عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 200

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هـدف از اين مطالعـه بررسـي اثر شـرايط روسـازي و تاريکـي بر ويژگي هاي ترافيکـي راهها مي باشد کـه در آن از شـاخـص ناهمـواري بين المللي بـراي بيـان شـرايـط روسـازي اسـتفاده شـده اسـت. اين تحقيـق در دو بخـش انجام شـد. در بخـش اول، روابـط ظـرفـيت راههـا بر اسـاس نظـريه هاي مختـلف سـرعت-چگـالي توسـعه يافت. مطالعات ميداني در اين قسمت شامل سنجش سرعت جريان آزاد روز و شـب با دستـگاه Speed Gun در شـانزده قطعـه مطالعـاتي در يـک محـور آزادراهـي بـوده که در آن روشـنائي مصنوعي وجود نداشـت. ...

با توجه به اختلاف نظرات مربوط به نحوه محاسبه ظرفیت‌های حجمی خالص و ناخالص موتور لنجهای چوبی سنتی در بنادر تابعه، بررسی‌های لازم و محاسبات دقیق هیدرواستاتیکی بر روی شناورهای مورد نظر با بهره‌گیری از روشهای آماری، به منظور تعمیم روابط بدست آمده برای تمام موتور لنجهای موجود، صورت پذیرفت . با عنایت به ماده یک فصل چهارم آیین‌نامه ایمنی ساخت ، تجهیزات و نحوه بازرسی شناورها، مصوب شورایعالی سازمان بنادر و کشتیرانی، این دستورالعمل به عنوان مکمل برای تعیین ظرفیت ناخالص و ظرفیت خالص موت ...

بهینه‌سازی تسهیلات موجود بندری همواره باید با کنترل عملیات بهره‌برداری بهینه از امکانات ، تجهیزات ، اسکله بندر و سیستم‌های حمل و نقل همراه باشد. بهره‌وری به منظور به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی و امکانات و تسهیلات ، کاهش هزینه‌ها، ارائه خدمات ، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای بهبود شاخص‌های بهره‌وری، همواره سعی دارد شرایط موجود را به صورت مستمر بهبود بخشد. انسان می‌تواند کارها و وظائفش را هر روز بهتر از روز پیش به انجام رساند بنابراین مدیریت بهره‌وری ...

در این طرح ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده بررسی می گردد . در ابتدا با کمک روشهای عددی مانند تفاوتهای محدود و روش انرژی بار بحرانی ورق خورده شده مانند موضوع خوردگی در سطح ورق، سطح خورده شده ورق و ضخامت خوردگی در بار بحرانی بررسی می گردد و به کمک آن بحرانی ترین نوع خوردگی در ورق مشخص میگردد . در ادامه با استفاده از نرم افزار توانای‏‎ALGOR‎‏ و با روش المانهای محدود رفتار ورق در تغییر شکلهای بزرگ و تا تخریب ورق ردیابی میگردد و ظرفیت باقی مانده ورقهای خورده شده و همچ ...

یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک تعیین ظرفیت باربری پی ها برای شرایط مختلف لایه های زیر پی می باشد. حل دقیق این مسائل از طریق قضایای وضعیت حدی ‏‎(Limit state theorems)‎‏ بشرطی قابل حصول است که جوابهای حاصل از کرانه بالا و پائین یکی شوند. برای یک حل قابل قبول از طریق کرانه پایین، تعیین یک میدان تنش صحیح که تعادل را بدون نقض معیار گسیختگی ارضا نماید. همچنین برای حد بالا تعیین یک مکانیزیم گسیختگی قابل قبول از نظر جنبشی ‏‎(Kinematically admissible)‎‏ الزامی است. با استفاده از ...
نمایه ها:
عنصر | 
ظرفیت | 
خاک | 

به علت رشد سریع استفاه از مخابرت سیار، افزایش تعداد کاربران موجود در هر سلول یکی از مهمترین مسائل موجود در مخابرات سیار است . ظرفیت سیستمهای فعلی مخابرات سیار به علت محدود بودن ظرفیت به پهنای باند استفاده شده، دارای محدودیت زیادی است ، در چند سال اخیر مطالعات وسیعی بر روی استفاده از طیف گسترده در مخابرات سلولی صورت گرفته است این روش که به CDMA معروف است به علت داشتن قابلیتهای فراوان نظیر مقابله با اثر چند مسیری بودن و قابلیت افزایش ظرفیت مورد توجه واقع شد ...

سایتهای شبکه ای کامپیوتر مانند سرویس دهنده هایی هستند که کاربران کامپیوتر بوسیله شبکه به آنها وصل میشوند و اطلاعات مورد نظر خود را دریافت می دارند. ظرفیت سایتها بایستی نه آنقدر زیاد باشد که مدت طولانی و بدون اینکه کاربر از آن استفاده کند بیکار بماند و نه آنقدر کم باشد که کاربر مدت زیادی در انتظار قرار گیرد. هدف این تحقیق چگونگی برنامه ریزی برای چنین سایتهایی است. ...

امروزه یکی از معضلات اساسی شبکه راه های کشور وجود دسترسی های فراوان به راه های اصلی است. ایجاد دسترسی های غیراصولی اغلب مشکلات عمده ای را برای وسایل نقلیه مسیر اصلی به وجود می آورند. با افزایش تعداد دسترسی ها در یک طول مشخص از راه، پتانسیل برخورد و تاخیر زمان سفر افزایش یافته و از درجه عملکرد و ظرفیت جاده ها کاسته می شود. وجود دسترسی های فراوان و عدم مدیریت آن ها در اکثر جاده های برون شهری علاوه بر کاهش ایمنی سبب کاهش ظرفیت آن ها نیز گردیده است. با اضافه شدن یک تقاطع ترافیک ...

تقاطعهای چراغدار از مهمترین و پیچیده ترین اجزا سیستم شبکه ترافیک شهری بوده و اثرات معینی در رمپهای ورودی و خروجی راههای چند خطه دارند. در راههای اصلی و بزرگراهها بیشترین مطالعات این نوع تقاطعها معطوف شده و روشهای متعددی به منظور تجزیه و تحلیل ظرفیت و تعیین سطح سرویس آنها بکار رفته است. اگرچه در این تحقیق فقط روشهای شرح داده شده در دستورالعمل ‏‎HCM1985‎‏ مورد توجه قرار گرفته است، روشهای مختلف دیگری نیز در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر جهان در این زمینه بکار گرفته شده ا ...
نمایه ها:
تقاطع | 
کنترل | 
ظرفیت |