک مدلسازی عواطف در انسان ایجاد شده اند. در این پروژه سعی شده است تا در حضور عوامل مختلف همچون نایقینی ها و غیر خطی بودن عملگر الکتروهیدرولیک و اغتشاشات محیطی به طراحی یک کنترل کنن ...

رساله حاضر، پژوهشی است در حوزه زبان‌شناسی که به بررسی کنش‌های گفتار موجود در ترجمه آیات جزء سی قرآن کریم بر اساس نظرات سرل(1969)و آستین(1962) می‌پردازد. این نظریه نشان می‌دهد که زبان فقط برای توصیف جهان استفاده نمی‌شود؛ بلکه برای انجام رشته‌ای از امور دیگر نیز استفاده می‌شود که می-تواند منظور مخاطب از بیان پاره‌گفتار را نشان دهد. آستین (1962) سه نوع کنش برای گفتار روزمره در نظر می‌گیرد که در هر گفته‌ای به طور همزمان اتفاق می‌افتد: کنش بیانی (locutionary)، که به گفتار گوینده ب ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه ي سبک های یادگیری دانش آموزان دختر با نیاز های ویژه و عادی بوده است . جامعه ي مورد پژوهش شامل کلیه ي دانش آموزان پایه ی اول دبیرستان مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش تهران که در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ به تحصیل اشتغال داشته اند بوده و گروه نمونه شامل ۶۰نفر (۳۰دانش آموز كم بینا، كم شنواو بامعلوليت جسمی-حرکتی و۳۰ دانش آموز عادی) بوده است .دانش آموزان با نیاز های ویژه به صورت نمونه ي دردسترس بوده و دانش آموزان عادی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ...

برند یکی از دارایی های فکری با ارزش شرکت ها است که می تواند عملکرد بازاری شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. شناخت برند و اثرات شخصیتی آن بر رفتار مصرف کننده می تواند به مدیران کسب و کار و بازاریابان کمک کند تا با برنامه ریزی بهتر و ایجاد برندهایی که می توانند بر اذهان مصرف کنندکان تاثیر مطلوب و مناسب تری از خود به جای بگذارند، رفتار مصرف کنندگان و مشتریان خود را به گونه ای هدایت کنند که سودآوری بیشتری به دنبال داشته باشد؛ زیرا تحقیقات نشان دادند که مصرف کنندگان برندهایی را ترجیح می ...

یکی از رایج ترین مسائلی که کارکنان را در همه سنین مورد حمله قرار می دهد، فرسودگی شغلی است و این مسأله در صورت ادامه می تواند عواقب جبران ناپذیری به جا بگذارد. کارمندان بانک با فشار روانی مواجهند، به طوری که یکی از نتایج این فشارها، بروز فرسودگی شغلی در بین آنهاست. فرسودگی شغلی عوارض زیادی بر سازمان خانواده، زندگی اجتماعی و شغلی آنان برجای می گذارد. هدف از این تحقیق که به روش مقطعی ( توصیفی – تحلیلی ) و به روش کمی پیمایش انجام شده است، بررسی فرسودگی شغلی کارکنان بانک سپه د ...