عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اقدام مهم شاه اسماعیل یکم در رسمیت‌بخشی مذهب تشیع و برقراری پیوند بین مذهب و سیاست در حکومت صفویه، تحول مهمی بود درایران صورت گرفت و در ایجاد وحدت سیاسی و شکل‌گیری هویت ملی و ارضی نقش عمده‌ای ایفا کرد. اگرچه در آغاز، قدرت شمشیر شاه اسماعیل در تصرف شهرها و ترویج مذهب جدید بی تأثیر نبود، اما صفویان دریافتند که برای تثبیت این مذهب در تاروپود جامعه و نهادینه‌سازی آن نیاز به اقدامات گسترده‌ی فرهنگی و تشکیلاتی است. دوره پنجاه ساله سلطنت شاه تهماسب یکم (984-930 ه‍.ق.)، فرزند و جانش ...

بی تردید دوره صفویه یکی از مهمترین ادوار تاریخ ایران به لحاظ تحولات درونی و بیرونی است رسمیت یافتن مذهب تشییع و تنظیم روابط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور براساس این مکتب از جمله تحولات بنیادی در این دوره است. نقش پادشاهان صدر این دوره در تحکیم این اندیشه و تعمیق پیوند تشییع و دولت صفوی بسیار اساسی و اصولی بوده است. رویارویی دولت صفوی با امپراطوری عثمانی غالبا مبتنی بر دلایل دینی بوده و البته در تحقق این رویارویی تحرکات و تحریکات دول اروپائی نیز تاثیر بسزایی داشته است. بررسی ...

آگاهی از سرنوشت و آینده‌ی مبهم و همت گماشتن و نیز توجه به دانستن فرجام کارها، از خصوصیات روحی بشر و خواسته‌ی همیشگی او بوده و برای تحقق این خواسته، به وسایل مختلف و راه‌های گوناگون از جمله تفأل، تطیر و طالع بینی متوسل شده است. فالنامه اثری شاخص از ترکیب نگارگری در ایران صفوی و ترکیه عثمانی در قرون شانزدهم و اوایل قرن هفدهم می‌باشد. این کتاب پیشگویی، ترکیبی از تصاویر نادر به همراه متون علمی در رابطه با خواب و رویا، فال و پیشگویی است که به سفارش سلاطین به تصویر کشیده شده‌اند. ...

چکیده شاه‌تهماسب‌اول تا پیش از صلح آماسیه با عثمانی962ه‍.ق. دائماً درگیر دفع حملات اوزبکان از شرق و دولت عثمانی از غرب به ایران بود، این در حالی بود که در داخل نیز قبایل قزلباش برای به‌دست گرفتن قدرت در کشمکش و در پی برتری‌جویی بودند، و دو تن از برادران شاه‌تهماسب (القاس‌میرزا و سام‌میرزا) علیه وی دست به شورش زدند. برخی از حکمرانان داخلی و روسای خاندان‌های محلی، برای به-دست آوردن قدرت بیشتر و استقلال در قلمرو حکومتی خود، در این شرایط بحرانی و نابسامان سیاسی علیه شاه و دولت ...

این پژوهش به بررسی "نقش هنرپروران در حمایت از خلق آثار نگارگری عهد صفوی" می پردازد، که در گستره‌ی پژوهش‌های تاریخی-تحلیلی قرار می‌گیرد. در این راستا دو فرضیه مطرح است؛ اول، هنرپروری و حمایت از نگارگری در اوایل دوره صفویه بیشتر از دربار سرچشمه می‌گرفت، اما در میانه دوره صفوی این حمایت به درون جامعه ایران نیز کشیده شد. دوم، انگیزه‌های سیاسی-اجتماعی، مهمترین دلایل حمایت هنرپروران از هنرمندان نگارگر این عصر بوده است. برای رسیدن به نتیجه با روش استقرایی، از جزئیات به کلیات و با تو ...

فارس به دلیل قدمت، پهناوری و تاثیر گذاری در فرهنگ وتمدن ایرانی برای همه مورخان و نیز اندیشمندان جاذبه داشته است. هر مورخی که قصد داشته است به گونه‌ای به تاریخ ایران در دوره های قبل و بعد از اسلام بپردازد، ناگزیر از پرداختن به تار‌‌‌یخ فارس بوده است.در این رساله سعی شده است تا درحد امکان و با وجود قلت منابع اوضاع سیاسی، فرهنگی واجتما‌‌عی فارس در دوره اول حکومت صفوی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا ابتدا نگاهی به جغرافیای این ناحیه داشته و سپس رابطه مرکزیت حکومت صفوی در دوره ...

تاریخ حکومت خاندان صفوی در ایران، با ایراد خطبه به نام ائمه اثنی عشر (ع) از سوی شاه اسماعیل اول در مسجد آدینه تبریز (907ﻫ) آغاز شد. این نقطه‌ی آغازین با تلاش پی‌گیر حکام صفوی برای ترویج تشیع در ایران تداوم یافت تا آنجا که آن را به یکی از ویژگی‌های برجسته هویت بخش برای حکومت صفوی تبدیل کرد. تلاش صفویان برای استقرار شریعت امامیه، علمای شیعه را به نحو بی سابقه‌ای به عرصه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی وارد ساخت؛ تجربه‌ای که احتمالاَ برای اولین بار نصیب این دسته از علماء گردید. از س ...

دو طایفه تکلّو و استاجلو از مهمترین طوایف قزلباشی بودند که بنیان نظامی دولت صفویان را تشکیل می دادند. این دو طایفه جزو اولین طوایفی بودند که با همه افرادشان به شاه اسماعیل اول پیوستند و در تشکیل دولت صفوی نقش مهمی را ایفا نمودند. آنها علاوه بر نقشی که در تشکیل دولت صفویه داشتند، حضوری موثر در مسائل مختلف به ویژه مسائل سیاسی ـ نظامی دولت صفویه تا زمان شاه عباس اول داشتند به گونه ای که بررسی تاریخ صفویه بدون پرداختن به فعالیت های این دو طایفه ناقص خواهد بود. اگر چه در یک چشم ان ...

دوران فرمانروایی دودمان صفوی برایران،برای هر پژهشگر تاریخ این سرزمین اهمیتی چند سویه دارد یکپار چگی سیاسی ایران که پس از واژگونی حکومت ساسانی از دست رفته بود ،یک بار دیگر به دست صفویان فراهم آمد و ایران یکپارچه ، در کشاکش های سیاسی آن روزگار ،نقشی بسیار با اهمیت یافت . مهم ترین پدیده ای که با آغاز حکومت صفویان در ایران رخ نمود ،رسمی شدن تشیّع و چیرگی تدریجی این مذهب در سراسر ایران بود .صفویان، با استفاده از شیوه های گو نا گون ، در مدت نزدیک به دو سده فرما نروایی ، توانستند تش ...