عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه در پی یافتن پاسخی به این سوالات است که: 1- سطح دانش تغذیه مربیان تنیس در شهرهای مختلف چگونه است؟ 2- سطح دانش تغذیه ورزشکاران تنیس در شهرهای مختلف چگونه است ؟ 3- آیا بین دانش تغذیه ورزشکاران و دانش تغذیه مربیان به تفکیک شرکت کردن در کلاس تغذیه تفاوتی وجود دارد؟ 4- مهمترین منابع اطلاعات مربیان و ورزشکاران در زمینه تغذیه چیست ؟ 5- سطح دانش دوپینگ مربیان تنیس در شهرهای مختلف چگونه است ؟ 6- سطح دانش دوپینگ ورزشکاران تنیس در شهرهای مختلف چگونه است ؟ 7- نظر آزم ...

پوسیدگیهای دندان شایعترین عارضه دربین کودکان سنین مدرسه ، نوجوانان (حدود5، 15 سال)است . بررسیهای مختلف نشان داده اند که مصرف بعضی ازموادغذائی غنی از کربوهیدرات و بخصوص ساکارز موجب تغییر PH محیط دهان شده و آنرا برای فعالیت باکتریهائی که باعث پوسیدگی میشوند ،آماده میسازد. ازطرفی تعدادی ازمواد غذائی کمترازبقیه موجب پوسیدگی شده وحتی دربعضی ازموارد از پوسیدگیهاجلوگیری میکنند. دراین بررسی سعی براین است که بامشخص نمودن پوسیدگیهای دندان ونیزجمعاوری اطلاعاتی درمورد عادات غذائی از دانش ...

تعیین مسائل و مشکلات غذا و تغذیه ازجمله تعیین الگوی مصرف مواد غذائی وشناخت کمی و کیفی مواد غذائی و تغذیه مصرفی و میزان مواد مغذی مورد نیاز هرنفر در روز و چگونگی عادات غذائی جامعه ، راه گشا و مبنای تهیه سیاستها و برنامه ریزی های کشاورزی و تغذیه ای کشور برای رسیدن به خودکفائی و سلامت و رفاه جامعه است . بیش از 15 سال است که ازآخرین بررسی مصرف موادغذائی درکل کشور می گذرد وازچگونگی جامعه امروز آمار واطلاعی درمورد مصرف موادغذائی در دست نمی باشد، لذا دراین طرح باانجام بررسیهای مصرف ...
  
بیشتر تحقیقات انجام شده در کشور بمنظور تعیین وضعیت تغذیه ای کودکان ، ازطریق بررسی چگونگی رشد وباتوجه به طبقه اقتصادی اجتماعی خانواده های آنان صورت گرفته واطلاعات راجع به چگونگی وضع تغذیه آنان ازنظر مصرف موادغذائی بسیارناچیز می باشد و نظر به اینکه میزان رشد، درنتیجه لاغری و چاقی کودکان بستگی به غذای مصرفی وعادات غذائی خانواده آنان دارد. لذا دراین طرح 1000 کودک 7 ساله دردو طبقه اقتصادی اجتماعی بالا و پائین انتخاب و مورد اندازه گیری قد و وزن قرارگرفته و پس از تعیین وضعیت تغذیه ا ...