عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 96

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طنز جزء جدائی ناپذیر متن ادبی است. طنز یکی از شیوه های شالوده شکنی و قاعده افزایی است که نویسنده برای بیان کنایه آمیز و غیر مستقیم پیام و اندیشه خود از آن سود می جوید. طنز در متون عرفانی نیزبه کار رفته و بر جذابیّت و عوام پسندی آن افزوده است . طنز دو کارکرد عمده دارد : 1. انتقاد از نارسایی های سیاسی و اجتماعی2. انتقاد از کجروی های فرهنگی و اخلاقی . سویه عمده طنز در متون عرفانی نثر، مبارزه با کجروی های اخلاقی است . نوک پیکان در این مبارزه به سوی نفس به عنوان اولین دشمن انسان ا ...

طنز بخش قابل توجهی از آثار ادبی را به خود اختصاص داده است. خیزش این نوع ادبی خصوصاً در قرن‌های ششم تا هشتم که جامعه تحولات عمیقی را پشت سر می‌گذارد، در جای خود، چشمگیر به نظر می‌رسد. این دوران که همزمان با اوج‌گیری عرفان و تصوف است، طنز در بیان دو گروه از شاعران نمودی قابل توجه به خود گرفت؛ گروهی از این شاعران که بیشتر با جنبه‌های واقع‌گرایی پیوند می خوردند و آرمان‌های اجتماعی را دنبال می‌کردند، طنز در اشعارشان از لحاظ زبان، بیان، شگردها، اهداف و محتوا، رنگی بیرونی و روساختی ...

طنز وسیله‌ای ا‌ست که اشتباهات و جنبه‌های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی و سیاسی یا حتی تفکرات فلسفی را به شیوه‌ای خنده‌دار به چالش می‌کشد. فریدون توللی در وادی طنز نویسنده‌ای موفق است. دو کتاب التفاصیل و کاروان که اساس کار این پایان‌نامه است، دریچه‌ایی‌ است بر اندیشه توللی. او با طرح انتقادات سازنده و صادقانه، با زبانی‌کهن و آمیخته با اصطلاحات متداول در زبان محاوره‌ای بر زیبایی و جذابیت آثار طنزش افزوده است.در فصل اول به مسائل کلی تحقیق از جمله مقدمه، هدف، پیشینه تحقی ...

چکیده همان گونه که کلام جدّ عطار متضمن معانی بلند عرفانی است، مفاهیم طنزآمیز او نیز شایان توجّه است. لذا در پی دست یافتن به محتوا و درون مایه طنز های او حکایات طنزآمیز مثنوی های او مورد بررسی قرار گرفت. و بر این اساس مجموعه حاضر در دو فصل و بخش پایانی به عنوان سخن آخر تنظیم گردید؛ که هر کدام از فصول به بخش های متعددی تقسیم بندی شده است. در فصل اول (کلیات و تعاریف)، به ماهیت خنده، رسالت، اهداف و انگیزه های طنزپرداز، پیشینه طنز درغرب، اسلام و ادبیات فارسی، تعاریفی از انواع ش ...

آنچه کلام را از شکل و صورت جدّی به کلامی طنز آمیز مبدّل می کند تکنیک ها و شگردهای ارایه شده طنز پرداز است. هر طنز پردازی برای ارایه آثار خویش از شگردهای مخصوص به خود استفاده می کند. بهره گیری از این شگردها، تصویری هنری و لطیف از وجود نواقص جامعه به خوانندگان می دهد. مطالعه ی آثار یک شاعر و نویسنده با ابزارهایی که شناخت خواننده را دقیق تر و آگاهانه تر می کند، حس التذاذ و لذّت جویی را از متن طنز آمیز دو چندان می کند. در این تحقیق که هدف بررسی شگردهای زبانی و ادبی ابولقاسم ح ...

در پژوهش حاضر، هر یک از آثار طنز عمران صلاحی را در دو حوز?، بررسی انواع شیوه های طنزپردازی و شگرد های برجسته سازی زبان مورد تحلیل و تبیین قرار داده ایم. بنابراین با توجه به بررسی هایی که صورت پذیرفته است، می توان این گونه نتیجه گرفت که، نویسنده با دست مایه قرار دادن انواع شیوه های طنز پردازی، از قبیل؛ مطایبه، آیرونی، تهکّم، نقیضه، اغراق، هرزه نگاری و... ضمن خلق تصاویری طنزآمیز و خنده آور، بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و اخلاقی را مورد ریشخند و است ...

اهتمام اصلی این پایان‌نامه، «بررسی روابط بینامتنی در دو اثر گلستان سعدی و بهارستان جامی در حوزه‌های طنز و روایت» بود. بر این اساس پرسش‌ آغازین آن بدین شکل طرح شد که «بین دو اثر ادبی "گلستان سعدی" و "بهارستان جامی"، در دو حوزه‌ی "روایت" و " طنز" به لحاظ فرمی، درونمایه‌ها، سرچشمه‌ها و آبشخورها چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی وجود دارد؟» برای پاسخگویی به این پرسش‌ از تئوری‌های بینامتنیت و نظریه‌های روایت و طنز و برای گردآوری داده‌ها از روش «تحلیل اسنادی»، و از روش «تطبیقی و بینامتنی» ج ...

طنز یکی از گونه‌های ادبی است که برخی از نویسندگان و شاعران آن را برای بیان آراء و عقاید خود و ارتباط با مخاطبان برمی‌گزینند عطّار عارفی حقیقت‌بین اصول دینی و عرفانی را با توسّل به تمثیلات، حکایات و پند و اندرزها با بیانی طنز‌آمیز تأکید می‌کند. وی رسالت ارشاد مردم جامعه‌ی خود را با بهره‌گرفتن از طنزسرایی از زبان دیوانگان جامعه به انجام می‌رساند. زبان عطّار نرم، دلنشین و ملایم برای خوانندگان است. عطّار با شیوه‌ی طنزسرایی در آثار خود در نهایت انسان را به قرب و وصال فرامی‌خواند. ...

طنز از جمله انواع ادبی است که از دیرباز تا به حال توسط افراد مختلف و در رشته‌های مختلفی مانند ادبیات، فلسفه، روان‌شناسی، جامعه شناسی و زبان‌شناسی مورد بررسی قرارگرفته است. طنز مورد توجه مترجمان نیز واقع شده است، اما مسئله‌ای که ترجمه‌ی طنز را با مشکل مواجه می‌کند، عدم تطابق کامل مفاهیم زبانی و فرازبانی بین دو زبان مورد نظر می‌باشد؛ چرا که طنزپردازان اغلب از بازی‌های کلامی که دارای مفاهیم فرهنگی خاصی هستند، در طنز بهره می‌گیرند و این مسئله، محدودیت‌های فراوانی برای مترجمان ایج ...