عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1365

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در راستای تهیه و تدوین جداول ترکیبات شیمیایی منابع خوراکی دام و طیور کشور، منابع چربی حیوانی چند مرکز تولیدی استان تهران مورد ارزشیابی قرار گرفت. از فرآورده های جانبی واحدهای تولیدی چربی حیوانی نمونه برداری به عمل آمد. برای تعیین انواع مختلف انرژی قابل سوخت وساز نمونه ها از روش تغذیه ای اجباری سیبالد استفاده شد. همچنین از آنجایی که دو عامل مهم یعنی سطح چربی و جیره پایه تاثیر بسزایی بر انرژی متابولیسمی منبع خوراکی دارند و با توجه به شرایط عملی در ایران از 3 جیره پایه ذرت، گندم ...

باتوجه به کمبود مواد پروتئینی مصرف طیور با استفاده از پودر پر شده است . در این تحقیق با استفاده از پر تهیه شده از کشتارگاه طیور و اعمال تیمارهای مختلف از نظر دما ، فشار و زمان پودر پر مورد نیاز طرح آماده گردید . آنگاه سطوح 4 ، 8 12 درصد از پودر پر در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی بکار برده شده و تاثیر هر کدام از آنها در افزایش وزن جوجه‌ها و راندمان غذایی جیره‌های مختلف در مقایسه با شاهد (جیره فاقد پودر پر) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. ...

یکی از مهم‌ترین مشکلات در تولید طیور هزینه‌ی بالای خوراک است که معمولا بین 70-60 درصد هزینه‌های پرورش را تشکیل می‌دهد. از کل هزینه‌ی خوراک حدود 95 درصد را نیازهای انرژی و پروتئین، 4- 3 درصد را نیازهای موادمعدنی پرمصرف و کم مصرف و ویتامین‌ها و 2-1 درصد را مواد افزودنی به خوراک تشکیل می‌دهد. کنجاله سويا متداولترين و مهمترين مكمل پروتئينى در تغذيه طيور بوده که تنها اسيد آمينه محدود کننده آن متيونين مى باشد و داراي اسيد آمينه هاي متوازن خوبي براى طيور است. از آنجا که تهيه سويا ب ...
نمایه ها:
سویا | 
طیور | 
سویا | 
طیور | 

امروزه تغذیه نقش اساسی و مهمی را در ادامه حیات و رشد دام و طیور و تولید محصولات و فرآورده‌های دامی بعهده داشته و عامل تعیین کننده احتیاجات مورد نیاز دام و طیور میباشد. بمنظور بررسی و دستیابی بمنابع جدید و ناشناخته غذائی لازمست تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام گرفته و پس از شناخت و ارزیابی موادغذائی با در نظر گرفتن احتیاجات غذائی دام و طیور آنرا در جیره‌های غذائی منظور نمایند. بلوط که یکی از منابع غذائی ناشناخته میباشد میتواند نقشی در تغذیه دام و طیور داشته و میبایستی با جایگز ...
نمایه ها:
تغذیه | 
طیور | 
انرژی | 
غذا | 
میوه | 
بلوط | 

این برنامه گسترده در جهت افزایش تولید فرآورده‌های طیور در سطح مملکت از طریق اجرا، طرحهای جامع تحقیقات بلند و میان‌مدت و انجام طرحهای تحقیقاتی کاربردی کوتاه‌مدت در چهارچوب اهداف و سیاستهای موسسه تحقیقات دامپروری در زمینه‌های مختلف خودکفائی طیور از طریق بخش تحقیقات و بررسیهای طیور ارائه گردیده است . ...
نمایه ها:
تحقیق | 
طیور | 
ایران | 
توسعه | 

نور و روشنائی از نظر زیست و ادامه حیات طیور ضرورت کلی دارد و اثرات آن بر روی موجودات زنده متفاوت است . در صنایع پرورش طیور بویژه امر مرغان تخمگذار، تولید تخم‌مرغ یکی از مسائل بسیار مهم و درخور اهمیتی است که باید چه از نظر تغذیه و چه ارزش اقتصاد بیشتر به آن توجه شود و از دیدگاه علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ...
نمایه ها:
طیور | 
تولید | 
نور | 

درجه‌حرارت بر مصرف غذای طیور در مناطق گرمسیر تاثیر می‌گذارد و باعث می‌شود که طیور به اندازه کافی عناصر مورد نیاز خود را تامین نکنند و این موضوع سبب تاثیر روی گوشت و یا تخم‌مرغ و پوسته آن می‌شود. در نتیجه مطالعات دراین زمینه محققین پیشنهاد کرده‌اند ، بالانس جیره با اضافه‌کردن مواد مغذی برای جیره طیور می‌تواند آنها را از تاثیر استرس گرمایی مصون بدارد. محققین همچنین پیشنهاد کرده‌اند اضافه کردن 2 الی 4 درصد چربی در جیره برای کمک به خوردن غذای بیشتر در محیط گرم و همچنین اعمال تغیی ...

میکوتوکسیکوز عارضه‌ای است که برحسب نوع تغذیه در طیور، گهگاه در یک گله مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند. از طرفی باقیماندهء سم قارچ در گوشت ، مرغ و تخم‌مرغ برای سلامت انسانها زیانبخش است . افزودن بعضی مواد از قبیل: اسید گاماآمینوبوتریک (GABA)، به جیرهء طیور تا حد زیادی از وقوع این عارضه جلوگیری می‌کند. پیشگیری از این نوع مسمومیت در طیور گامی بلند در جهت ایجاد یک امنیت اقتصادی برای شخص مرغدار و همچنین سلامت اشخاص مصرف‌کننده از محصولات طیور است . ...

سورگوم (Sorghum) گیاهی است پرطاقت که در مناطق گرم و خشک ، قابل کشت و به من آبی و شوری مقاوم می‌باشد و در انواع خاک‌ها از رسی تاشنی کشت می‌شود. ارزش غذایی آن برای طیور مشابه ذرت می‌باشد ولی به دلیل توانایی این گیاه در تولید یک سری پلی فنل‌های ناهمگن به نام تانن (Tannin) مصرف آن در جیره طیور محدود می‌شود. از طرفی همین ماده می‌تواند به عنوان عامل طبیعی برای عبور پروتیین و نشاسته از شکمبه باشد و ناراحتی‌های متابولیکی که از مصرف دانه‌های سریع الخمیر مانند جو در نشخوارکنندگان ایجاد ...