عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 91

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش در باب طلاق چند پرسش اصلي را مطرح مي سازد به اين ترتيب كه چرا زندگي زناشويي برخي از افراد سير عادي خود را طي نكرده و به طلاق ختم مي شود؟ طلاق تحت تاثير چه عواملي و جرياناتي امكان وقوع يافته و سرانجام محقق مي گردد. اهميت و نقش سرمايه اجتماعي ( اعتماد و همكاري ) ، محروميت و جامعه پذيري در پيدايش طلاق چيست؟ طلاق به هر علت واقع شود، چه پيامدهايي دارد؟ هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر طلاق در شهرستان سقز با تاكيد بر سرمايه اجتماعي مي باشد.جامعه ی آماری عبارت بود ...

پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال شکل گرفته است که فهم زوجین در معرض طلاق و طلاق گرفته از مسأله‌ی طلاق در شهرستان سقز چیست؟ این مطالعه در صدد است ابعاد و عوامل موثر بر طلاق را از منظر برساخت‌گرایانه بررسی نماید. لذا تلاش بر این است، فرایند مسأله‌ی اجتماعی شدن طلاق از نگاه خود زوجین، کشف و انگاره‌های ذهنی آنها به عنوان هدف و هسته‌ی اصلی پروژه‌ی مورد مطالعه قرار گیرد. چارچوب نظری تحقیق، براساس برساخت‌گرایی اجتماعی است. رویکرد تحقیق، کیفی و از روش مصاحبه‌ی ژرف برای جمع‌آوری داده‌ها ...
نمایه ها:
طلاق | 
زوجین | 

با توجه به اینکه طلاق از اختیارات مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق زناشویی از جانب مرد، بویژه آنکه ادامه زندگی زناشویی برای او غیر قابل تحمل گردد، می تواند درخواست طلاق نماید. در این صورت قاضی از جانب زن حق خواهد داشت که به نیابت از شوهر و در صورت امتناع وی ، اقدام به صدور حکم طلاق نماید .به زبان ساده به طلاقی که از سوی قاضی و به درخواست زن انجام گیرد، طلاق قضایی گویند . در رساله حاضر سعی شده است ضمن بررسی پدیده طلاق قضایی در حقوق داخلی بر اساس قانون مدنی، مبانی فقهی ...

امروزه طلاق به عنوان یک راه حل اجتماعی برای زناشوییهای بیسرانجام و رنجافزا پذیرفته شده است، اما همیشه در مواقع دشوار ، طلاق بهترین گزینه نیست و در مورد بسیاری از زوجین به نفع خود آنها و فرزندانشان است که راههای دیگر را نیز در نظر آورند، بر بهبود رابطه کار کنند و در صورت امکان زندگی مشترک را ادامه دهند. عفو و بخشش یکی از راه هایی است که پژوهشگر در این پژوهش می خواهد به آن بپردازد و تأثیر آن را بر تغییر تصمیم زنان متقاضی طلاق را بررسی نماید. این پژوهش با طرح این سوال آغاز ش ...

این پژوهش به بررسی میزان طلاق عاطفی و رابطه آن با پیامدهای اجتماعی و روانی آن می پردازد. و با روش پیمایشی انجام گرفته و داده ها با پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی زوجین شهر سنندج که بر اساس آمار سال 1390 مرکز آمار ایران در کل 228496 نفر بودند، که حجم نمونه برابر با 383 نفر برآورد شده است. در این پژوهش چون احتمال دسترسی به کلیه واحدهای مورد مطاالعه وجود نداشت از نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. بر این اساس شهر به 35 محله اصلی تقسیم شد و از میان این 35 محله ...

چکیده بررسی رابطه رضایتمندی جنسی زنان با گرایش آنها نسبت به طلاق مطالعه موردی: زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده و زنان ادامه دهنده به زندگی مشترک شهر شیراز به وسیله ی: طاهره عزیزی این مطالعه با هدف بررسی رضایتمندی جنسی زنان و گرایش آنها نسبت به طلاق انجام شده است. در این مطالعه که به روش پیمایش صورت گرفته است، 400 نفر از زنان شهر شیراز در دو گروه 200 نفر از زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده و زنانی که به زندگی مشترک خود ادامه می دادند، مورد بررسی قرار گرفتند. ...
نمایه ها:
طلاق | 

زمانی که وضعیت طلاق در جامعه‌ای به وضعیت بحرانی نزدیک می‌شود، سایر آسیب‌های اجتماعی نیز به دنبال آن افزایش می‌یابد، البته مقصود این نیست که بین طلاق و آسیب‌های اجتماعی رابطه علت- معلولی برقرار است، بلکه افزایش این دو بر اساس تحقیقات پیشین صورت گرفته دارای همبستگی معناداری می‌باشد. بر اساس شواهد و مدارک، وضعیت ازدواج و طلاق در کشور به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است. این نسبت در طی 6 سال اخیر همواره رشد صعودی داشته است، به طوری که در سال 1391، 3490 فقره طلاق در مقابل 13983 فقره ...

وقايع ازدواج و طلاق از مهم ترين اطلاعات ثبتي مي باشند كه در تحليل وضعيت اجتماعي و فرهنگي نقش تعيين كننده اي دارند. آگاهي دقيق تر كارشناسان فرهنگي و اجتماعي استان از اطلاعات مربوط به زوجين جوان و نيز زوجين متقاضي طلاق مي تواند زمينه ساز تحليل دقيق تر و واقع بينانه تر از پديده ازدواج و طلاق در استان باشد و تصميمات متوليان فرهنگي و اجتماعي در جهت بهبود اين دو شاخص مهم اجتماعي را رقم بزند. نظر به اينكه به دلايل متعدد، اقلام اطلاعاتي محدودي درباره اين دو پديده در سامانه ثبت احوال، ...

طلاق یکی از مسائل اجتماعی قابل بحث در جامعه ما بوده که آمار آن روز به روز در حال افزایش است و بدین سبب مطالعه وقایع ازدواج و طلاق و بررسی کیفیات آن همواره از جنبه‌های مختلف، یکی از ابزارهای شناخت عمقی جوامع می‌باشد که دستیابی به آن می‌تواند قسمتی از فرهنگ و ساختار فرهنگی آن جامعه را روشن نماید. این تحقیق به دنبال آن بود تا علل طلاق را در بین زنان کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان سنندج تعیین کند و سوال اصلی این بود که چه عواملی باعث طلاق در بین زنان تحت پوشش کمیته امد ...