عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یک روش استخراج - طیف سنج نوری برای تعیین مقادیر کم مس (II) ارائه شده است . این روش براساس استخراج کمی مس به صورت تترابوتیل آمونیم تتراتیوسیاناتوکوپرات (II) به داخل متیل ایزوبوتیل کتون و به دنبال آن تعیین طیف سنج نوری مس با استفاده از اریوکروم بلاک تی به عنوان یک شناساگر فلزی است . کمپلکس مخلوط قرمز - بنفش مس نور را در طول موج 570 نانومتر و با جذب مولی جذب می‌کند. روش ساده ، حساس و از مزاحمت بسیاری از آنیونها و کاتیونها مبرا است . ...

در این پژوهش با معرفی طیف‌سنج نوری (x,t) با قابلیت استخراج طیف جذبی بر حسب زمان و همچنین یک بعد طولی، پدیده ته‌نشینی مورد بررسی قرار گرفته است. برخلاف طیف‌سنج‌های زمانی معمول که در آن‌ها از یک آرایه رشته‌ای برای آشکارسازی و عدسی‌های کروی برای انتقال باریکه نور استفاده می‌کنند، در اینجا با جایگزینی آرایه رشته‌ای با یک آرایه ماتریسی (CCD) و همچنین عدسی‌های استوانه‌ای به جای عدسی‌های کروی، این قابلیت به‌وجود آمده است که علاوه بر بعد زمان، طیف‌سنجی در یک بعد مکانی هم فراهم شود. ا ...

یک روش استخراج با حلال ، طیف سنج نوری به عنوان متد جدید برای تعیین مقادیر ناچیز وانادیم پیشنهاد شده است . نمک سدیم 2 - مرکاپتو - پیریدین N - اکسید (تیون) با وانادیم سریعا" تشکیل کمپلکس می‌دهد. کمپلکس بنفش با ساختار (Mil)1:2 در pH برابر 3ˆ2 تشکیل شده و به راحتی در کلروفرم استخراج می‌شود و در ناحیه 500 نانومتر جذب شدیدی از خود نشان می‌دهد. روش پیشنهادی از حساسیت خوبی برخوردار بوده و میزان مزاحمتها نسبت به روشهای موجود کمتر است . این روش برای تعیین وانادیم در روتیل به کار گرفته ...

یکی از معایب استفاده از تکنیک طیف‌سنجی مرئی- ماوراء بنفش برای اندازه‌گیری کمی نمونه‌های چند جزئی، امکان همپوشانی طیفی اجزای تشکیل‌دهندهء نمونه می‌باشد . در نتیجه یک شیمی تجزیه‌دان ناچار به جداسازی اجزاء از یکدیگر و اندازه‌گیری هر یک از آنها به صورت جداگانه با استفاده از روش‌های کالیبراسیون تک متغیره است . اما به کمک روش‌های کالیبراسیون چند متغیره می‌توان چندین جزء موجود در نمونه را به صورت همزمان اندازه‌گیری نمود. یکی از جدیدترین این روش‌ها، روش "حداقل مربعات جزئی" (PLS) می‌ب ...