عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خازن‌ها برای کاهش توان راکتیو جاری در شبکه به کار می‌روند. در بارهایی که ضریب توان پایینی دارند، خازن‌گذاری در سمت مصرف‌کننده موجب کاهش بهای برق پرداختی مشترک می‌شود. با این وجود، بالا بودن تعداد دفعات کلیدزنی با توجه به ماهیت متغیر بار و نیز وجود هارمونیک‌ها در شبکه موجب کاهش طول عمر خازن‌ها می‌شوند. در این پروژه، تاثیر در نظر گرفتن اثر کلیدزنی و هارمونیک‌ها در حالت ماندگار بر روی خازن بهینه بررسی می‌شود و نشان داده شده است که برای تعیین خازن جبران‌ساز ضریب توان باید اثر کلی ...