عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از 40 سال گذشته انتخاب موثر ژنتیکی به منظوربهبود سرعت رشد و راندمان ضریب تبدیل غذایی درطیور گوشتی انجام شده است. این وضعیت توام با اعمال تغییرات تغذیه ای و افزایش تراکم مواد مغذی خوراک، احتیاجات غذایی طیور را برای رشد سریع تامین کرده و باعث تحریک افزایش مصرف خوراک شده است. این عوامل باعث افزایش معنی دار تلفات ناشی از بیماری های قلبی عروقی شده اند. در این میان عارضه آسیت و مرگ ناگهانی مهمترین این بیماری ها در مزارع پرورش مرغ گوشتی هستند. ...

با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در بیماران گرفتار به پارکینسون حتی با وجود مصرف داروهای متعدد وجود دارد به نظرمی‌رسد استفاده از این روش در بهبود کیفیت زندگی این بیماران و کاهش عوارض و نشانه‌های بیمارری موثر واقع گردد و از مشگلات فیزیکی و روانی آنها بکاهد، ضمن اینکه هیپنوتراپی به عنوان اختصاصی‌تر، پراثرتر، کم عارضه‌تر و دارای مقبولیت بیشتر معرفی می‌گردد.اهداف طرح: تعیین نقش هیپنوترابی در تغییر عوارض و نشانه‌های ناشی از بیماری پارکینسون فرضیات :1)میانگین تغیرات نمره (PDQ-39 در گر ...
نمایه ها:
عارضه | 
بیمار | 

پیاده سازی و استقرار سیستم یکپارچه مدیریت به منظور ایجاد و ارتقای کیفیت، ایمنی و بهداشت حرفه ای و حفظ محیط زیست، امروزه در بسیاری از سازمانها مورد توجه قرار گرفته است. لیکن اجرای مناسب این سیستم به نحوی که انتظارات از آن حاصل شود اهمیت بسیار دارد. این تحقیق، ضمن شناسایی عارضه ها و چالش های سیستم یکپارچه مدیریت در شرکت پالایش نفت آبادان، آنها را اولویت بندی کرده و راهکارهای مناسب جهت بهبود ارائه داده است. ...

سندرم استیونس جانسون یک بیماری پوستی - مخاطی حاد، خطیر و خودبخود محدود شونده با مورتالیتی و موربیدیتی قابل توجه می باشد که درمان اختصاصی آن با استروئید سیستمیک در چهار دهه گذشته مورد بحث بوده است. هدف از این مطالعه مقایسه طول مدت بستری و عوارض مشاهده شده در بین بیماران درمان شده با استروئید سیستمیک و بیماران تحت درمان حمایتی بوده است. این مطالعه بصورت توصیفی - مقایسه ای بر روی 40 بیمار مبتلا به سندرم استیونس جانسون ‏‎(SJS)‎‏ بستری شده در بخش پوست بیمارستان رازی رشت (تنها مرکز ...
  
در بیمارستان لقمان حکیم دانشگاه شهید بهشتی 298 نفر را که مشکوک به آپاندیست حاد بودندو قرار بود تحت عمل آپاندکتومی قرار گیرند، بصورت راندم به دو گروه پرس شونده و پرس نشونده تقسیم بندی نموده و بعد از عمل آپاندکتومی عوارض حاصله از عمل در ده روز اول و یکسال اول بعد از عمل در هر دو گروه مورد بررسی قرار داده شد. بیشتر بیماران دارای آپاندیست حاد را مردان تشکیل می دادند و سن شایع آن 24 - 18 سالگی بود. 11% بیماران آپاندکتومی شده دارای آپاندیس نرمال بودند که شیوع آن در خانمها 2-3 برابر ...

عوارض مدخل های عروقی همودیالیز شایعترین علت بستری شدن و یک علت شایع غیر مستقیم مورتالیتی در بیماران نیازمند همودیالیز مزمن است که نیازمند هزینه های اقتصادی بسیاری می باشد. ارزیابی بالینی یک فیستول شریانی - وریدی در حال حاضر گسترده ترین شیوه برای تشخیص عوارض مدخل عروقی در بیماران همودیالیزی مزمن می باشد . ما یک مطالعه گذشته نگر به منظور تشخیص میزان شیوع بروز عوارض مدخل های عروقی انجام دادیم . شیوه کار: 108 بیمار همودیالیزی دارای فیستول شریانی وریدی اندام فوقانی که در بیمارستا ...

در این مقاله 98 بیمار که با نارسائی مزمن کلیوی تحت عمل برقراری فیستول شریانی - وریدی قرار گرفته‌اند، به صورت آینده‌نگر بررسی شده‌اند. کلیه اعمال توسط یک جراح و دستیاران جراحی بیمارستانهای امام خمینی (ره) و طالقانی کرمانشاه طی سه سال انجام شده است . بیماران بعد از برقراری فیستول به طور ماهانه از نظر کارآیی و عوارض معاینه می‌شده‌اند. عمل همودیالیز در تمام بیماران در یک مرکز انجام می‌گرفته است . شایعترین نوع شانت گذاشته شده برای بیماران از نوع B.C بوده است . و شایع‌ترین عارضه در ...