عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 203

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طنز جزء جدائی ناپذیر متن ادبی است. طنز یکی از شیوه های شالوده شکنی و قاعده افزایی است که نویسنده برای بیان کنایه آمیز و غیر مستقیم پیام و اندیشه خود از آن سود می جوید. طنز در متون عرفانی نیزبه کار رفته و بر جذابیّت و عوام پسندی آن افزوده است . طنز دو کارکرد عمده دارد : 1. انتقاد از نارسایی های سیاسی و اجتماعی2. انتقاد از کجروی های فرهنگی و اخلاقی . سویه عمده طنز در متون عرفانی نثر، مبارزه با کجروی های اخلاقی است . نوک پیکان در این مبارزه به سوی نفس به عنوان اولین دشمن انسان ا ...

طنز وسیله‌ای ا‌ست که اشتباهات و جنبه‌های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی و سیاسی یا حتی تفکرات فلسفی را به شیوه‌ای خنده‌دار به چالش می‌کشد. فریدون توللی در وادی طنز نویسنده‌ای موفق است. دو کتاب التفاصیل و کاروان که اساس کار این پایان‌نامه است، دریچه‌ایی‌ است بر اندیشه توللی. او با طرح انتقادات سازنده و صادقانه، با زبانی‌کهن و آمیخته با اصطلاحات متداول در زبان محاوره‌ای بر زیبایی و جذابیت آثار طنزش افزوده است.در فصل اول به مسائل کلی تحقیق از جمله مقدمه، هدف، پیشینه تحقی ...

طنز يكي از زير شاخه‌هاي گونه‌ي ادبي غنايي و مبتني بر زيباترين حالت انساني يعني خنده است؛ اگر در پس اين خنده، هدفي برتر همچون تعالي انسان و اصلاح اجتماع نهفته باشد، طنز در معناي واقعي خود شكل گرفته است. اما اگر تنها به قصد تنوع و تحت تأثير كلام بي‌پرواي راوي صورت پذيرد، هزل است و اگر از روي غرض شخصي به دشنام و نفرين منجر گردد، به هجو گراييده است. طنز، هجو و هزل به عنوان قالب‌هاي ادبي از دوران كهن در ادبيات ايران كاربرد داشت، اما قلمرو طنز محدودتر بوده است؛ ايجاد تحولات همه جا ...

شعر طنز یکی از گونه‌های ادبی است که بیشتر، از انقلاب مشروطه به‌این‌طرف در زبان و ادبیات معاصر فارسی جا باز کرده‌ و توانسته‌است حضور خود را فارغ از دیگر انواع شوخ‌طبعی مانند هزل و هجو و فکاهه در بین مخاطبان خود تثبیت نماید. با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن57 و شادی زاید‌الوصف مردم از آن پیروزی عظیم، احساس نشاط و سرزندگی در جامعه پیدا شد و به‌همین لحاظ فعالان عرصه‌ی فرهنگ و ادب به انتشار نشریات متعددی با رویه‌ی طنز و فکاهی در سال‌های اول انقلاب پرداختند و طنزهای منظوم زیادی در‌ا ...

این گزارش در سه فصل تهیه و تنظیم شده است که در فصل اول به بررسی طنز مجاز و مطلوب و غیرمجاز و نامطلوب از دیدگاه اسلام پرداخته شده است و ویژگیهای طنز مطلوب و نامطلوب برشمرده شده است . در فصل دوم اهداف طنز از نظر اسلام مورد بررسی قرار گرفته است و ایجاد سرور و نشاط، طرح انتقاد سازنده و جنبه‌های آموزش در ضمن آن مطرح شده است و سپس نمونه‌هایی از طنز در آیات و سخنان معصومان ذکر شده است . در فصل سوم گزارش به کار ویژه‌های طنز با توجه به شرع و اخلاق توجه شده است و دو کار ویژه سرگرمی طنز ...
نمایه ها:
آموزش | 
اسلام | 
طنز | 
اخلاق | 

چکیده همان گونه که کلام جدّ عطار متضمن معانی بلند عرفانی است، مفاهیم طنزآمیز او نیز شایان توجّه است. لذا در پی دست یافتن به محتوا و درون مایه طنز های او حکایات طنزآمیز مثنوی های او مورد بررسی قرار گرفت. و بر این اساس مجموعه حاضر در دو فصل و بخش پایانی به عنوان سخن آخر تنظیم گردید؛ که هر کدام از فصول به بخش های متعددی تقسیم بندی شده است. در فصل اول (کلیات و تعاریف)، به ماهیت خنده، رسالت، اهداف و انگیزه های طنزپرداز، پیشینه طنز درغرب، اسلام و ادبیات فارسی، تعاریفی از انواع ش ...

طنز به عنوان یکی از مقولات برنامه‌سازی در سیما موضوع اصلی این نظرسنجی است . از اهداف انجام این نظرسنجی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نخستین هدف شناخت تلقی پاسخگویان از مفهوم طنز می‌باشد. پس از آن مخاطب‌شناسی پاسخگویان است که بیننده برنامه‌های طنز تلویزیونی‌اند. میزان موفقیت برنامه‌های طنز تلویزیونی و میزان رضایت پاسخگویان از برنامه‌های طنز و نگرش آنها نسبت به برنامه‌های طنز تولید شده در سیما از جمله اهداف این نظرسنجی می‌باشد. از نتایج بدست آمده می‌توان به موارد زیر اشاره کر ...

گرچه طنز، شوخ طبعی و فراح در میان مردم کشورهای اسلامی رایج است ولی در ایران عقیده نیرومندی در مخالت با این نوع ویژه از ادبیات و فرهنگ وجود دارد که برخی آن را داشته یا نداشته مخالف دین و اخلاق وضعی قلمداد می‌کنند. مدح و ثناء مردم و هماء طنز و مزاح ریشه اجتماعی و روانی دارد و این معنی را از کتب آسمانی هم می‌توان استنباط کرد. یکی از ویژگیهای ادبیات ایران، خصوصا ادبیات کشورهای ستم کشیده، عموما رواج طنز و هجو، هزل و شوخی و مسخرگی در میان آنهاست . مردمی که نمی‌توانند صریحا ...

طنز به عنوان یکی از مقولات برنامه‌سازی در سیما موضوع اصلی این نظرسنجی است . از اهداف انجام این نظرسنجی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: - نخستین هدف ، شناخت تلقی پاسخگویان از مفهوم طنز می‌باشد. - پس از آن مخاطب‌شناسی پاسخگویان است که بیننده برنامه‌های طنز تلویزیونی‌اند. - میزان موفقیت برنامه‌های طنز تلویزیونی و میزان رضایت پاسخگویان از برنامه‌های طنز و نگرش آنها نسبت به برنامه‌های طنز تولید شده در سیما از جمله اهداف این نظرسنجی می‌باشد. از نتایج بدست آمده می‌توان به ...