عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 387

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی تطببیقی روند تغییرات نرخ و علل طلاق، در دو سطح خرد و کلان، به دلایل وقوع طلاق در شهر تهران می‌پردازد؛ در سطح کلان با استفاده از داده‌های آمار حیاتی منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال و سازمان ملی آمار کشور، روند تغییرات نسبت طلاق به ازدواج در کشور و در شهر تهران از سال 1318 تا سال 1389 محاسبه و مشخص و تغییرات به وجود آمده در نسبت طلاق به ازدواج در سال‌های مختلف، میان شهر تهران و کل کشور مقایسه شد. همچنین نسبت طلاق به ازدواج در نه ماهه‌ی اول سال 1390 در ...

در این پایان نامه موجبات طلاق در حقوق دو کشور ایران و آلمان مورد بررسی قرار گرفته است. لذا به منظور بررسی این موجبات در حقوق ایران با مراجعه به منابع فقهی و اسلامی، در کنار منابع حقوقی، سعی در بررسی و مطالعه موجبات طلاق در یک کشور اسلامی تابع فقه امامیه داشته ایم (زیرا در بین فرقه های مختلف اسلامی نیز تفاوتهای بی شماری در خصوص نظریات راجع به طلاق وجود دارد لذا در این پایان نامه تنها به بررسی تطبیق فقه امامیه پرداخته شده است) که پس از مطالعه و بررسی این موجبات در حقوق آلمان نی ...

طلاق نیز مانند سایر مسائل اجتماعی علل متفاوت روانی-اجتماعی-اقتثادی دارند. که در افراد درگیر با این مسایل عوارض نامطلوبی بر جای می‌گذارند و اگر متخصصین و مسئولین بفکر شناخت مسائل و پیشگیری و درمان آن نباشد در آینده‌ای نزدیک جامعه را آسیب‌پذیر می‌سازد. البته شناخت انتزاعی هر یک از عوامل یک واقعیت اجتماعی درست نیست . عوامل به تنهایی معنایی ندارند آنان در مجموعه یا شبکه عوامل معنا پیدا م کنند بنابراین به جای بررسی و شناخت انتزاعی باید هر عامل را در متن و مجموعه بررسی کرد. هدف مطا ...
نمایه ها:
طلاق | 

طلاق نیز مانند سایر مسائل اجتماعی علل متفاوت روانی- اجتماعی- اقتصادی دارند. که در افراد درگیر با این مسائل عوارض نامطلوبی بر جای می گذارند و اگر متخصصین و مسئولین بفکر شناخت مسائل و پیشگیری و درمان آن نباشند در آینده ای نزدیک جامعه را آسیب پذیر می سازد. البته شناخت انتزاعی هر یک از عوامل یک واقعیت اجتماعی درست نیست. عوامل به تنهایی معنایی ندارند آنان در مجموعه یا شبکه عوامل معنا پیدا می کنند بنابراین به جای بررسی و شناخت انتزاعی باید هر عامل را در متن و مجموعه بررسی کرد. هدف ...
نمایه ها:
طلاق | 

در تحقیق حاضر به منظور گونه شناسی نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق- در شهر اراک- و با هدف شناسایی، گونه‌‌های مختلف نگرش زنان مطلقه نسبت به طلاق و تغییر احتمالی نگرش آنان، نسبت به طلاق و علل احتمالی مرتبط با این تغییر نگرش، سوال های اصلی تحقیق عبارت بودند از: 1- نگرش زنان مطلقه به طلاق چند گونه است؟2- آیا نگرش زنان مطلقه به طلاق تغییر کرده است؟3- تغییر نگرش احتمالی زنان مطلقه به طلاق با چه عواملی می تواند مرتبط باشد؟. در جهت پاسخ گویی به این سوالات با استفاده از روش تحقیق کیفی و ...

طلاق به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ازهم گسیختگی مهم‌ترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه، یعنی خانواده، از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر گرایش به طلاق و علل آن در سال 1391 با استفاده از داده های پیمایشی در همین سال بوده است که توسط محقق طراحی و اجرا شد. فرضیه های این تحقیق مبتنی بر یک چارچوب تلفیقی از نظریه های جامعه شناسی و نظریه های آسیب شناسی خانواده بود. جامعه آماری این تحقیق، تمامی زوجینی هستند که در آذر ماه سال 1391 به دادگاه خانواده ...

طلاق به عنوان قانونی پایان ازدواج یکی از معضلات اجتماعی حال حاضر جوامع بشری می باشد که در پی آن حقوق و تکالیف زناشویی زوجین از بین رفته و حقوق و تکالیف دیگری جایگزین این حقوق از بین رفته می گردد ،افزایش روز افزون طلاق و از هم گسیختگی بنای خانواده ها دارای پیامدهای سوئی بر سلامت جسمی و روانی شخص و اعضای خانواده اش بوده و روابط اجتماعی ایشان را خدشه دار می سازد،همچنین طلاق دارای عواقب ناخوشایندی بر اجتماع بوده که جامعه ی مدنی ما نیز فارغ از شمول این نتایج مخرب نخواهد بود،با تو ...

طلاق یکی از راه های انحلال نکاح است و از نظر اسلام مذموم است. ولی از آن جا که اسلام مایل نیست آرامش و آزادی انسان ها از بین برود، با اصل طلاق موافق است. این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای و نرم افزارهای مرتبط انجام شده، به تطبیق قوانین ایران و پاکستان که دو کشور از چهار کشور جمهوری اسلامی می باشند، می پردازد. پرسش اصلی پایان نامه این است که آیا میان طلاق و آثار آن، در ایران و پاکستان تفاوت اساسی وجود دارد؟ بررسی ها نشان می دهند که با توجه به این که قوا ...

هدف تحقیق ارائه آمار ازدواج و طلاق بر اساس توزیع سنی، سواد، شغل و نیز علت طلاق است . این بررسی به روش مطالعه اسنادی و با استفاده از اطلاعات موجود در محاضر ازدواج و طلاق در سال 1352 در تهران انجام گرفته است و جامعه آماری آن شامل 19397 واقعه ازدواج و 5612 واقعه طلاق است . یافته‌ها نشان می‌دهد که در جامعه مردان بیشترین درصد ازدواج‌کننده (31/42 درصد) بین گروه سنی 23 تا 26 سال است و در جامعه زنان گروه سنی 19 تا 22 سال و 16 تا 18 سال به ترتیب با 32/81 درصد و 32/03 است . 13/8 درصد ز ...
نمایه ها:
طلاق | 
سن | 
شغل | 
تهران | 
1352 | 
سواد |