عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مواردی همچون شمع‌های به کار رفته در سازه‌های فرا‌ساحل، اسکله‌های پهلوگیری و یا شمع‌هایی که تحت بار جانبی ناشی از فشار جانبی خاک در دیوار حائل قرار می‌گیرد، بایستی شمع را تحت بار جانبی تحلیل نمود. به منظور طراحی ایمن و اقتصادی شمع‌های به کار رفته در انواع سازه‌ها، عوامل متعددی بر رفتار و پاسخ تک شمع تحت بار جانبی تاثیرگذار می‌باشد. این موارد، به سه دسته: 1- هندسی (ابعاد و اندازه شمع، خاک و نحوه مش بندی) 2- مشخصات مصالح (مدول الاستیسیته خاک، چگالی خاک، مدول الاستیسیته شمع ...

در مهندسی پی، معمولا هنگامی شمع‎ها به کار گرفته می‎شوند که به دلایلی از پی‌های سطحی نتوان استفاده کرد. در طراحی پی‌ها، تعیین ظرفیت ‌باربری شمع‌ها به عنوان مساله‌ای مبهم و دارای عدم‌ اطمینان شناخته می‌شود. ظرفیت ‌باربری شمع‌ها از ترکیب ظرفیت ‎باربری نوک و جداره آن‎ها بدست آمده که به وسیله روش‌های تحلیل استاتیکی، تحلیل دینامیکی، آزمایش‎های درجا و آزمایش بارگذاری شمع تعیین می‌گردد. در این میان، آزمایش بارگذاری شمع بهترین روش جهت تعیین ظرفیت ‌باربری می‌باشد. از سوی دیگر، شمع‌های ...