عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه حمایت اجتماعی با خودکارآمدی و عددات مطالعه و مقایسه آنها در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی و نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز بود. نمونه مورد مطالعه شامل 233 نفر دانش آموز از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش (119 پسر و 114 دختر) کلاس سوم راهنمایی شهر شیراز می باشد. اطلاعات از طریق پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس و همکاران (1986) و پرسشنامه عادات مطالعه مورنووادی وستا (1991) و مقیاس خودکارآمدی پنتریج و دی گروت (1991) که دانش آموزان به آن پ ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
کودک | 

هدف پژوهش بررسی میزان مطالعات غیردرسی دانش‌آموزان رشته علوم تجربی در استان کهگیلویه و بویراحمد است که 500 نفر به صورت نمونه انتخاب شده‌اند، روش پژوهش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که: اولا نسبت مطالعه‌کنندگان غیردرسی در جامعه دانش‌آموزان رشته علوم تجربی استان بین 94 تا 99 درصد است . ثانیا میانگین مدت زمان مطالعه غیردرسی دانش‌آموزان رشته علوم تجربی استان بین 104 تا 128 دقیقه در هفته است . ثالثا مهمترین زمینه‌های مورد مطالعه دانش‌آموزان ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
کتاب | 

چکیده ندارد.