عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 260

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقوله تراکم شهری، یکی از مهم ترین مباحث شهری است که نمی تواند از دیدگاه محیط زیست بی تفاوت و یا خنثی ارزیابی شود. تراکم همواره به عنوان یک عامل اصلی و شاخص در مجموعه فعالیت های شهرسازی و طرح های توسعه شهری مشهد و منطقه 9 شهرداری مورد ملاحظه قرار گرفته است. اما بدیهی است که در این طرح ها به هنگام مطالعات برای تعیین آستانه های مجاز تراکم شهری، نسبت به آستانه های تحمل زیست محیطی، توجهی به عمل نیامده و تعیین آن، بدون طی فرآیندهای علمی، تبعات و عوارض بسیاری را برای شهر و شهرنشینا ...

اسکادا، به دلیل استفاده در نیروگاه ها، صنایع هسته ای و خطوط ریلی جزء سیستمهای حساس است و چون مهمترین قسمت این سیستمها نرم افزار ایستگاه اصلی است لذا باید قابلیت اطمینان بالایی داشته باشد و نرم افزاری مطمئن باشد. تحمل خطا یکی از فاکتورهای مهم در تولید یک نرم افزار مطمئن است و تحقیقات برای تحمل خطای نرم افزاری در اسکادا، درحد استفاده از افزونگی نرم افزاری و سخت افزاری انجام شده است و نحوه ی اعمال این افزونگی مشخص نشده است. بنابراین طراحان سیستمهای اسکادا هیچ مرجعی برای انتخاب ی ...

روش های بهبود ظرفیت باربری پی های موجود، یکی از مهم ترین موضوعات مهندسی پی می باشد. استفاده از تکنولوژی ریزشمع در این زمینه، نتایج رضایت بخشی را فراهم آورده است. ریزشمع، یک شمع جایگزینی حفاری و تزریق شده با قطر کم (کمتر از 300 میلی متر) است که عموماً مسلح بوده و برای اجرای آن ابتدا چاه شمع حفاری شده و عنصر مسلح کننده در داخل آن قرار می گیرد و سپس ملات به داخل چاه تزریق می شود. موضوع این پایان نامه، بررسی آزمایشگاهی میزان تاثیر ریزشمع در بهبود ظرفیت باربری پی تحت اثر بارگذاری ...

روابط متنوعی برای محاسبه ظرفیت باربری فشاری و کششی شمع های درجاریز توسط محققین معرفی شده است که بعلت در نظر گرفتن پارامترهای مختلف نظیر ضریب تصحیح عمق ، شکل ، سختی جدار شمع و همچنین نوع خاک جوابهای مختلفی ; گاها با میزان اختلاف بیش از صد درصد با یکدیگر میدهند . به همین دلیل آزمایش های صحرائی و برجا نظیر SPT ، CPT و آزمایش های بارگذاری شمع برای محاسبه ظرفیت باربری توجه محققین را جلب نموده که در مراجع مختلف روش انجام اینگونه آزمایشها و نحوه محاسبه ظرفیت باربری با در نظر گرفتن ...

دراین تحقیق، ظرفیت باربری پی‌های واقع بر توده‌‌های سنگی همگن در حالت لرزه‌ای و همچنین پی‌های واقع در کنار شیب سنگی بررسی شده است. برای بررسی ظرفیت باربری، از روش مشخصه‌های تنش استفاده شده است. مسئله در حالت کرنش صفحه‌ای و تقارن محوری تحلیل شده و از معیار گسیختگی هوک-براون 1980 و معیار گسیختگی کلی هوک-براون استفاده شده است. ابتدا معادلات تعادل تنش روی مشخصه‌های تنش بازنویسی شده و سپس معیار گسیختگی سنگ در آن‌ها اعمال شده است. معادلات تنش به روش تفاضل محدود حل شده‌اند. حل کلی مس ...

پی‌ها برای انتقال بارهای ناشی از بدنه‌ی ساختمان به زمین زیرین،باید به بهترین وجه ممکن در نظر گرفته ‌شوند. از ملزومات اساسی تحلیل و طراحی پی تعیین ظرفیت باربری، بررسی میزان تغییرات حجمی و فشردگی بستر پی بر اثر بارگذاری می‌باشد. با توجه به نیازهای طراحی، چون شرایط ساختگاه و ویژگی‌های سازه، نوعی از پی خاص مدنظر قرار می‌گیرد که از جمله‌ی آن‌ها پی گسترده‌ی متکی بر شمع می‌باشد. به طور کلی اگر در طول مدت خدمت‌رسانی به هیچ دلیلی ارتباط بین پی گسترده و خاک قطع نگردد، در این صورت بار و ...

در بررسی ظرفیت باربری پی ها پارامترهای تاثیر گذار در ظرفیت باربری شامل خصوصیات خاک، ابعاد هندسی و عمق پی است. با افزودن دیوارهایی در محیط بیرونی پی، پی جعبه‌ای وارونه که از نوع پی‌های سطحی است، به وجود می‌آید که ظرفیت باربری را افزایش داده و موجب کاهش نشست می‌شود. بدین منظور از تحلیل عددی با استفاده از نرم‌افزار اجزا محدود پلکسیس برای مدل‌سازی استفاده شد. در ابتدا برای شناسایی رفتار پی مدل‌سازی برای نسبت‌های عمق به عرض بین 0/5 تا 5، مدل‌سازی شد که در این مدل‌ها دیوار با ال ...

ظرفیت بابری فاکتوری مهم برای طراحی سدها، پل ها، جاده ها و سایر سازه های مهندسی است، مخصوصا وقتی پی آنها بر روی توده سنگهای عظیم قرار دارد. باتوجه به اینکه آزمونهای برجا پرهزینه و پرزحمت هستند، روشهای دیگری توسط محققین مختلف برای تخمین ظرفیت باربری تاکنون ارائه شده است، ولی همچنان نیاز به توسعه مدلهای پیش بینی قدرتمندتر و دقیقتر ملموس است. اخیرا گرایش بسمت مدلسازی با استفاده از ابزارهای کامپیوتری افزایش یافته است. هدف این تحقیق ارائه مدلی غیرخطی برای پیش بینی ظرفیت باربری پیها ...

شمع مخروطی نوعی شمع غیرمنشوری است که سطح مقطع آن از بالا به پایین کاهش می-یابد. استفاده از این نوع شمع‌ها، امکان کاهش قابل ملاحظه‌ی هزینه‌های ساخت شمع را فراهم می‌آورد؛ با این حال به دلیل عدم وجود ابزار طراحی و دانش لازم جهت پیش‌بینی رفتار شمع‌های مخروطی، این‌گونه شمع‌ها به عنوان گزینه‌ی طراحی در نظر گرفته نمی-شوند. با توجه به عدم بررسی گروه شمع مخروطی در تحقیقات پیشین و اهمیت بررسی شمع‌ها در گروه، اهداف این پژوهش، بررسی و مقایسه‌ی ظرفیت باربری گروه شمع‌های مخروطی و استوانه‌ا ...